01 Mar 2021  

KBH: Let skyet, 8 °C

Nu har de regionalansatte lærere også fået ny arbejdstidsaftale

Godt syv år efter lockout af lærerne

Nu har de regionalansatte lærere også fået ny arbejdstidsaftale

Danske Regioner og Lærernes Centralorganisation er blevet enige om en arbejdstidsaftale, der gælder for knap 500 lærere ansat i regionerne. Aftalen bygger på de nye arbejdstidsaftaler, som er faldet på plads på det kommunale og statslige område.

1 af 1

Nu får knap 500 lærere ansat i landets fem regioner en ny aftalebaseret arbejdstidsaftale, og de er dermed den sidste gruppe af offentligt ansatte lærere, der efter syv et halvt år nu igen får arbejdstider aftalt mellem deres faglige organsiationer og arbejdsgiverne.

Nu er vi er faktisk i mål med at få fjernet Lov 409.
Gordon Ørskov Madsen, DLF

Arbejdstiden for lærere har siden overenskomstforhandlingerne i 2013 været dikteret af Lov 409, som et flertal i Folketinget stemte for efter 25 dages lockout af lærerne.

– Så nu er vi er faktisk i mål med at få fjernet Lov 409, udtaler formand for Lærernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen til Folkeskolen.dk

Han bemærker, at det dog forudsætter, at den statslige arbejdstidsaftale bliver vedtaget sammen med resultatet af de igangværende forhandlinger om nye offentlige overenskomster. 

Aftalen for lærerne i regionerne blev underskrevet mandag den 18. januar af repræsentanter fra Lærernes Centralorganisation (LC) og Danske Regioner. Den ligger tæt op ad den aftale, der faldt på plads for de kommunalt ansatte lærere den 11. august sidste år og aftalen for lærerne på statens område, som blev underskrevet den 4. januar i år af LC sammen med Centralorganisation af 2010 – CO10 og arbejdsgiverne i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet.

>>LÆS OGSÅ: Ny arbejdstidsaftale til statsansatte lærere forhandlet på plads

Lærere i regionerne arbejder blandt andet med undervisning af indlagte på sygehusenes børneafdelinger og på regionale specialskoler. Den nye aftale vil gælde fra det skoleår, som begynder efter sommerferien.

>>LÆS OGSÅ: Ny arbejdstidsaftale får blandet modtagelse

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. jan. 2021 - 08:22   20. jan. 2021 - 09:55

Arbejdstidsaftale

noc@arbejderen.dk