05 Apr 2020  

KBH: Skyfrit, 7 °C

Lærlinge kæmper for lønstigninger og pension fra dag ét

Vil tages alvorligt

Lærlinge kæmper for lønstigninger og pension fra dag ét

Dansk El-Forbund Ungdom gennemfører OK20 aktionsdag, hvor de sætter spot på lærlingenes krav ved de afsluttende forhandlinger om ny overenskomst: Markante lønstigninger og pension fra dag ét.

Ingen skal være i tvivl om, hvad lærlingene i Dansk El-Forbund kræver ved OK20.
FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Når alle andre får lønstigninger på 2,5 kroner i timen, så er det ikke rimeligt, at lærlinge spises af med 1,7 procent. Det er heller ikke i orden, at lærlinge først får pension fra de fylder 18 år, som det fremgår af de overenskomstforlig, der indtil nu er faldet på plads ved OK20.

Mange firmaer tjener fedt. Nu synes vi sgu, at vi har holdt for længe nok. Nu må det være vores tur.
Mathias U. Vinholt, Dansk El-Forbund Ungdom

Det mener Mathias U. Vinholt, der er formand for Dansk El-Forbund Ungdom.

– For os er det helt centralt, at lønnen stiger i kroner og ører, ellers er det jo dem, der i forvejen har mest, der vinder. 1,7 procent af en lærlingeløn er ikke meget, og det er mindre end 2,5 kroner, siger ungdomsformanden til Arbejderen.

– Hvad angår pensionsindbetaling, så synes vi, at vi skal have pension fra dag ét. Vi går jo på arbejde, og det vil vi have anerkendelse for ved at få pension fra den dag, vi starter på arbejdet.

Afsluttende forhandlinger  

Ungdommen i Dansk El-Forbund kæmper da også ufortrødent videre for at komme igennem med deres krav.

Når Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne onsdag tager hul på de afsluttende forhandlinger om fornyelse af elektrikeroverenskomsten, så inviterer de unge til OK20-aktionsdag. Formålet er at vise opbakning til forbundets forhandlere og minde om lærlingenes krav til den nye overenskomst.

– For os er det helt centralt, at lønnen stiger i kroner og ører, ellers er det jo dem, der i forvejen har mest, der vinder, siger Mathias U. Vinholt.
Klaus-Henrik Andreasen

– Vi har rejst krav om markant højere løn – et krav, som vi er enige om i det netværk på tværs af fagene i byggebranchen, som unge her i København har lavet. Vi kan jo se, at der er mange firmaer, der har tjent fedt både før og efter finanskrisen. Nu synes vi sgu, at vi har holdt for længe nok. Nu må det være vores tur, mener Mathias U. Vinholt.

>>LÆS OGSÅ: Forsker: Industriforlig er billigt for arbejdsgiverne

Brug for markant lønløft centralt

Industriforliget, der blev indgået som det første den 9. februar har lagt linjen for alle efterfølgende forlig. Det dækker minimallønsområdet, hvor det er muligt som ansat at hente lønstigninger ved lokale forhandlinger i overenskomstperioden.

Parkeringspladsen udenfor Tekniq sydede af aktivitet allerede klokken 13:45.
Klaus-Henrik Andreasen

– Der er forskel på, om man er ansat på minimalløns- eller normallønssystemet, og på papiret har vi lokale lønforhandlinger. Men det er symptomatisk, at vi bliver glemt. Som det ser ud nu, håber jeg da, at man centralt sikrer et lønløft til de omkring 6.000 lærlinge, der er på el-området på landsplan, lyder det fra Mathias U. Vinholt.

Ungdomsformanden opfordrer til at kigge forbi parkeringspladsen ved TEKNIQ Arbejdsgiverne på Paul Bergsøes Vej i Glostrup, hvor der var program allerede fra klokken 13:45. Der er aktiviteter frem til klokken 01:00.

Klaus-Henrik Andreasen

Spørgsmålet om løn til lærlinge og forholdet mellem lokal og central løndannelse blev også diskuteret, da Arbejderen tirsdag holdt læsermøde under overskriften 'Er lærlinge og ungarbejdere en parentes ved OK20?'.

Kopiering er et problem

Morten Ryom er formand for 3F Ungdom og repræsenterer 37.000 medlemmer fordelt på seks forskellige branchegrupper, hvoraf de fem skal have nye overenskomster ved OK20. Han mener, det er et problem, at industrien altid lægger ud og sætter de økonomiske rammer for alle andre overenskomstområder:

– Og når man så direkte copy-paster fra en overenskomst med små centrale lønstigninger, fordi man har tradition for lokale forhandlinger, til områder der ikke har den tradition, så er der mange lærlinge, der kommer i klemme.

Lønstigningen på 1,7 procent svarer ifølge Morten Ryom til 85 ører i timen for en første års lærling og 1,90 kroner for en lærling på sidste år med lidt variation fra overenskomst til overenskomst. Desuden er lønstigningen i 2020 den samme som ved OK17 men mindre end i 2014, hvor lærlingesatserne blev hævet med 1,9 procent

 – Vi havde på tværs af alle brancher et ønske om, at der denne gang skete en kroner-øre-stigning i stedet for i procenter. Så længe vi bliver ved med at forhandle i procenter, bliver skellet mellem lærlingene i bunden og dem, der tjener mest, bare større og større, lød det fra Morten Ryom, der har en fornemmelse af, at lærlingenes krav bliver parkeret udenfor forhandlingslokalerne.

>>LÆS OGSÅ: Forliget lever slet ikke op til medlemmernes forventninger

Solidaritet mellem lærling og svend

Morten Ahrendt var formand for Dansk El-Forbund Ungdom i 2017 og sad med direkte ved forhandlingerne om fornyelse af elektrikeroverenskomsten. Han ser flere forklaringer på, at lærlinge har så svært ved at blive hørt:

– Lærlingene udgør en mindre gruppe af alle dem, der skal have nye overenskomster, og så er det en flygtig gruppe, forstået på den måde at dem, der får nye overenskomster i år, er udlært, når der skal forhandles næste gang.

– Når man sidder i forhandlingslokalet, har man et ansvar over for de svageste, overfor lærlingene. Og kigger man på historien, så er det værd at bemærke, at der, hvor lærlingene har fået mest ud af forhandlingerne, er, når svendene har været solidariske, kunne Morten Ahrendt fortælle de fremmødte ved læsermødet.

Også Michelle Pedersen, formand for HK Danmark Ungdom og Thomas Skriver Jensen, formand for Dansk Metal Ungdom kom med oplæg og svarede på spørgsmål i en livlig debat.

>>DU KAN SE LIVESTREAMING FRA MØDET HER

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. feb. 2020 - 18:14   27. feb. 2020 - 13:25

OK 2020

noc@arbejderen.dk
Industriforlig OK 2020

Her er nogle nedslag i den treårige aftale, som CO-industri og Dansk Industri blev enige om søndag den 9. februar:

  • Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 procent og udvides også med øget frihed til børnefamilier, der nu både kan bruge kontoen til fravær, hvis et barn skal til lægen, og til at holde barns anden sygedag.

  • Forældreorloven tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, så der i alt er 16 ugers forældreorlov.

  • Løn under sygdom forøges fra de nuværende 9 uger til 14 uger.

  • Arbejdsmiljørepræsentanterne får bedre vilkår, herunder forbedrede muligheder for uddannelse.

  • Lærlinge får pension fra den dag, de fylder 18, i stedet for den dag, de fylder 20 år.

  • Bedre muligheder for uddannelse – generelt og i eventuel opsigelsesperiode.

  • Mindstelønnen hæves med 7,50 kroner i timen.

  • Forøgelse af satser på lærlingeløn og overarbejdssatser med videre.

  • Grønt ansvar: Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremme af den grønne omstilling.

Kilde: CO-industri