20 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 8 °C

Lærerne har stemt ja til ny arbejdstidsaftale

Urafstemning slut

Lærerne har stemt ja til ny arbejdstidsaftale

Med en samlet ja-procent på 66,6 har lærere i landets folkeskoler, ungdomsskolelærere og lærere på kommunale sprogcentre stemt ja til ny arbejdstidsaftale.

FOTO: Jette Jacobsen
1 af 1

Et stort flertal af landets lærere har i dag den 1. september stemt ja til en ny arbejdstidsaftale.

Det samlede afstemningsresultat for alle organisationerne i Lærernes Centralorganisation (LC) viser, at 66,6, procent har ja, og 33,4, procent har nej. I alt 36.580 har afgivet deres stemme, hvilket svarer til en stemmeprocent på 77,25.

Den her aftale erstatter ikke 1:1, hvad lærerne mistede ved lovindgrebet i 2013.
Anders Bondo Christensen, LC

Det er LC, der har forhandlet aftalen på plads med Kommunernes Landsforening (KL). Formand for LC Anders Bondo Christensen udtaler:

– Jeg er meget glad for, at vi nu efter mange års svære forhandlinger står med en rigtig solid arbejdstidsaftale for lærerne. Lærerne har stemt ja til en aftale, der vil udgøre et helt afgørende bidrag til at skabe bedre rammer for deres daglige arbejde og et afgørende bidrag til at styrke lærerprofessionens indflydelse på skolens udvikling. 

Anders Bondo Christensen er også formand for Danmarks Lærerforening (DLF), der er den største af de faglige organisationer i LC. Aftalen blev anbefalet af en enig hovedstyrelse i DLF, og den opfordring fulgte 67,2 procent af dem, der stemte.

>>LÆS OGSÅ: Ny arbejdstidsaftale får blandet modtagelse

Erstatter lov 409

Lærernes arbejdstid har efter overenskomstforhandlingerne i 2013 været dikteret ved lov 409.

– Den her aftale erstatter ikke 1:1, hvad lærerne mistede ved lovindgrebet i 2013. Men vi står nu med et gennembrud for, at lærerne igen får indflydelse på deres arbejdstid og dermed forbedrer deres mulighed for at levere god undervisning til eleverne. Det er hjerteblod for lærerne, og derfor er det meget vigtigt, at alle parter tager et ansvar for at give aftalen liv – helt ud på den enkelte skole, udtaler Anders Bondo Christensen.

Godkendt af arbejdsgiverne

Ud over medlemmer af Danmarks Lærerforening har medlemmer af Uddannelsesforbundet og Socialpædagogerne stemt.

>>LÆS OGSÅ: Flertal i Uddannelsesforbundets top anbefaler et nej

De kommunale arbejdsgivere i KL godkendte aftalen den 27. august.

Aftalen, der omfatter lærere i landets folkeskoler, ungdomsskolelærere og lærere på kommunale sprogcentre, træder i kraft senest ved skoleårets start 2021.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. sep. 2020 - 16:26   02. sep. 2020 - 12:07

Arbejdstid

noc@arbejderen.dk
Arbejdstidsaftale august 2020

Aftalens vigtigste punkter:

  • Aftalen kommer ikke til at ændre på de allerede indgåede lokalaftaler. "Der kan lokalt indgås aftaler om arbejdstidsregler, som fraviger eller supplerer denne aftale", står der i aftalen.

  • Arbejdstiden i et skoleår udgør for fuldtidsbeskæftigede 1924 timer, inklusiv ferie og helligdage, som falder på mandag til fredag.

  • Arbejdstiden opgøres fortsat en gang årligt.

  • Aftalen lægger op til, at det er op til de enkelte kommuner at fastlægge lærernes arbejdstid i samarbejde med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening.

  • Lærerne skal have indsigt i, hvordan den enkelte skoleledelse prioriterer lærernes arbejdstid. Ledelsen skal udlevere en begrundelse for deres prioriteringer af lærernes tid til den lokale tillidsrepræsentant. 

Kilde: Dr.dk og Danmarks Lærerforening