21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

NNF iværksætter sympatikonflikt mod Jensens Bøfhus

Faglig solidaritet

NNF iværksætter sympatikonflikt mod Jensens Bøfhus

Jensens Bøfhus har opsagt overenskomsten for deres tjenere. Nu har 3F etableret strejke og har anmodet forbund under FH om at iværksætte sympatikonflikt mod virksomheder, som leverer varer til bøfkæden.

Jensens Bøfhus driver 23 restauranter i Danmark.
FOTO: Arbejderen
1 af 1

Fra i dag den 23. september iværksætter Fødevareforbundet NNF sympatikonflikt over for Jensen Foods A/S i Struer, som forarbejder og leverer kød til restaturantkæden Jensens Bøfhus, skriver NNF.dk.

Når en arbejdsgiver opsiger en eksisterende overenskomst med det ene formål at sætte lønmodtagere ned i løn, så er vi i hele fagbevægelsen nødt til at reagere.
Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF

Årsagen er, at 3F siden den 11. september har været i konflikt mod Jensens Bøfhus, fordi restaurantkæden har opsagt overenskomsten for deres tjenere og krævet en lønnedgang på 20 kroner i timen.

3F har derfor anmodet forbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om at iværksætte sympatikonflikter mod virksomheder, som leverer varer til Jensens Bøfhus.

– Når en arbejdsgiver opsiger en eksisterende overenskomst med det ene formål at sætte lønmodtagere ned i løn, så er vi i hele fagbevægelsen nødt til at reagere. Hvis noget lignende skete på vores område, ville de andre fagforeninger også bakke op om vores konflikt, siger Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF.

– Vi har en fin overenskomst med Jensens Foods for vores medlemmer, og de arbejder under ordnede forhold. Men Jensens Foods leverer bøffer til Jensens Bøfhus' restauranter, så vores bidrag til 3F’s konflikt er at stoppe den leverance, forklarer han til NNF.dk

19 ud af 27 ansatte hos Jensens Foods er medlemmer af Fødevareforbundet NNF, og sympatikonflikten betyder, at de fra den 23. september ikke må fremstille, pakke eller håndtere produkter til Jensens Bøfhus.

Langvarigt forløb

Den igangværende konflikt på Jensens Bøfhus begyndte helt tilbage i juli 2019, hvor restaurantkæden meldte sig ud af arbejdsgiverforeningen Horesta. Efterfølgende meddelte Jensens Bøfhus, at de ønskede at frigøre sig fra den gældende overenskomst med 3F. 

LÆS OGSÅ: Jensens Bøfhus lockouter ansatte

Direktøren, Anders Nikolaisen, har krævet at få samme overenskomst som restaurant Flammen. Her bliver såkaldte "enhedsmedarbejdere" i restauranten aflønnet 20 kroner lavere i timen end tjenerne på Jensens Bøfhus, som får – eller fik – 152 kroner. 

På restaurant Flammen er der buffet og ikke bordservering som på Jensens Bøfhus. Derfor har 3F holdt fast i, at tjenerarbejde skal aflønnes som tjenerarbejde – ikke som afrydder.

Efter længere tids forhandling mellem 3F og Bøfhuset førte konflikten til, at Jensens Bøfhus lockoutede de ansatte 3F-medlemmer fra den 23. marts i år. 

3F varsler strejke

Efter to ugers lockout havde restaurantkæden den 6. april vredet sig ud af overenskomsten. Efterfølgende har 3F varslet strejke og blokade mod restaurantkæden.

Konflikten, som var varslet til at starte den 1. juni, blev dog i første omgang udsat på grund af corona-krisen. 3F begrundede sin beslutning med den meget vanskelige situation, som hele restaurationsbranchen stod i på daværende tidspunkt.

LÆS OGSÅ: 3F udsætter strejke mod Jensens Bøfhus

– Med Jensens Bøfhus’ meget skrøbelige økonomiske situation og med den store uvished om, hvordan det vil gå i restaurationsbranchen, når de lukker op på mandag, er vi i 3F bekymrede for, at Jensens Bøfhus vil gå konkurs. Det er ikke vores mål, understregede dengang Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær i 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Men den 11. september blev konflikten altså genoptaget.

Sympatikonflikt

Hvordan sympatikonflikten udvikler sig hos Jensens Foods, afhænger af om virksomheden accepterer konflikten.

– Hvis arbejdsgiveren insisterer på, at vores medlemmer skal udføre konfliktramt arbejde, så vil vi blive nødt til at sige til vores medlemmer, at de skal takke nej, og så trækker vi dem ud af virksomheden, siger Jim Jensen.

– Sker det, vil vores medlemmer hverken være berettigede til løn eller dagpenge. Derfor har Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse besluttet at åbne strejkekassen, så de kan få strejkeunderstøttelse, indtil konflikten mellem 3F og Jensens Bøfhus er overstået, lyder det fra næstformanden i Fødevareforbundet NNF.

Overenskomst i 30 år

Jensens Bøfhus driver 23 restauranter i Danmark og har 6-700 ansatte – heraf mange på deltid. Restaurantkæden fik i oktober 2018 en helt ny ejerkreds bestående af otte fynske rigmænd.

>> LÆS OGSÅ: Bemærkelsesværdig personkreds rundt om Jensens Bøfhus

Jensens Bøfhus har haft overenskomst med 3F i mere end 30 år, men det har de altså ikke mere.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. sep. 2020 - 07:00   23. sep. 2020 - 09:53

Overenskomst

bi@arbejderen.dk
Konflikten på Jensens Bøfhus
  • Den 1. juli 2019 meldte Jensens Bøfhus sig ud af arbejdsgiverforeningen Horesta og meddelte efterfølgende, at de ønskede at frigøre sig fra den gældende overenskomst med 3F. Siden har 3F forhandlet med bøfhuset for at få en ny overenskomst, men det er ikke lykkedes at få en ny aftale. 
  • Direktøren, Anders Nikolaisen, har krævet at få samme overenskomst som restaurant Flammen. Her bliver såkaldte "enhedsmedarbejdere" i restauranten aflønnet 20 kroner lavere i timen (132 kroner) end tjenerne på Jensens Bøfhus, som får 152 kroner. Til gengæld får enhedsmedarbejderen på Flammen lidt mere end gastronomerne på Jensens Bøfhus.
  • På restaurant Flammen er der buffet og ikke bordservering som på Jensens Bøfhus. Derfor har 3F holdt fast i, at tjenerarbejde skal aflønnes som tjenerarbejde – ikke som afrydder.
  • Den 28. februar i år afsendte Jensens Bøfhus sit første lockoutvarsel, og den 23. marts blev de ansatte 3F-medlemmer lockoutet. Formålet var med to ugers lockout at frigøre sig fra overenskomsten.
  • Den 6. april havde Jensens Bøfhus vredet sig ud af overenskomsten. Efterfølgende har 3F Privat Service, Hotel og Restauration (PSHR) varslet strejke og blokade mod restaurantkæden.
  • Den faglige konflikt betyder, at Jensens Bøfhus ikke kan få del i regeringens særlige hjælpepakker under coronakrisen. Derfor meddelte Jensens Bøfhus den 14. april, at de fyrer 250 ansatte.
  • Jensens Bøfhus driver 23 restauranter i Danmark og har 700 ansatte – heraf mange på deltid. Restaurantkæden fik i oktober 2018 en helt ny ejerkreds bestående af otte fynske rigmænd.
  • Blandt ejerne er Torben Østergaard-Nielsen, der ejer olieforretningen Dan-Bunkering i Middelfart, og Hans Bøgh-Sørensen, som er indehaver af Orifarm, Nordeuropas største parallelimportør af medicin. De øvrige er Enrico Krog Iversen, Steen Haustrup og Jørn Bonnesen, alle fra Odense, Georg Gundersen, Assens, René Søgaard Larsen, Frørup, og Jørgen Lindegaard Hjort, Ringe, der deler sin part med Ole Pape Jensen, Odense.
  • Jensens Bøfhus har haft overenskomst med 3F i mere end 30 år, men det har de altså ikke mere.