26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Lærerne har penge i konfliktkassen

Klar til OK 2018

Lærerne har penge i konfliktkassen

Konfliktkassen er fyldt op, lyder det fra Danmarks Lærerforening få måneder før, der tages hul på forhandlingerne om en ny overenskomst.

Siden den omfattende lockout af lærerne ved OK13 har der været lavvande i konfliktkassen. Nu er der igen penge til om nødvendigt at lægge arm med arbejdsgiverne. Arkivfoto.
FOTO: noc
1 af 1

Konfliktkassen i Danmarks Lærerforening (DLF) er igen fyldt op, og på samme niveau som inden lærerne blev lockouten i 25 dage ved overenskomstforhandlingerne i 2013.

Det er vigtigt for os, at vi nu er på samme niveau, som vi var i 2013.
Thomas Andreasen, DLF

– Vi kan godt håndtere en konflikt igen. Kassen er fyldt op, siger økonomichef i DLF Elo Nisted til Folkeskolen.dk.

Under konflikten fik lærerne tilbudt et lån af deres forbund for at kompensere for, at de ikke fik løn under lockouten i april 2013. En del medlemmer lånte penge gennem DLF, og derfor ændrede kontingentet sig i 2013. Nu er konfliktlånet betalt tilbage, og kontingentet også på niveau som i 2013. 

– Medlemmerne har bakket op om ordningen, og vi har kunnet forklare ordningen med god hjælp fra tillidsrepræsentanter og kredse. Det er vigtigt for os, at vi nu er på samme niveau, som vi var i 2013, og det er vi i god tid inden overenskomstforhandlingerne i 2018, siger formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i DLF Thomas Andreasen til Folkeskolen.dk.

Forskel fra kreds til kreds

Det centrale DLF-kontingent, der ikke er steget siden 2008, er for langt de fleste aktive medlemmer på 213 kroner om måneden eller 2.556 kroner om året. Hertil kommer et kontingent, som bliver vedtaget på de lokale lærerkredses generalforsamlinger rundtom i landet. Det samlede kontingent for et DLF-medlem svinger mellem 5.100 kroner og 8.300 kroner om året, alt efter hvilken kreds man er medlem af.

Forhandlingerne om nye overenskomster for lærerne og andre offentligt ansatte begynder for alvor efter årsskiftet. 

17. aug. 2017 - 14:13   12. jan. 2018 - 10:44

Konfliktkasse

noc@arbejderen.dk