21 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 7 °C

Nordisk Råd skal samarbejde mod kriminalitet i byggeriet

Opråb fra nordiske byggefagforeninger

Nordisk Råd skal samarbejde mod kriminalitet i byggeriet

Byggefagforeninger fra Danmark, Norge og Sverige efterlyser handling fra politikerne i Nordisk Råd i kampen mod mafia og kriminalitet i byggebranchen.

Byggefagforeninger i Danmark, Norge og Sverige opfordrer politikerne i Nordisk Råd til at gøre en fælles indsats for at stoppe den stigende kriminalitet i byggebranchen. Freddy Ridderhaugen fra Byggefagenes Samvirkes Miljøudvalg ses som nummer to fra venstre.
FOTO: Maria Engström
1 af 1

Løndumping, usund konkurrence, usikre arbejdsforhold, skattesnyd og sorte penge.

Vi har sammen med politikerne en fælles interesse i at få gjort noget ved denne tilstand.
Freddy Ridderhaugen, Byggefagenes Samvirke

Listen er lang, når repræsentanter fra byggefagforeninger i Danmark, Norge og Sverige ridser problemer i byggebranchen op. Problemerne er velkendte og har stået på i årtier, og de senere år har nye aktører sneget sig ind i byggebranchen – kriminelle bagmænd og firmaer med tætte relationer til blandt andet den italienske mafia.

Skal der sættes en stopper for den grænseoverskridende og tiltagende kriminalitet, bliver politikerne nødt til at tage problemet alvorligt og gøre noget.

Det var budskabet fra byggefagforeningerne fra Danmark, Norge og Sverige, da de i sidste uge gennemførte en fælles aktion i forbindelse med Nordisk Råds møde i den svenske Riksdag i Stockholm.

Byggefagenes krav

Trods politiets ihærdige forsøg på at flytte aktionen så langt væk fra indgangen – af 'sikkerhedsmæssige grunde' – så lykkedes det at få flere rådsmedlemmer i tale, skriver Bygsam.dk.

– Selv om vi ikke fik adgang til at præsentere vores sag indenfor, så har vi fået en fod i døren og skabt en første markering, som vi bygger videre på, udtaler Jonas Sjöberg, formand for Byggnads Skåne.

Her ses fra venstre Tomas Kullberg, formand for Byggnads Stockholm/Gotland og Jonas Sjöberg, formand for Byggnads Skåne udenfor Riksdagen sammen med et af de svenske rådsmedlemmer Lars Mejern Larsson (S).
Maria Engström

Politikerne fik udleveret det materiale, som byggefagene i Stockholm, Malmø, Göteborg, Oslo og København har udarbejdet med følgende krav til et øget nordisk samarbejde: Ændring af love og regler, så kontrolmyndighederne får lettere ved at samarbejde med hinanden. Myndighederne, som i Danmark blandt andet er politi, Arbejdstilsynet og Skat, skal have flere muligheder for at sanktionere ved brud på regler og love. Og endelig skal der etableres et tættere nordisk samarbejde mellem myndighederne på området. 

Byggefagenes Samvirke på plads

Freddy Ridderhaugen fra Byggefagenes Samvirkes Miljøudvalg deltog i aktionen. Til Bygsam.dk sammenfatter han situationen:

– Vi har sammen med politikerne en fælles interesse i at få gjort noget ved denne tilstand: Vi som fagforeninger ønsker at få bremset kriminalitetens betydning for indsatsen mod social dumping og sikre vores faglige forhold. Og politikernes interesser er at få stoppet det dræn i skattekassen, som de kriminelle står bag.

Aktionen er det andet skridt for at få opmærksomheden rettet ind mod de problemer, som lever i skyggen af det organiserede arbejdsmarked og 'den nordiske model'. 

I oktober 2018 var fagforeningerne også samlet, dengang i Oslo, for at lære af hinandens erfaringer i kampen mod kriminalitet i byggebranchen. 

>>LÆS OGSÅ: Byggefag vil stoppe kriminalitet i branchen

Deltagerne her besluttede at styrke samarbejdet og gøre samlingen i Nordisk Råd i Stockholm til næste skridt.

>>LÆS OGSÅ: – Sæt ind mod kriminalitet i byggeriet

Kriminelle kendetegn

Det kendetegner de kriminelle bagmænd, at de ikke indgår faglige aftaler, de tegner ikke overenskomster, de følger ikke love og regler. Dertil kommer misbrug af adgang til offentlige kasser, som koster samfundet millioner af skattekroner.

Også de nordiske elektrikerfagforeninger i hovedstæderne opfordrer politikerne til at blande sig. I en udtalelse fra deres seneste møde i København hedder det blandt andet:

"Det er vores erfaring, at denne kriminalitet, som vi møder som menneskehandel, trusler, tvang, misbrug af offentlige kasser og lignende, koster virkelig mange skattepenge for samfundet. Arbejdslivskriminalitet bidrager også til social dumping og udhuler vores faglige aftaler."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. nov. 2019 - 07:54   05. nov. 2019 - 14:27

Arbejdsmarked

noc@arbejderen.dk
Nordisk Råd

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952.

Danmark, Island, Norge og Sverige blev medlemmer af Nordisk Råd, da rådet blev dannet i 1952. Finland blev medlem i 1955, Færøerne og Åland i 1970 og Grønland i 1984.

Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. Danmark, Finland, Norge og Sverige har 20 medlemmer hver. To af Danmarks repræsentanter kommer fra Færøerne og Grønland, mens to af Finlands repræsentanter kommer fra Åland. Island har syv medlemmer.

Nordisk Råds parlamentarikere er først og fremmest drevet af viljen til, at Norden skal være en god region at bo, leve og arbejde i. Dette er også det primære mål for de samarbejdsidéer og forslag, som opstår i Nordisk Råd.