23 Sep 2018  

KBH: Let skyet

Litauisk firma tegner overenskomst

Konflikt på jobcenter afblæst

Litauisk firma tegner overenskomst

Byggefagforeningerne i Nordsjælland kan sætte endnu en sejr på papiret. Denne gang er det med hjælp fra Furesø Kommune lykkedes at få Resplint UAB til et underskrive overenskomst

Det litauiske firma Resplint UAB er hyret til at renovere lokaler, som Farum Jobcenter skal rykke ind i til sommer.
FOTO: 3F Frederiksborg
1 af 1

En sejr for den danske model!

Sådan betegner Rasmus Kreutzmann, faglig sekretær og næstformand i 3F Frederiksborgs byggegruppe, nyheden om, at Resplint UAB har underskrevet overenskomst med 3F og Malerforbundet. Alle igangværende konflikter med Resplint UAB bliver som konsekvens heraf ophævet med øjeblikkelig varsel.

Det var udsigten til håndhævelse og aktivering af den lovlige sympatikonflikt, som fik Resplint UAB til at besinde sig.
Rasmus Kreutzmann, 3F Frederiksborg

– Nu har UAB Resplints ansatte krav på samme løn, tillæg, pension, søgnehelligdags-betaling og meget mere, som resten af den danske byggebranche, konstaterer Rasmus Kreutzmann.

Den litauiske virksomhed har på det seneste renoveret bygningerne, der skal huse det kommende Farum Jobcenter - på trods af, at virksomheden tidligere har nægtet at indgå overenskomst og derfor har været sympatikonfliktet.

– Det var udsigten til håndhævelse og aktivering af den lovlige sympatikonflikt, som fik Resplint UAB til at besinde sig og indgå overenskomst for sine ansatte, mener Rasmus Kreutzmann.

Kig på klausulerne

Han roser Furesø Kommune for gennem hele forløbet at have været en aktiv medspiller i at få virksomheden overenskomstdækket.

En af udfordringerne med at få UAB til at skrive overenskomst har ligget i at firmaet har arbejdet for udlejer og bygherre, Stensdal Group. 3F Frederiksborg har gennem længere tid forsøgt at få Stensdal Group til at medvirke til overenskomstdækning af sine underentreprenører på sine byggerier, men det har Stensdal Group tilsyneladende ikke ønsket.

Den nordsjællandske 3F-afdeling håber, at sagen fremadrettet betyder, at alle kommuner, bygherrer, mv., som har arbejdsklausuler, bruger sagen til at få revideret klausulerne, så en lignende situation kan undgås i fremtiden.

22. mar. 2017 - 08:46   23. mar. 2017 - 11:29

Overenskomst

noc@arbejderen.dk