18 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Manifestation af stærkt sammenhold

Protester i otte byer

Manifestation af stærkt sammenhold

I otte byer var der tirsdag demonstrationer og manifestationer, der viste de offentligt ansattes store kampgejst og stærke sammenhold. I København demonstrerede mellem 8000 og 11.000.

FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
1 af 14

Det er tirsdag den 10. april. Dagen hvor arbejdsgivernes altomfattende lockout ville være startet, hvis ikke forligsmanden havde udskudt konflikten.

I otte byer rundt omkring i landet er der OK-manifestationer i dag. I København er der demonstration på Bertel Thorvaldsens Plads bag ved Christiansborg. 

Vores sammenhold har aldrig været stærkere, og det bliver stærkere dag for dag.
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet

Allerede en halv time, før demonstrationen starter, er der fyldt godt op på pladsen. Og nu begynder flere fordemonstrationer at strømme til.

Over Knippelsbro kommer en demonstration med 3F'ere, HK'ere og gymnasielærere syngende ind på pladsen. Og op mod 1000 kommer gående fra Nørrebro.

Et væld af faner bliver stillet op foran scenen, mens menneskemængden på pladsen bliver mere og mere tæt pakket.

Her er 3F'ere, psykologer, djøf'ere, sygeplejersker, lærere, SOSU-arbejdere, bioanalytikere, jordemødre, bygningsarbejdere, politifolk, magistre og mange, mange andre faggrupper.

Demonstrationen er en manifestation af de offentligt ansattes stærke sammenhold på tværs af faggrupper.

Mange af de i alt 12 talere fra lige så mange forskellige fagforbund kommer ind på betydningen af den solidaritet, der er blevet opbygget i overenskomstkampen.

– Arbejdsgiverne troede måske, at de kunne splitte os, men vores sammenhold har aldrig været stærkere, og det bliver stærkere dag for dag, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet. 

Formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, peger på den betydning, sammenholdet kan få fremadrettet.

– Vi har opbygget et helt nyt fællesskab, det slutter ikke i dag. Vi skal styrke og fastholde sammenholdet fremover, siger magisterformanden i sin tale.

Ny i konflikt

Også Sara Vergo, formand for DJØF Offentlig, glæder sig over sammenholdet.

– Det er fantastisk at opleve, at vi holder sammen og respekterer hinandens faggrupper, siger hun og understreger samtidig, at det her er en meget uvant situation for djøf'erne.

– Vi har aldrig prøvet at være i konflikt før. Vi har fået lavet et badge med teksten: "Pas på mig, jeg er ny i konflikt". Men vi vil gerne sammenholdet. Det er nødvendigt, at vi siger fra nu, fastslår Sara Vergo og høster massive klapsalver fra de mange demonstranter på den tætpakkede plads. 

Arrangørerne vurderer, at mellem 8000 og 11.000 er mødt frem. Der er ikke plads til alle på pladsen. Der står mennesker ude i de tilstødende gader, så trafikken er blokeret. Her er en skov af skilte, bannere og faner. 

Mange års pres

Talerne peger på, at mange års nedskæringer i velfærden og forringelse af arbejdsforholdene har ført til en situation, hvor de offentligt ansatte har fået nok. 

– Den offentlige sektor er presset af konstante effektiviseringer og nedskæringer. Vi ønsker en offentlig sektor, hvor vi ikke dagligt skal høre om borgere, der oplever, at velfærden svigtede, siger Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden.

Mange politifolk deltager i dag for første gang i en demonstration.

– For os er OK18 simpelthen dråben, der hænger ud over et allerede fyldt bæger. Vi skal hele tiden levere mere og være stadig dygtigere under stadig dårligere vilkår. Det er en fornærmelse at sige, at vi skylder noget, siger Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, beskriver også de forringelser, som medlemmerne har været udsat for gennem en årrække.

– Siden 2011 er vores overenskomster blevet betragtet som en effektiviseringsmulighed. Der er alene fokus på, hvor billigt man kan drive den offentlige sektor, og offentligt ansatte er reduceret til at være en omkostningsfaktor, erklærer hun.

>> LÆS OGSÅ: Arbejdsgiverne vil af med regler, der beskytter ansatte

Det er den udvikling, der har fået fagforbundene til at gå sammen i en solidaritetspagt, hvor ingen indgår en overenskomstaftale, før der er sikret en reallønsstigning til alle, der svarer til lønstigningerne på det private område, en sikring af den betalte frokostpause samt en arbejdstidsaftale for lærerne.

Derudover indeholder solidaritetspagten i forhold til de ansatte i regionerne og kommunerne også kravet om særlige lønpuljer til løft af lavtlønnede og kvindefagene.

Fra talerstolen understreger forbundsformændene, at solidaritetspagten bliver fastholdt. Samtidig peger FOA-formand Dennis Kristensen på, at fagforbundene er nødt til at give indrømmelser i arbejdet på at lave et eventuelt forlig. 

En kamp om samfundsmodel

Flere talere kommer ind på, at kampen drejer sig om langt mere end de konkrete overenskomstkrav. 

Nu gør vi op med magtesløsheden. Det stopper her.
Dorte Lange, Lærerforeningen

– Det handler i bund og grund om valg af samfundsmodel. Vil vi udvikle velfærdssamfundet eller ej. Vi ønsker et velfærdssamfund, der ikke bare holder til vores generation, siger Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening.

Samme toner slår Elisa Bergmann, formand for BUPL an.

– Det handler om velfærden og hvilket samfund, vi vil ha'. Vi vil velfærden og fællesskabet. Regeringen vil det modsatte. Siden 2015 er der givet skattelettelser for 14,6 milliarder kroner, og vi har nu det laveste antal offentligt ansatte siden 1980'erne, erklærer BUPL-formanden.

>> LÆS OGSÅ: Kampen handler om, hvilket samfund vi vil ha'

Samme udvikling med nedskæringer og forringelser af velfærden er der i mange andre lande, påpeger Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening. 

– Det har skabt stor utryghed og mistillid til de politiske systemer. Men nu gør vi op med magtesløsheden. Det stopper her. Vi vil bremse den enøjede fokus på regneark-logikken og i stedet sætte fokus på menneskers vilkår, siger Dorte Lange. 

Forældre bakker op

Ind imellem de mange taler spiller Sylvester og Nåleøjet. Bag ved scenen står Maja og Rikke fra Københavns Forældreorganisation og deler gratis kager ud til børn og andre.

– Vi er her for at sige tak til alle de pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre offentligt ansatte, vi kommer i kontakt med som forældre. De gør et godt stykke arbejde til en lav løn og arbejdsvilkår, der bliver ringere og ringere. De har fortjent bedre, siger de to unge kvinder.

Bag dem står en gruppe studerende med bannere, der understreger, at studerende støtter de offentligt ansattes kamp.

>> LÆS OGSÅ: Studerende støtter OK18

Støtten fra befolkningen og fra mange grupper på det private arbejdsmarked bliver fremhævet af talere.

Formand for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg Jacobsen, taler på vegne af det private område.

– Jeres kamp er vores kamp. Der er fuld opbakning ikke bare fra byggepladserne men fra mange private arbejdspladser. Jeres sammenhold på tværs af brancher og fag er en inspiration for os allesammen, siger han.

>> LÆS OGSÅ: Privat ansatte i støtteaktion for offentligt ansatte

Demonstrationen slutter med en opfordring til at deltage i folkefest til støtte for de offentligt ansatte på Blågårds Plads den 20. april klokken 16-20.

Samtidig med demonstrationen i København har flere tusind demonstreret i Odense. Også i Aarhus, Esbjerg, Frederikshavn, Rønne, Varde og Randers er den 10. april blevet brugt til OK-manifestationer.

Flere andre byer har enten allerede holdt demonstrationer eller gør det i løbet af den kommende tid. 

>> LÆS OGSÅ: Tusindvis til OK-demonstration i Aarhus

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. apr. 2018 - 20:02   12. apr. 2018 - 10:45

OK 2018

ur@arbejderen.dk
Malene Holmqvist
Pædagog, medlem af BUPL

– Vi er på et afgørende sted i forhandlingerne, hvor vi er nødt til at vise, at vi er en masse organisationer, der står sammen, og bliver ved med at gøre det. Jeg håber, at vores sammenhold betyder, at vi får vores krav igennem. 

– Kommer der ikke en fælles forhandlet løsning, er vi klar til konflikt. Det er på tide, at vi offentligt ansatte får en ordentlig anerkendelse af vores arbejde. 

– Med den nuværende udvikling frygter jeg for velfærdsstatens fremtid. 

Lillian Jensen
Medlem af HK

– Jeg er med til demonstrationen her i dag for at støtte op om vores forhandleres store arbejde for at sikre os bedre løn og arbejdsforhold. De har gjort det godt. Arbejdsgiverne er ikke nemme at hamle op med.

– Jeg forventer, at vi får noget ud af det her. Jeg håber, at de kommer overens om en aftale, men ellers er vi parat tll at strejke. 

– I de her hårde forhandlinger, hjælper det, at vi står så mange fagforeninger sammen. Det gør det nemmere at stå fast.

Majbritt Hansen
Lærer på NEXT, Uddannelsesforbundet

– Jeg er tillidsrepræsentantant på min arbejdsplads. Derfor er det naturligt, at jeg er med her i dag.

– Jeg forventer, at vi bliver hørt nu. Der skal ske noget. Det her kan ikke blive ved.

– Politikerne snakker om, at vi skal have bedre uddannelser, flere skal have en uddannelse og vi skal have vækst i samfundet. Men det kan ikke lade sig gøre, hvis vi ikke får flere penge og flere ressourcer ude på uddannelserne. I stedet bliver vi hele tiden beskåret. Besparelserne koster på kvaliteten.

Status OK 2018
  • Forligsmanden udsatte før påske den varslede strejke og lockout. Strejken kan nu træde i kraft den 22. april og lockouten den 28. april. 
  • Forligsmanden har mulighed for at udskyde konflikten yderligere 14 dage.
  • De faglige organisationer fastholder deres solidaritetspagt og kræver en løsning, der sikrer, at de offentligt ansatte får samme lønstigninger som de privat ansatte, at lærerne får en forhandlet arbejdstidsaftale, og at den betalte frokostpause kommer ind i overenskomsten.

Følg Arbejderens overenskomstdækning her