21 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, dis, 13 °C

Nu skal vi hjem og kæmpe

10.000 kampklare tillidsfolk

Nu skal vi hjem og kæmpe

Stormødet for 10.000 tillidsfolk i Fredericia viser sammenhold på tværs af fagene. Med støttehilsner fra kolleger på det private arbejdsmarked i ryggen er de klar til kamp.

Der er masser af inspiration til lokale overenskomstaktivieteter med hjem fra TR stormødet.
FOTO: PN
Der er masser af inspiration til lokale overenskomstaktivieteter med hjem fra TR stormødet.
FOTO: PN

Tirsdag den 10. april bliver der i de største byer i hele landet arrangeret demonstrationer på tværs af alle offentlige fagforeninger.

Hvis vi er synlige og står sammen kan vi lægge pres på arbejdsgiverne.
Helle Inge, BUPL

Det var en af de helt konkrete ideer, som 10.000 tillidsrepræsentanter fra statslige, kommunale og regionale arbejdspladser tog med hjem fra et historisk stort landsdækkende møde i Fredericia Messecenter i går.

Den 10. april er den dag, hvor arbejdsgivernes stor-lockout af næsten 450.000 offentligt ansatte kan træde i kraft. Fagforbundene har tilsammen varslet strejke for rundt regnet 80.000 medlemmer en uge tidligere, mens arbejdsgiverne praktisk taget lukker Danmark ned.

Vildt inspirerende

Nikolaj Møller Kofod, der er bygningsingeniør og tillidsrepræsentant ved Bane Danmark, har tænkt sig at tage hjem og holde peptalk for kollegerne. 

– Jeg tager hjem med en fantastisk gejst fra det her møde. Det har været vildt inspirerende at være her sammen med så mange forskellige faggrupper, og det giver lyst til at være en del af den her fælles kamp, siger Nikolaj Møller Kofod.

Han har sammen med de øvrige tillidsvalgte på arbejdspladsen indkaldt kollegerne til et gå-hjem-møde den 3.4.

– Og med mindre forligsmanden vælger at udskyde fagforbundenes varslede strejke, så skal vi jo ikke på arbejde den 4. april. Så skal vi ud og være synlige og forklare folk, hvorfor vi er i konflikt, lyder det fra den københavnske tillidsmand.

Aktiviteterne er i gang

Mange steder i landet er der allerede gang i et væld af overenskomstaktiviteter, kunne deltagerne på stormødet afsløre.

I Næstved har forskellige faggrupper indledt et tæt samarbejde, fortalte Helle Inge, der er medlem af BUPL og fællestillidsrepræsentant i Næstved. De har lejet et lokale og er ved at indrette en konfliktcafé, hvorfra der skal planlægges demonstrationer, blokader, happenings og andre aktiviteter. 

– Cafeen vil være åben for alle interesserede, så både forældre og hr. og fru Jensen kan komme forbi og få en snak med os, siger Helle Inge og tilføjer:

– Vi skal være synlige og vise, at vi står sammen på tværs af de offentlige grupper. På den måde kan vi lægge maksimalt pres på arbejdsgiverne.

I 3F København har afdelingens tillidsrepræsentanter for både privat og offentlig ansatte i et stykke tid holdt møde en gang om ugen for at foreberede sig på en storkonflikt. Deres plan er at skrive så mange læserbreve til aviserne, at "de ikke har plads til boligaannoncer," fortalte Nikolaj Bentzen, der er fællestillidsrepræsentant for sceneteknikerne på Det Kongelige Teater.

– Vi skal ud i gaderne. Om man går til venstre eller højre på det lokale torv, så skal man rende ind i en pædagog med et papsksilt eller en sygeplejerske med en kop kaffe, foreslog Nikolaj Bentzen.

De private bakker op

Stemningen ved bordene, hvor der blev arbejdet i grupper med ideer til lokale aktiviteter, var helt i top, men den fik endnu et løft, når der ind imellem et tætspækket program blev overbragt hilsner på storskærm fra kolleger på det private arbejdsmarked - fra stilladsarbejdere, murersvende, tømrere og ansatte i fagforeninger.

– Denne gang er det jer, der står forrest, men I skal vide, at vi står lige bag jer, lød det således i en hilsen fra Thilde Whast, der er formand for Flyvebranchens Personaleunion.

Tillidsrepræsentanterne havde en forventing om at blive opdateret på, hvordan det går med forhandlingerne, der er forlagt til Forligsinstitutionen.

Her er parterne pålagt total tavshedspligt og de risikerer at få en klækkelig bøde, hvis der ryger informationer udenfor de tykke mure.

– Min månedsløn kan ikke klare, at jeg afslører noget, men det må være åbenlyst for enhver, at når vi sidder i Forligsinstitutionen på tredje uge, så er det ikke nemt, afslørede Flemming Vinther.

22. mar. 2018 - 16:00   22. mar. 2018 - 16:59

OK 2018

noc@arbejderen.dk
Stormøde i Fredericia
  • Forhandlingsfællesskabet, der forhandler overenskomst på vegne af de ansatte i kommuner og regioner, samt CFU, der forhandler for de statsansatte, havde indkaldt tillidsfolk fra hele landet til stormøde i Fredericia den 22. marts.
  • På mødet var der paneldebat mellem en række forbundsformænd om forløbet af overenskomstforhandlingerne, og arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl satte perspektiv på den danske overenskomstmodel. Derudover var der konkret planlægning af aktiviteterne under den varslede konflikt.
  • 10.380 tillidsfolk fra over 100 forskellige fagforeninger deltog i mødet.
Konflikt OK 2018
  • Overenskomstforhandlingerne på hele det offentlige område – både staten, kommunerne og regionerne –  er brudt sammen.

  • Arbejdsgiverne har ikke villet imødekomme fagbevægelsens helt centrale krav om en arbejdstidsaftale for lærere og andre undervisere, at den betalte frokostpause skal ind i overenskomsterne samt højere realløn til alle. Derudover kræver de kommunalt og regionalt ansatte også, at der afsættes særlige puljer til at løfte de lavtlønnede og kvindefagene.

  • Forligskvinde Mette Christensen undersøger i øjeblikket, om der er mulighed for at bringe parterne tættere på hinanden og få lavet et forlig. Lykkes det ikke bliver der storkonflikt med strejker og omfattende lockout.

  • Fagbevægelsen har sendt strejkevarsler afsted. Omkring 80.000 offentligt ansatte er udtaget til at gå i strejke. En strejke kan tidligst starte den 4. april.

  • Innovationsminister Sophie Løhde har sammen med de regionale og kommunale arbejdsgivere varslet lockout med virkning fra den 10. april. Lockoutvarslet gælder for 120.000 ansatte i staten, 80.000 regionsansatte og 250.000 ansatte i landets 98 kommuner.

  • Forligsmanden kan udskyde strejke og lockout i to gange 14 dage.

Følg Arbejderens overenskomstdækning her.