06 Jul 2020  

KBH: Let skyet, 11 °C

Metro løj om lærlinge

Ny skandale på cityringen

Metro løj om lærlinge

Metroselskabet gør i en redegørelse til LO og Frank Jensen opmærksom på, at det offentlige selskab venter på godkendelse til en særlig lærlingeordning. Det er imidlertid ikke sandt.

Metroselskabet har vildledt offentligheden, fagbevægelsen og politikerne i sagen om lærlinge på cityringen.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

I flere danske medier har man, i kølvandet på den massive kritik af de manglende praktikpladser på metrobyggeriet i København, kunnet læse, hvordan det 100 procent offentligt ejede Metroselskabet allerede siden efteråret har arbejdet på at få flere lærlinge. Lige nu går der kun to lærlinge ud af 400 ansatte på projektets mange byggepladser.

Metroselskabet skulle efter en længere proces i løbet af efteråret have ansøgt om lov til en hel særlig lærlingeordning, hvor den italienske hovedentreprenør Copenhagen Metro Team (CMT) skulle ansætte lærlingene og låne dem ud til de forskellige underentreprenører.

Til Ritzau forklarer administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen, at Metroselskabet afventer, at den nye lærlingeordning bliver godkendt i Undervisningsministeriet.

Metroselskabet skal ikke fuske med sandheden. Det er sagen for vigtigt til.

Formand for LO-Storkøbenhavn Peter Kay Mortensen

Arbejderen har kontaktet Ministeriet for Børn og Undervisning for at få bekræftet, at en sådan ansøgning er under behandling. Det viser sig dog, at ministeriet intet har med sagen at gøre. I stedet bliver Arbejderen henvist til Byggeriets Uddannelser. Det er et fælles sekretariat for uddannelser i byggebranchen, som bestemmer hvilke virksomheder, der kan tage lærlinge, og hvilke der ikke kan få lov.

Ingen særlig ordning

I Byggeriets Uddannelser bekræfter man at have modtaget en ansøgning fra CMT fredag den 4. januar 2013, men afviser at der skulle være tale om en særlig "lærlingeordning".

Byggeriets Uddannelser har modtaget en ganske almindelig ansøgning om at måtte uddanne lærlinge. Den sag er der, ifølge sekretariatet, ikke noget særligt ved. Den vil blive behandlet ligesom alle andre og virksomheden vil få svar i løbet af fjorten dage fra ansøgningsdagen. En enkelt ting gør sekretariatet alligevel opmærksom på er anderledes, nemlig at ansøgningen kommer fra et stort udenlandsk konsortie.

Den "særlige" ordning, hvor CMT skulle låne sine lærlinge ud til underentreprenørerne, er ikke "særlig" men en lovfæstet mulighed. Så længe CMT er godkendt til at tage lærlinge, kan de altså låne deres lærlinge ud til opgaver hos eventuelle underentreprenører.

Meget tyder altså på, at Metroselkabet har pyntet lidt på sagen og fået det til at se ud, som om de var længere fremme i processen, end de reelt er.

LO: Det er ikke i orden

I et memo til LO Storkøbenhavn og til overborgmester Frank Jensen skriver Metroselskabet:

"Parterne har derfor lavet en supplerende aftale, som giver CMT mulighed for at ansætte lærlinge, som derefter lånes ud til underentreprenørerne. Denne ordning skal godkendes af Byggeriets Uddannelsesnævn (under Ministeriet for Børn og Unge), og parterne afventer denne godkendelse, før ordningen kan igangsættes."

Memoet, som Arbejderen er i besiddelse af, er dateret d. 2. januar 2013. Samme dag skriver Metroselskabet i en pressemeddelelse, at entreprenørens ansøgning er under behandling. Men hos Byggeriets Uddannelser har man først modtaget ansøgningen fredag den 4. januar. Altså to dage efter, at Metroseskabet har lovet offentligheden, politikerne og fagbevægelsen, at sagen var under behandling.

Formand i LO-hovedstaden, Peter Kay Mortensen, synes ikke, at det er i orden, at Metroselskabet på den måde har "fusket med sandheden".

- Jeg mener helt klart, at når Metroselskabet kommer med en melding om, at de afventer en afgørelse fra Byggeriets Uddannelser, og at der har været en længere proces siden efteråret, så skal det også være rigtigt. De skal ikke fuske med sandheden. Det er sagen for vigtig til, siger Peter Kay Mortensen til Arbejderen.

Han mødes på fredag med de andre parter i den københavnske fagbevægelse for at diskutere sagens videre forløb. 

Ikke den første løgn

Det er ikke første gang, at Metroselskabet drejer sandheden, så den passer bedre i egen favør.

Allerede tilbage i august 2012 bliver Metroselskabet konfronteret med den kendsgerning, at kun to lærlinge bliver udlært på det enorme byggeri, som på daværende tidspunkt har stået på i knap et år.

Som svar skriver Metroselskabets kommunikationschef, Suna Haugaard, i en mail til Arbejderen, at den største italienske underentreprenør på metrobyggeriet, Trevi, snarest vil ansøge om tilladelse til at tage lærlinge.

"Vi har forståelse for, at Trevi er gået fra 10 til 200 medarbejdere på under et år, og at de derfor har meget travlt. Vi ved, at de er på vej til at søge om en godkendelse og har talt med den første lærling vedrørende en praktikplads", skriver Suna Haugaard i mailen fra august sidste år.

Metro: Vi har ikke ført nogen bag lyset

Overfor Arbejderen indrømmer det offentligt ejede selskab, at der godt kan have været nogle urigtige formuleringer i memoet og pressemeddelelsen, men understreger at der ikke har været tale om at føre nogen bag lyset.

HR- og Direktionssekretariatschef Peder Mandrup Knudsen, skriver senere følgende i en mail til Arbejderen:

"Vi fører ikke nogen bag lyset. Der har siden efteråret 2012 kørt en proces, der skulle undersøge muligheden for en ny ordning, hvor CMT kunne godkendes som uddannelsessted. Det er den proces, den ordning, der refereres til i pressemeddelelsen den 2. januar. Den formelle ansøgning fra CMT for at blive godkendt som uddannelsessted er blot det sidste led i at få etableret en ny ordning, der tilvejebringer flere lærlingepladser".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. jan. 2013 - 12:02   10. jan. 2013 - 12:15

Metro

as@arbejderen.dk
Metroselskabets ejere

Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af metroen samt for at anlægge den nye metrolinje, Cityringen.

Metroselskabet er et interessentskab og ejes af:

  • Københavns Kommune (50,0 procent).

  • Staten ved Transportministeriet (41,7 procent).

  • Frederiksberg Kommune (8,3 procent).