20 Aug 2018  

KBH: Overskyet, 18 °C

Nej til 42 timers arbejdsuge!

Overenskomstaktiviteter sat i søen

Nej til 42 timers arbejdsuge!

Utilfredse bygningsarbejdere vil ikke acceptere længere arbejdsdage. De opfordrer til at stemme nej til overenskomsterne, og stilladsarbejderne er gået i gang med at stable lokale Nej-aktiviteter på benene.

– Vi ved jo godt, hvad en mæglingsskitse i store træk kommer til at indeholde. Derfor sætter vi allerede nu gang i Nej-aktiviteter, siger Jacob Jespersen (tv), formand for Stilladsarbejdernes Landsklub.
FOTO: Privat
1 af 1

42 timers arbejdsuge? Vi stemmer NEJ!

Sådan står der - suppleret med en sur smiley - på den løbeseddel og de klistermærker, som stilladsarbejderne er begyndt at sprede på de arbejdspladser, hvor de går.

Folk er rasende over, at arbejdsgiverne får ret til at diktere op til fem ugentlige overarbejdstimer.
Jacob Jespersen, Landsklubformand.

– Vi havde en heftig diskussion om overenskomstforliget på byggeområdet på vores møde i weekenden, og vi besluttede at deltage aktivt i hele landet for at få stemt det ned, fortæller Jacob Jespersen, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub, til Arbejderen.

Mandag morgen lå løbesedlerne klar - underskrevet 'Utilfredse bygningsarbejdere'. Ideen er, at den så også kan bruges af andre faggrupper som tømrere, murere, betonarbejdere eller industriarbejdere.

– For stilladsarbejderne er ikke de eneste, der er sure over de indgåede overenskomstforlig, understreger stilladsformanden.

42 timer - et tilbageskridt

I byggeforliget er der ikke kommet det ønskede kædeansvar med. Omvendt har byggefagene ikke mistet noget på de bestemmelser mod social dumping, som nu er indeholdt i overenskomsterne.

– Til gengæld har vi fået et kæmpe tilbageskridt på arbejdstiden, som industriforliget åbnede op for. Folk er rasende over, at arbejdsgiverne får ret til at diktere op til fem ugentlige overarbejdstimer, siger Jacob Jespersen.

I de kommende uger tager fagforeningsbestyrelser og faglige klubber stilling til, hvor de vil anbefale medlemmerne at sætte kryds, når forhandlingsresultaterne sættes til afstemning.

Enkelte har, som Stilladsarbejdernes Landsklub, taget en hurtig beslutning.

En enig bestyrelse i byggegruppen i 3F Bygge-, Jord- & Miljøarbejdernes Fagforening gik fredag i sidste uge ud med en anbefaling til medlemmerne om dels at stemme, dels at stemme nej. Det skete med de samme argumenter som stilladsarbejderne, og den københavnske er gået i gang med at forberede en høj stemmeprocent, siger formanden for byggegruppen Jens Kirkegaard til Arbejderen.

Nej i Esbjerg

Deltagerne i byggebranchens årsmøde i 3F Esbjerg var heller ikke i tvivl om anbefalingen til medlemmerne. Det blev et enstemmigt nej, da deltagerne skulle tage stilling til byggeforliget.

– Medlemmerne havde svært ved at se, hvordan et af hovedkravene til overenskomstforhandlingerne, nemlig at få nedsat arbejdstid, skal kunne forenes med protokollatet om systematisk overarbejde, siger formand Jacob Meier til bygsam.dk.

Stilladsarbejderne vil opnå andet og mere end at få folk til at stemme om overenskomsterne - og allerhelst stemme nej, siger Jacob Jespersen

– På vores møde besluttede vi at gå hjem og oplyse om indholdet i overenskomsterne for at få folk til at stemme, men vi har også besluttet at arbejde på at skabe lokale aktiviteter, så nej'et bliver synligt, siger Jespersen.

En af måderne at synliggøre overenskomstaktiviteterne er underskriftsindsamlingen 'Nej til 42 timers arbejdsuge', som breder sig som en steppeild på Facebook.

– Skriv under og del den med kollegaer og venner, og brug endelig logoet overalt, du kan komme til det, lyder opfordringen fra Jacob Jespersen.

Status forhandlingerne

Foreløbig er der indgået forlig om nye overenskomster på områder, der omfatter 80 procent af de ansatte på det private arbejdsmarked.

Blandt de overenskomster, der stadig mangler at falde på plads, og hvor forhandlingerne foregår i Forligsinstitutionen, tæller maleroverenskomsten, Horestas overenskomster og altså VVS-overenskomsten. 

Rent proforma er der indgivet konfliktvarsel for de overenskomster, der endnu ikke er færdigforhandlet. Forligsmanden har traditionen tro udskudt varslerne i endnu 14 dage i denne uge. Det betyder, at eventuelle konflikter tidligst kan blive indledt den 4. april. 

15. mar. 2017 - 11:05   04. apr. 2017 - 15:02

OK 2017

noc@arbejderen.dk