01 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

Ny overenskomst uden kædeansvar

Byggeforlig i hus

Ny overenskomst uden kædeansvar

Forslaget til ny byggeoverenskomst er uden værn mod social dumping, og der åbnes op for 42 timers arbejdsuge. Alligevel har et flertal i 3F's forhandlingsgruppe godkendt resultatet.

På metrobyggeriet i København har der været masser af problemer med løndumping. Bygningsarbejderne skal vente mindst tre år mere på et kædeansvar, som, de mener, giver den bedste sikkerhed for arbejde på danske overenskomster.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Efter en forhandlingsrunde i Forligsinstitutionen blev 3F's Byggegruppe og Dansk Byggeri tirsdag enige om et forslag til ny overenskomst for landets 80.000 bygningsarbejdere.

Jeg synes, at det her med øget arbejdstid er den værste tidsel i overenskomstforslaget.
Jens Kirkegaard, 3F BJMF

I modsætning til det første resultat, som blev stemt ned af et markant flertal på 28 mod 15 i forhandingsgruppen i 3F's Byggegruppe, så er det nye forslag godkendt med 33 ja-stemmer mod 9 nej-stemmer.

Morten Rasmussen, der er næstformand i 3F Aarhus Transport, Logistik og Byg, har fastholdt sit nej.

– De siger, at vi får noget på social dumping, men det er ikke i nærheden af at være kædeansvar. Og så er der forslaget om at udvide arbejdstiden til 42 timer om ugen. Det kan jeg slet ikke accetere, siger Morten Rasmussen til Arbejderen.

Skridt i den rigtige retning

Spørgsmålet om et værn mod social dumping har været et gennemgående krav fra bygningsarbejdernes side, og formanden for 3F’s byggegruppe, Kim Lind Larsen, mener da også, at der er taget skridt i den rigtige retning med det forlig, der nu er indgået.

– Vi tager hele tiden skridt i den rigtige retning på det her område. Vi har medvind i kampen mod social dumping hos både befolkningen og politikerne. Nu får vi også flere redskaber til bekæmpelse af social dumping i vores overenskomst, siger Kim Lind Larsen.

Han hæfter sig især ved, at det bliver skrevet ind i overenskomsten, at hovedentreprenøren har et ansvar for, at deres underentreprenører også overholder overenskomsten. Hovedentreprenører skal fremover give oplysninger om deres underentreprenører på begæring fra tillidsmanden eller 3F.

Det opfatter han, som at hovedentreprenøren nu er forpligtet til at tage en række forholdsregler for, at underentreprenører har ordnede forhold, som matcher overenskomsten på området. Hvis ikke det er tilfældet, kan 3F holde entreprenøren ansvarlig.

Jens Kirkegaard, der er formand for byggegruppen i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København, var én af de ni nej-stemmer i byggegruppens forhandlingsudvalg.

BJMF har om nogen oplevet, hvordan overenskomsterne kommer under pres, når hundredevis af udenlandske metroarbejdere rykker ind i bygge- og anlægsbranchen.

– De nye tiltag mod social dumping er helt utilstrækkelige, men det må jo komme an på en prøve, mener Jens Kirkegaard til Arbejderen.

42 timer om ugen

I en pressemeddelelse fra Dansk Byggeri fremhæves "de elementer af øget fleksibilitet, som aftalen rummer".

Det er en direkte hentydning til forligets bestemmelser om arbejdsgivernes ret til i bestemte perioder at pålægge de ansatte overarbejde på op til fem timer om ugen. Arbejdsgiveren fastsætter lokalt med de ansatte, hvornår overtiden skal afspadseres inden for 12 måneder.

– Jeg synes, at det her med øget arbejdstid er den værste tidsel i forslaget. Det stritter stik mod den flotte kampagne, som 3F netop har gennemført mod øget pensionsalder, siger Jens Kirkegaard.

Men det er forkert opfattet, at der er tale om en udvidelse af arbejdstiden, lyder det fra Kim Lind Larsen.

– Der er ikke nogen tvivl om, at systematisk overarbejde ikke er vores opfindelse. Men når nogen snakker om, at det er en udvidelse af arbejdstiden, så er det simpelthen ikke rigtigt. Blandt andet af den simple årsag, at alt overarbejde skal afspadseres. Derfor er den samlede arbejdstid ikke længere, siger Kim Lind Larsen ifølge Bygsam.dk.

Industriforlig - copy paste

Byggeoverenskomsten gælder i tre år, og på flere andre områder er indholdet en tro kopi af industriforliget, som kom på plads for godt tre uger siden. Mindstelønnen stiger med seks kroner i timen i perioden. Lærlingenes lønninger stiger med 1,7 procent om året. Der bliver også ret til fuld løn under forældreorlov, bedre sikring ved barns første sygedag og overenskomsten indeholder ret til til seniordage.

Derudover har byggeriet særlige forhold for akkordlønningerne, som stiger med 5,8 procent over de næste tre år. 

Med tirsdagens forlig mellem 3F's Byggegruppe og Dansk Byggeri er de tre store overenskomstområder i DA og LO-regi nu forhandlet på plads.

Det største og toneangivende område CO-Industri og Dansk Industri (DI) kom som altid først i mål for godt tre uger siden. I lørdags fulgte så 3F Transport og DI og med en aftale på transportområdet.

Nu venter forhandlingerne på en stribe mindre overenskomstområder, inden alle dem, som overenskomsterne kommer til at gælde for de næste tre år, får mulighed for at stemme ja eller nej til de resultater, forhandlerne er nået frem til.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. mar. 2017 - 09:38   04. apr. 2017 - 15:38

OK 2017

noc@arbejderen.dk