04 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 17 °C

Lønløft til sosu'er og sygeplejersker

KL smider 500 millioner

Lønløft til sosu'er og sygeplejersker

De 500 millioner kroner, som KL vil give til sosu'er og sygeplejersker, skal ikke tages fra alle andre faggrupper i Forhandlingsfællesskabet, mener sygeplejerskernes forbund.

Manglen på sygeplejersker og sosu'er i det kommunale sundhedsvæsen får KL til at tilbyde en halv milliard korner til lønløft på området.
FOTO: Linda Kastrup/Scanpix
1 af 1

KL anerkender problemerne med rekruttering i det kommunale sundhedsvæsen, og at der derfor er behov for at gøre området mere attraktivt.

Finansieringen bør være ekstraordinær, og ikke nødvendigvis være på bekostning af kollegerne i Forhandlingsfælles-skabet.
Grete Christensen, DSR

Sådan opfatter Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen tilbuddet fra Kommunernes Landsforening (KL) ved de igangværende overenskomstforhandlinger. KL vil give 520 millioner kroner til lønstigninger til sosu'er og sygeplejersker.

Til gengæld er Grete Christensen ikke tilfreds med, at arbejdsgiverne vil finansiere lønløftet til udvalgte faggrupper ved hjælp af skævdeling indenfor forhandlingsrammen. KL vil tage en del af de penge, der ellers skulle bruges på generelle lønstigninger til samtlige kommunalt ansatte.

– Når vi har denne slags ekstraordinære udfordringer (med rekruttering, red.), mener vi også, at finansieringen bør være ekstraordinær, og ikke nødvendigvis være på bekostning af kollegerne i Forhandlingsfællesskabet. Det vil vi arbejde videre på sammen med KL i forhandlingerne, siger Grete Christensen.

Løn som rekrutteringsmiddel

Ifølge FOA.dk svarer de 520 millioner kroner til 0,3 procent af den samlede lønramme på det kommunale område.

For en måneds tid siden offentliggjorde fagforbundet FOA og KL en undersøgelse, der dokumenterer de aktuelle og fremtidige rekrutteringsproblemer i social- og sundhedssektoren. Allerede i dag har tre ud af fire kommuner svært ved at skaffe det personale, de har brug for, og den udvikling ser ud til at fortsætte mange år frem.

Formand for FOA Dennis Kristensen er da også tilfreds med, at KL er klar til at tilgodese forbundets medlemmer, der arbejder på området.

– Højere løn er noget af det, der sammen med andre initiativer skal give os håb om, at have medarbejdere på centrale velfærdsområder i de kommende år, udtaler Dennis Kristensen.

Mangler 8.500 pædagoger

I pædagogernes forbund BUPL er man helt på det rene med, at ældreområdet står med helt akutte udfordringer, men BUPL opfordrer arbejdsgiverne til at se på hele det kommunale arbejdsmarked.

– Vi har udfordringer bredt hen over velfærdsopgaverne, når store årgange går på pension. Det er en stakket frist at booste ét område, for hvad så med alle de andre områder, der er mindst lige så vigtige, siger forbundsformand Elisa Bergmann.

Konkret på BUPL's område vil der frem mod 2025 være 56.000 flere børn mellem 0 og fem år, som har krav på et godt pædagogisk udviklingsmiljø. Alene med de nuværende normeringer vil det kræve 8.500 flere pædagoger.

De offentlige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, herunder BUPL, har kravet om en mærkbar reallønsfremgang med til overenskomstforhandlingerne.

>>LÆS OGSÅ: Løn bliver OK-tema

– Medlemmerne har peget på lønspørgsmålet som det afgørende. Lønnen modsvarer på ingen måde det uddannelsesniveau, vi har som pædagoger. Sammenlignet med andre med tilsvarende uddannelseslængde eksempelvis lærerfaget ligger vi i bunden, siger Lars Søgaard Jensen, faglig sekretær i BUPL, til Arbejderen.

En målrettet indsats

Ifølge KL's topforhandler, Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler (K), er det imidlertid ikke alle faggrupper, der skal regne med ekstraordinære lønhop denne gang.

– Jeg er helt med på, at når vi slår sådan et tema an, vil alle grupper, som oplever rekrutteringsudfordringer, selvfølgelig byde sig til. Det er helt legalt. Det afgørende er, at det her skal målrettes, og hvis vi målretter til alle, så målretter vi ikke, siger Michael Ziegler til Avisen.dk og slår fast, at pengene skal gå til ældreområdet, hvor problemet med at skaffe arbejdskraft er størst.

Ligeløn og lavtløn

Ud over et mærkbart reallønsløft, så kræver organisationerne på det offentlige arbejdsmarked, at der afsættes i omegnen af 85 millioner kroner til en ligelønspulje og en pulje til lavtlønnede.

>>LÆS OGSÅ: Faglige organisationer kræver statspulje til ligeløn

Det krav forsvinder ikke, fordi KL nu vil afsætte midler til personalet i det kommunale sundhedsvæsen, understreger Dennis Kristensen.

– At man adresserer et rekrutteringsproblem ved at øge lønnen, betyder jo ikke, at man så kan se stort på, at der er et alvorligt ligelønsproblem i Danmark. Der er fortsat afgørende forskelle på lønniveauet i mande- og kvindedominerede fag, som kræver, at vi griber ind, siger FOA-formanden.

Forhandlingerne om nye offentlige overenskomster har midt februar som foreløbig slutdato.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. feb. 2018 - 06:00   05. feb. 2018 - 09:48

OK 2018

noc@arbejderen.dk
Køreplan OK18

Den oprindelige køreplan for OK18:

  • Tirsdag 12. december: Udveksling af krav på kommunernes og regionernes område.
  • Fredag 15. december: Udveksling af krav på statens område.
  • Tirsdag 19. december: Statens område indleder forhandlinger. Sættemøde i Finansministeriet.
  • Torsdag 21. december: Kommunernes og regionernes område indleder forhandlinger.
  • 14. februar 2018: Forhandlingsfællesskabets forhandlinger med KL forventes afsluttet.
  • 20. februar 2018: Forhandlinger om tværgående emner og aftaler mellem henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og RLTN forventes afsluttet.
  • 28. februar 2018: De generelle tværgående forhandlinger og forhandlingerne om organisationernes specielle krav skal efter køreplanen være afsluttet. Er det ikke muligt at nå et resultat, kan der varsles konflikt, som træder i kraft ved udløbet af de gældende overenskomster per 1. april 2018.
  • I så fald vil forhandlingerne på det kommunale område overgå til Forligsinstitutionen, som skal forsøge at skabe kompromis og dermed hindre konflikter. 
  • Marts 2018: Både resultaterne af de tværgående og organisationernes egne forhandlinger sendes til afstemning hos medlemmerne, såfremt der er opnået resultater.
  • April 2018: Hvis der ikke er opnået en ny overenskomstaftale, kan der iværksættes konflikt, da de eksisterende overenskomster udløber per 1. april 2018.

Kilde: FAOS