18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Mindre natarbejde til gravide

Arbejdstilsynet justerer vejledning:

Mindre natarbejde til gravide

Natarbejde kan øge risikoen for ufrivillig abort, eller at gravide bliver syge. Tidligere undersøgelser dokumenterer, at natarbejde også øger risikoen for at få kræft. Nu opdaterer Arbejdstilsynet sin vejledning om natarbejde og anbefaler, at gravides natarbejde begrænses.

Natarbejde kan øge risikoen for ufrivillig abort, eller at den gravide bliver syg, viser forskning blandt 22.000 gravide.
FOTO: Wikimedia
1 af 1

Forskning i 2019 blandt mere end 22.000 gravide får nu Arbejdstilsynet (AT) til at opdatere sin vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø med et afsnit om natarbejde. Forskningen viste, at natarbejde kan øge risikoen for ufrivillig abort, eller at den gravide bliver syg. 

Det er vigtigt, at arbejdsgiver sikrer, at gravide medarbejdere trygt kan gå til deres leder og tage snakken, uden at de skal frygte for deres arbejdssituation.
Anni Pilgaard, DSR

AT-vejledningen fremhæver, at det er arbejdsgiverens ansvar, at den gravides natarbejde planlægges, så det ikke udgør en risiko for den vedkommendes sikkerhed og sundhed. 

– Det er godt nyt for alle gravide medarbejdere. Dansk Sygeplejeråd har, siden den nye forskning kom frem sidste år, presset på for at få skærpet arbejdsgiverens ansvar for gravide medarbejderes sikkerhed, siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, som en reaktion på vejledningen.

30-50 procent har natarbejde

Sygeplejersker hører sammen med blandt andet læger, politi, fængselsbetjente og sikkerhedsvagter til jobs, hvor andelen med natarbejde er helt oppe på 30-50 procent. For den beskæftigede del af befolkningen som helhed er det godt syv procent, der arbejder om natten og dermed udsætter helbredet for øget belastning.

Med den nye vejledning får arbejdsgivere et tydeligere ansvar for at indrette arbejdet mest hensigtsmæssigt for gravide ansatte, blandt andet med øget fokus på kortere vagter og mindre eller slet intet natarbejde.

For at arbejdsgiver kan tilrettelægge arbejdet bedst muligt og tage de nødvendige arbejdsmæssige hensyn, er det vigtigt, at de ansatte i god tid orienterer deres leder om, at de er gravide, bemærker sygeplejerskernes fagforbund.

– Det er vigtigt, at gravide tager snakken med deres leder. Men det er mindst lige så vigtigt, at arbejdsgiverne tager ansvaret på sig og sikrer, at gravide medarbejdere trygt kan gå til deres leder og tage snakken, uden at de skal frygte for deres arbejdssituation, siger Anni Pilgaard.

Ændrede arbejdstider

Undersøgelsen fra 2019 viste blandt andet, at mere end én nattevagt om ugen kan øge risikoen for ufrivillig abort for gravide. Har den gravide mere end én nattevagt om ugen, kan det derfor være nødvendigt at ændre den gravides arbejdstid.

Dansk Sygeplejeråd vil følge området for at se, hvordan den nye vejledning bliver anvendt i praksis.

Tidligere forskning har dokumenteret, at natarbejde også øger risikoen for at få kræft.

>>LÆS OGSÅ: Natarbejde bliver stående på kræftliste

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. sep. 2020 - 05:50   07. sep. 2020 - 09:06

Natarbejde

noc@arbejderen.dk
Natarbejdere i Danmark

Ifølge de nyeste tal fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 arbejder 7,5 procent af den beskæftigede del af befolkningen i Danmark om natten – enten har de fast natarbejde eller har skiftende arbejdstider, der omfatter natarbejde.

I nogle jobs, for eksempel politi, fængselsbetjente, passagerservicemedarbejdere, brandmænd, reddere, sikkerhedsvagter, læger og sygeplejersker, er andelen med natarbejde dog 30-50 procent.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø