28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Nye overenskomster er vedtaget

Rekordhøj stemmedeltagelse

Nye overenskomster er vedtaget

De nye overenskomster på det private arbejdsmarked er vedtaget med 57,2 procent ja-stemmer mod 42,8 procent nej-stemmer. Stemmeprocenten er den højeste siden 1973.

Lidt over middag i går offentliggjorde forligsmanden resultatet af afstemningen om OK 2017.
FOTO: Jens Astrup / Scanpix
1 af 1

Nu træder de nye overenskomster for ansatte på det private arbejdsmarked i kraft, og en storkonflikt er dermed afblæst.

Var det blevet et nej, skulle ja-sigerne også have levet med det. Sådan er demokratiets spilleregler.
Lizette Risgaard, LO-formand

Det er konsekvensen af, at 57,2 procent af de afgivne stemmer er sat ved et ja til det mæglingsforslag, som de seneste uger har været til urafstemning blandt ansatte i industrien, byggebranchen, handels-, service- og transportområdet.

– Jeg vil ønske parterne tillykke med resultatet og betragter hermed mit arbejde som afsluttet, lød det fra forligsmand Ole Hasselgaard, da han torsdag lidt over middag fremlagde resultatet for den ventende presse.

Højeste siden 1973

Ud af de godt 426.000 arbejdere, der har kunnet stemme, har 51,3 procent benyttet sig af muligheden. Det er den højeste stemmeprocent siden 1973 og noget højere end i 1998, hvor overenskomstafstemningen resulterede i en storkonflikt. Dengang stemte 47,1 procent om den fremlagte mægligsskitse og 55,8 procent stemte nej.

LO-formand Lizette Risgaard, der havde anbefalet et ja til de nye overenskomster, glæder sig både over ja'et, men især over stemmeprocenten.

– Det viser, at den danske model virker, og at lønmodtagerne ude på arbejdspladserne interesserer sig for deres overenskomster, sagde Lizette Risgaard.

Også direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holdbraad glæder sig over resultatet og at landets industrivirksomheder nu har deres omkostningsniveau på plads for de næste tre år.

Han afviser at have været nervøs for afstemningens udfald på grund af den omfattende Nej-kampagne, der har kørt med afsæt i modstanden mod forslaget om at udvide arbejdstiden i perioder til 42 timer om ugen.

– Jeg har været ked af fremstillingen af systematisk overarbejde. Men jeg er enig med Lizette Risgaard, når hun siger, at vi i Danmark har 37 timers arbejdsuge. Det havde vi før OK17, og det har vi efter, sagde Holbraad.

Demokratiets spilleregler

Lizette Risgaard understreger, at hun tager de mange nej-stemmer alvorligt. Således har et flertal på næsten 60 procent i landets største forbund 3F stemt nej til mæglingsforslaget, men skal alligevel arbejde på de vilkår i overenskomstperioden.

– Sådan er den danske model og sammenkædningsreglerne. Selvfølgelig skal man diskutere i forbundene og de enkelte grupper i 3F, hvad det her er udtryk for. Var det blevet et nej, skulle ja-sigerne også have levet med det. Sådan er demokratiets spilleregler.

Mange forbund har arbejdet systematisk med at få en højere stemmeprocent, og det er kronet med succes.

Det gælder blandt andet Dansk El-Forbund, der ved de forrige overenskomstfrohandlinger havde en stemmeprocent på 30. Denne gang har 63,9 procent valgt at bruge stemmeretten.

Også Fødevareforbundet NNF, der som et af få anbefalede medlemmerne at stemme nej, lykkedes med at få medlemmerne til at stemme. Stemmedeltagelsen var på hele 74,8 fordelt med 12,9 på ja og 86,7 på nej.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. apr. 2017 - 10:49   24. apr. 2017 - 09:44

OK-afstemning

noc@arbejderen.dk