18 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Lærerne skal ikke i konflikt

Stort ja-flertal

Lærerne skal ikke i konflikt

Et stort flertal af medlemmerne i Danmarks Lærerforening og Uddannelsesforbundet har stemt ja til overenskomstaftalen på det kommunale område, selvom det ikke lykkedes af få en arbejdstidsaftale.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Tre ud af fire medlemmer i Danmarks Lærerforening har stemt ja til overenskomstaftalen på det kommunale område. Helt præcist har 74,6 procent sat kryds ved ja.

Der er en enorm skuffelse blandt medlemmerne over, at det ikke lykkedes at få en arbejdstidsaftale.
Annette Iversen van Buren, Sønderborg Lærerkreds

I Uddannelsesforbundet, der blandt andet organiserer lærere på sprogcentre og unddomsskoler, er andelen af ja-stemmer oppe på 79 procent.

>> LÆS OGSÅ: Stort ja til ny overenskomst

Lærernes afstemning har været ventet med særlig spænding, fordi det heller ikke ved den her overenskomst lykkedes for dem at få opfyldt det absolutte hovedkrav om en arbejdstidsaftale i lighed med andre faggrupper på arbejdsmarkedet.

Kommission

Det markante ja betyder, at lærerne ikke skal ud i en konflikt. I stedet skal der nu nedsættes en kommission, der skal gennemføre et forpligtende forhandlingsforløb om en arbejdstidsaftale i den kommende overenskomstperiode.  

De seneste ugers debat blandt lærerne viser, at der i højere grad er tale om et nej til at gå i konflikt end et ja til løsningen med en kommission.

– Vi har afholdt tre faglige klubmøder om overenskomstresultatet rundt omkring i vores kreds. Der er en enorm skuffelse blandt medlemmerne over, at det ikke lykkedes at få en arbejdstidsaftale. Der er ingen, som har armene oppe over hovedet over den her aftale, har Annette Iversen van Buren, der er formand for Sønderborg Lærerkreds, tidligere udtalt til Arbejderen.

– Mit indtryk er, at en overvejende del af medlemmerne vil satse på løsningen med en kommission og stemme ja. Men det er jo et valg mellem pest og kolera. Tror vi på, at en konflikt vil føre til noget, eller tror vi på en kommission, lød hendes vurdering for godt en uge siden.

Der er flertal for et ja i alle kredse i Danmarks Lærerforening. Med 85,5 procent ja-stemmer ligger Ringkøbing-Skjern i toppen, mens det laveste antal er i Høje Taastrup, hvor 56,9 procent har sat kryds ved ja.

Høj stemmeprocent

Lærerforeningen afholder kongres på torsdag for at drøfte resultatet og det videre arbejde med kommissionen.

77,8 procent af medlemmerne i Danmarks Lærerforening har deltaget i urafstemningen. I Uddannelsesforbundet er stemmeprocenten på 76,3. 

04. jun. 2018 - 12:28   04. jun. 2018 - 13:45

OK 2018

ur@arbejderen.dk
OK-forlig i kommunerne
  • Det er ikke lykkedes at få en arbejdstidsaftale for lærerne ind i overenskomsten. I stedet nedsættes en kommission, der skal gennemføre et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode. 
  • Der er fundet en løsning på den arbejdsgiverbetalte spisepause.
  • Den økonomiske ramme er på 8,1 procent. De generelle lønstigninger på 6,81 procent.
  • Der er afsat 85 millioner kroner til et særligt løft af kvindefag og lavtlønnede og en pulje på 522 millioner kroner til rekruttering af særligt SOSU-ansatte og sygeplejersker.
  • Privatlønsværnet er afskaffet. Dermed er sikret en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.
  • Alle planer om at forringe seniorordningen er droppet. 

Følg Arbejderens overenskomstdækning her.