19 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

LO efterlyser socialpolitisk kursskifte

Social status

LO efterlyser socialpolitisk kursskifte

LO's sociale statusmøde kastede et blik tilbage på erfaringerne med de sidste otte års omfattende sociale reformer og satte ord på en række af de aktuelle socialpolitiske udfordinger.

– Der mangler værdighed og ordentlighed i dansk socialpolitik i dag, sagde næstformand i LO, Ejner K. Holst, da LO i fredags afholdt socialpolitisk statusmøde.
FOTO: Aage Christensen
På mødet deltog først og fremmest fagforeningsfolk samt repræsentanter fra sociale organisationer og patientforeninger.
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen

Der er brug for et kursskifte i dansk socialpolitik, slog LO's næstformand Ejner K. Holst fast i fredags, hvor LO afholdt sit andet socialpolitiske statusmøde.

Den største ændring, vi har set af dansk socialpolitik, blev gennemført indenfor meget kort tid.
Finn Kenneth Hansen, CASA 

– Der mangler værdighed og ordentlighed i socialpolitikken i dag. Det skal der gøres noget ved, sagde Ejner K. Holst.

Han henviste til de mange mennesker, der kommer i klemme i de seneste års mange sociale reformer som for eksempel 45-årige Joan Hansen, der er SOSU-assistent.

Joan Hansen har gennem de sidste otte år lidt af migræne, har smerter på grund af fibromyalgi, nedsat hukommelse, koncentrationsbesvær og andre problemer, der gør det umuligt for hende at passe et almindeligt arbejde.

Alligevel  har kommunen besluttet, at Joan skal møde tre timer i praktik to gange om ugen. Hun er plaget af smerter, men kommunen har sørget for en seng, så hun kan hvile sig i løbet af de tre timer.

– Hendes læge har advaret om, at tilstanden forværres af praktikken, og en overlæge på Næstved Sygehus bekræfter den vurdering. Men nu har kommunen sanktioneret Joan, fordi hun ikke er mødt op til praktikforløb. Det er hovedrystende, og der er mange af den slags eksempler, fastslog Ejner K. Holst.

Talsmand for de ramte

Han understregede, at LO ser det som sin rolle at tale disse menneskers sag og arbejde for en anden socialpolitik. Konkret har LO sammen med de andre faglige hovedorganisationer FTF og AC stillet en række krav til ændring af reformen af førtidspension og fleksjob. 

>> LÆS OGSÅ: LO, FTF og AC vil ændre reform

Blandt andet kræver de tre organisationer, at det skal være lettere at få tilkendt førtidspension, kommunerne må kun sende syge i ressourceforløb og arbejdsprøvning, hvis der er en realistisk mulighed for, at de kan komme i arbejde, og det må aldrig ske på trods af en speciallæges anbefaling.

Tilbage i 2012 var LO overvejende positiv overfor reformen, men har skiftet holdning efter at have oplevet den ført ud i praksis.

Status over reformer

Finn Kenneth Hansen fra CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) gjorde status over de sidste otte års mange sociale reformer af stort set alle overførselsindkomster.

 – Den største ændring, vi har set af dansk socialpolitik, er blevet gennemført indenfor en meget kort tidsramme. Helt overordnet er vi gået væk fra et mere universelt, behovsrelateret system til et adfærdsregulerende, arbejdsmarkedsrelateret system, sagde Finn Kenneth Hansen.

– Der er kommet flere nye ydelser, lavere ydelser, og er lagt vægt på incitamenter, sanktioner og pålæg, tilføjede han.

Finn Kenneth Hansen gennemgik kort status for en række af de mange reformer. Blandt andet beskrev han, hvordan antallet af mennesker på førtidspension er faldet med 35.800, siden førtidspensionsreformen trådte i kraft i 2013.

I 2012 var der 244.300 førtidspensionister. I 2017 var antallet nede på 208.500. Til gengæld er der kommet 17.500 flere fleksjobbere, og 20.400 var i ressourceforløb i 2017.

Eksemplet fra Hjørring

Leif Johannes Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør i Hjørring Kommune fortalte om den såkaldte investeringstankegang, som Hjørring arbejder med.

I 2014 besluttede et enigt byråd at flytte 1700 fuldtidspersoner fra såkaldt passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet. I 2015 blev der investeret 16 millioner ekstra på beskæftigelsesområdet, det beløb er nu steget til 38 millioner kroner ekstra hvert år. 

Pengene er brugt på at ansætte flere sagsbehandlere, mentorer og virksomhedskonsulenter, etablere en række sundhedstilbud og lave skræddersyede jobkvalificeringskurser.

– Det afgørende var at gennemføre et systemskifte i jebcentret med en hurtig tværfaglig afklaring af borgeren, individuelle forløb, ejerskab hos borgeren samt helhed og sammenhæng på tværs af forvaltningerne, fortalte Leif Johannes Jensen.

I dag sparer Hjørring Kommune mere, end de investerer ekstra. I 2017 var der en besparelse på forsørgelsesudgifterne på 71 millioner kroner og den forventes at være oppe på 118 millioner i 2019.

Investeringstankegangen fremhæves af både regeringen og mange andre som vejen frem.

>> LÆS OGSÅ: Kan SØM skrue på den sociale indsats?

Det socialpolitiske statusmøde sluttede med en orientering om LO's arbejde med at lave et socialt velfærdsindeks, der kan modsvare aktieindekset og dokumentere velfærdens konkrete tilstand.

30. jan. 2018 - 08:19   30. jan. 2018 - 08:20

Velfærd

ur@arbejderen.dk
Social status 2018
  • LO besluttede sidste år at opruste på det socialpolitiske område ved blandt andet at afholde et årligt socialpolitisk statusmøde. 
  • I år var det så anden gang, at LO gjorde social status. Det skete på et møde den 26. januar i LO-huset på Islands Brygge. Der deltog fagforeningsfolk, repræsentanter fra patientforeninger og sociale bevægelser og andre.
  • Mødet havde særlig fokus på reformen af førtidspension og fleksjob, som netop er ved at blive evalueret. Der var eksempler på nogle af de mange mennesker, der er kommet i klemme i reformen, og politikere fra S, SF, V og DF deltog i en paneldebat. 
  • Andre oplæg gjorde status over de mange andre sociale reformer, så på retssikkerheden for udsatte borgere og beskrev den såkaldte investeringstankegang.