06 Apr 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

Medlemmerne vil have flere penge på fritvalgskontoen

Formand for HK Privat:

Medlemmerne vil have flere penge på fritvalgskontoen

60.000 privatansatte HK'ere kræver fritvalgskontoen fordoblet fra fire til otte procent af lønnen og ønsker den udvidet med nye muligheder for at kunne bruge pengene på ekstra uddannelsesdage eller fridage.

– Vi er forskellige og har forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Derfor er det helt oplagt, at den enkelte HK’ere kan vælge mere selv, siger Simon Thøgern, formand for HK Privat og chefforhandler på vegne af knap 60.000 privatansatte medlemmer.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

En fordobling af den såkaldte fritvalgskonto fra fire til otte procent af din løn. 

Det krav ligger øverst i Simon Thøgerns mappe, når han som formand for HK Privat går til forhandlingerne om nye overenskomster.

Vi er forskellige og har forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Derfor er det helt oplagt, at den enkelte HK’er kan vælge mere selv.
Simon Thøgern, formand HK Privat

Kontoen, der har vundet indpas i stadig flere overenskomster, er en særlig ordning, hvor den enkelte lønmodtager selv bestemmer, om pengene på kontoen skal sættes ind på en pensionsopsparing, benyttes til seniorfridage eller udbetales i forbindelse med ferie. 

– Vi er forskellige og har forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Derfor er det helt oplagt, at den enkelte HK’er kan vælge mere selv, udtaler Simon Thøgern i en pressemeddelelse.

Med knap 60.000 medlemmer er HK Privat den største af fire sektorer i fagforbundet HK Danmark, og de privatansatte medlemmer arbejder blandt andet på kontor, indenfor it, som grafiker eller på tandklinik.

Det mener 1.300 privatansatte HK'ere

Kravet om mere fritvalg har massiv opbakning fra de privatansatte HK'ere. En ny Epinion-undersøgelse blandt 1.300 HK Privat-medlemmer viser således:

  • 88 procent af medlemmerne mener, at det er en god/meget god idé, at der i overenskomsterne bliver indført rettigheder, som man i høj grad selv kan bestemme over.

  • 72 procent støtter ideen om at kunne købe ekstra fridage for fritvalgskontoen.

  • 74 procent er tilhængere af kravet om, at indbetalingen fordobles fra fire til otte procent. 

HK Privat indsamlede i foråret 2019 i alt 18.897 udsagn og ønsker til OK20 blandt medlemmerne. Her var de absolutte topscorere mere frihed, mere fleksibilitet og flere penge.

Sprøgsmålet om den private sektor krav til OK20 var også et emne på kongressen sidste år.

>>LÆS OGSÅ: HK-formand lægger op til mere frit valg ved OK20

Ønsket fra HK Privat handler ikke alene om at fordoble beløbet på fritvalgskontoen. Sektoren ønsker samtidig at udvide kontoen med nye muligheder, så pengene også kan bruges på ekstra uddannelsesdage og ekstra fridage.

Simon Thøgern ser kravet som en mulighed for at give medlemmerne mere fleksibilitet og indflydelse på eget arbejdsliv og samtidig en måde, hvorpå de kan få en rimelig andel i virksomhedernes "gode indtjening".

HK Privats hovedkrav til OK20

Ud over styrkelsen af fritvalgskontoen stiller HK Privat med to hovedtemaer ved forhandlingerne: Flere medlemmer skal være dækket af en overenskomst, og så skal medlemmerne have større indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid. 

Hvad angår det første, så vil HK Privat af med 50 procent-reglen, der kun rammer HK'ere. Reglen betyder, at mindst halvdelen af dem, der arbejder inden for HK-området, skal være medlem af HK, for at overenskomsten gælder. HK Privat vil også udvide dækningsområdet, så flere medarbejdergrupper er omfattet af en HK Privat-overenskomst på arbejdspladsen.

I forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden så gælder det alle, men især ansatte på funktionsløn og dem, der arbejder på skiftehold eller om natten.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jan. 2020 - 05:50   10. jan. 2020 - 15:22

OK 2020

noc@arbejderen.dk
HK Privats hovedkrav ved OK20
  1. Fritvalgskontoen skal udvides, så der også er mulighed for at købe ekstra fridage og ekstra uddannelsesdage. Derudover skal beløbet, der sættes ind på kontoen, fordobles fra fire procent af lønnen til otte procent.
  2. Flere skal være dækket af en overenskomst – blandt andet ved at udvide dækningsområdet og afvikle 50 procent-reglen.

  3. Større indflydelse på tilrettelæggelsen af ens egen arbejdstid – med særlig fokus på dem, som er ansat på funktionsløn, samt dem som arbejder på skæve arbejdstider.

Kilde: HK Privat