20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 12 °C

Regeringen vil afsætte flere penge til ofre for asbest i næste års finanslov

Når skaden er sket

Regeringen vil afsætte flere penge til ofre for asbest i næste års finanslov

Personer, der udsættes for asbest gennem deres arbejde, risikerer at blive syge eller dø af de farlige fibre. Også andre borgere kan bliver alvorligt syge. Nu foreslår regeringen, at de kan søge om erstatning.

VVS'ere og andre håndværkere udsættes den dag i dag for asbest, når de udskifter gamle fjernvarmeinstallationer eller piller eternitplader af gamle bygninger.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Bliver finansloven for 2021 vedtaget uden ændringer, så kan en udvidet kreds af borgere, der er blevet alvorligt syge af asbest uden selv at have arbejdet med det farlige stof, søge om at få erstatning.

Mange mennesker bliver uforvarende udsat for asbest med risiko for at udvikle lungehindekræft.
Øyvind Omland, professor

Det har siden den 1. januar 2016 været muligt at søge om godtgørelse som 'indirekte asbestoffer'. Gruppen af personer, der kan søge om erstatning, er blevet udvidet, og med finanslovsforslaget for 2021 foreslår regeringen den nuværende godtgørelsesordning yderligere udbygget, så også personer, der ikke selv har arbejdet med asbest, men har udviklet lungehinde-, bughinde- eller testikelhindekræft efter at have været udsat for en industriel smittekilde og andenhåndseksponering af de potentielt livsfarlige asbestfibre, kan søge. Det skriver Fagbladet 3F.

finanslovsforslaget er der næste år afsat 9,1 millioner kroner til at udvide ordningen for asbestofre. De efterfølgende to år skal der afsættes 9,6 millioner kroner årligt, og i 2024 er det planen at bruge yderligere 10,2 millioner kroner på området.

Asbest er livsfarligt

Asbest er livsfarligt, og hvert år dør cirka 130 personer af lungehindekræft, mange af dem fordi de har arbejdet med asbest. Andre får asbestose, der er uhelbredelig og dødelig.

Sidste år viste et forskningsprojekt, at 38 tidligere elever, der havde gået i skole tæt på den tidligere eternitfabrik i Aalborg, hvor der blev produceret tagplader med asbest, var døde af lungehindekræft. Projektet leverede således solid dokumentation for, at man ikke behøver selv at have arbejdet med asbest for at udvikle den livstruende sygdom.

Øyvind Omland, professor emeritus ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, var én af forskerne bag projektet. Han mener, det er en rigtig god idé at give dem, der er blevet alvorligt syge, mulighed for at få erstatning.

– Problemet med asbest er, at det ikke lader sig afgrænse til et fabriksområde. Støvet og fibrene blæser i den retning, som vinden bærer dem. Derfor er der mange mennesker, som uforvarende er blevet udsat for asbest med risiko for at udvikle lungehindekræft, udtaler han til Fagbladet 3F.

Masser af asbest

I dag er det forbudt at bruge asbest, men der ligger den dag i dag tagplader med asbest på godt en tredjedel af bygningsmassen i Danmark. Efter 50-60 år begynder pladerne at smuldre, og der frigives asbestfibre, som er farlige for befolkningen som helhed, men især for de håndværkere, der på et tidspunkt skal pille pladerne ned.

Der findes også masser af gamle rør og varmeinstallationer, der tidligere blev isoleret med asbestholdigt materiale. Arbejderen har tidligere beskrevet, hvordan hundredvis af københavnske VVS'ere er blevet udsat for asbest på deres arbejdsplads i forbindelse med renovering af gamle installationer.

>>LÆS OGSÅ: 100 VVS'ere udsat for asbest i København

Fagbevægelsen har i årevis efterspurgt en national handleplan for fjernelse af asbest i Danmark. Omvendt er det blevet afvist af arbejdsgiverne.

>>LÆS OGSÅ: Arbejdsgiverne afviser asbest handleplan

I september måned 2018 vedtog samtlige partier i Folketinget en aftale, der skal sikre, at færre risikerer at blive udsat for asbest, og at ældre bygninger bliver fri for asbest over en årrække.

>>LÆS OGSÅ: Øget fokus på asbest uden nye penge

Erstatning når uheldet er ude

For fagbevægelse har det også været en mærkesag, at når uheldet er ude, så skal de, der er blevet ofre for asbest, sikres en erstatning. Derfor synes Ulla Sørensen, der er arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, godt om, at personer, der er blevet syge af en andenhåndseksponering af asbest, fremover også vil kunne søge erstatning.

– I 3F mener vi, at Danmark burde investere i et godt arbejdsmiljø uden farlig kemi og asbeststøv. Det er trist, at der er mennesker, som har fået en dødelig kræftsygdom, blot fordi de boede eller gik i skole i nabolaget til en virksomhed, der arbejdede med farlige asbestfibre, siger Ulla Sørensen til Fagbladet 3F og tilføjer:

– Men når skaden er sket, er det kun rimeligt, at alle, der er blevet syge af asbest, nu også kan få en godtgørelse.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. sep. 2020 - 05:50   11. sep. 2020 - 09:10

Asbest

noc@arbejderen.dk
Sundhedsfaren ved asbest

Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose).

Lungehindekræft
Lungehindekræft (mesotheliom) er en meget sjælden sygdom, som kun kan opstå fra udsættelse for asbest. Der er ikke nogen helbredende behandling. Lungehindekræft kræver ikke langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Sygdommen er normalt 25-30 år om at udvikle sig.

Lungekræft
Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først 10-30 år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest.

Andre kræftformer
Asbest kan desuden medføre andre kræftsygdomme – for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben.

Asbestose
Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Den indebærer en ødelæggelse af lungerne (lungefibrose) og hjerteproblemer. Sygdommen kræver kraftig og relativt langvarig udsættelse for asbest. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 30 år.

Kilde: Asbest-huset.dk