28 May 2020  

KBH: Let skyet, 16 °C

Lærere fortsætter kamp for aftale om arbejdstid

Hed debat på kongres

Lærere fortsætter kamp for aftale om arbejdstid

Danmarks Lærerforening forbereder sig på kommende forhandlinger omkring lærernes arbejdstid. Debatten om arbejdstid fyldte meget på forbundets kongres.

Et udsnit af de delegerede på kongressen.
FOTO: Aage Christensen
Et udsnit af de delegerede på kongressen.
FOTO: Aage Christensen
Et udsnit af de delegerede på kongressen.
FOTO: Aage Christensen

Debatten om arbejdstidsaftaler fyldte meget på kongressen i Danmarks Lærerforening, der sluttede i dag. 

OK18 har betydet et boost i initiativer omkring arbejdstidsaftaler også fra kommunernes side.
Gordon Ørskov Madsen, hovedstyrelsen

Den lærerkommission, der blev besluttet i forbindelse med OK18, er nu i gang med sit arbejde. Den skal se på udfordringer og muligheder i forhold til arbejdstidsregler på undervisningsområdet.

I slutningen af 2019 skal kommissionen fremlægge sine anbefalinger, hvorefter der i starten af 2020 starter forhandlinger om arbejdstid mellem lærerne og Kommunernes Landsforening (KL).

Lærerforeningen skal være godt forberedt på de forhandlinger, slog kongressen fast.

– Anbefalingerne fra kommissionen skal være udgangspunkt for forhandlingerne. Det skal vi forberede os på, sagde Gordon Ørskov Madsen fra hovedstyrelsen.

Han forklarede, at der er planer om, at hovedstyrelsen skal på besøg i alle foreningens kredse som led i at igangsætte en medlemsdebat om den videre kamp for regler omkring lærernes arbejdstid. Derefter vil Lærerforeningen afholde en arbejdstidskonference i foråret 2019, og endelig vil kongressen i efteråret 2019 beslutte lærernes strategi for forhandlingerne.

Lokale aftaler

I kølvandet på overenskomstafslutningen er der også blevet sat skub i forhandlingerne om lokale arbejdstidsaftaler rundt omkring i landet.

– Vi har i dag 77 lokale aftaler eller fælles forståelser omkring arbejdstid. 21 kommuner er helt uden aftaler. Otte af dem er nu i gang med at forhandle lokalaftale. I alt er der gang i forhandlingerne om arbejdstid i 29 kommuner, sagde Gordon Ørskov Madsen. 

– I nogle kommuner bliver der bygget ovenpå aftaler, der er startet på et sparsomt niveau. OK18 har betydet et boost i initiativer også fra kommunernes side, tilføjede han.

Flere kongresdelegerede rettede kritik af, at nogle lokale arbejdstidsaftaler er meget tynde.

– Mange aftaler er mest plastre på åbne sår. Vi har aftaler, der bestå af ren lyrik. Vi skal turde sige nej ude i kredsene og ikke bare lave aftaler for aftalernes skyld, sagde for eksempel Thomas Roy Larsen fra Københavns Lærerforening.

Den kritik blev afvist af forbundets ledelse, der henviste til, at mange af de tynde aftaler bliver forbedret hen ad vejen.

Der blev også rejst en debat omkring hvor vidt, det stadig skal være Lærerforeningens mål at få en central landsdækkende arbejdstidsaftale.

– Vil der nogensinde blive mulighed for at lave en central arbejdstidsaftale med et maksimalt undervisningstimetal og sikring af forberedelsestiden? Vores kommunikation om arbejdstid efterlader medlemmerne med en forventning om, at vi fikser det på det centrale bord. Men hvad hvis den ikke kommer, spurgte Regitze Maria Flannov fra hovedstyrelsen.

Samtidig konstaterede Gordon Ørskov Madsen, at forbundet måtte diskutere fremadrettet, om der er mulighed for at komme tilbage til en central aftale.

De udmeldinger skabte en hed debat. Blandt andet Per Brinckmann fra Lejre Lærerforening talte mod tanken om at opgive en central aftale.

– Det bekymrer mig at høre, at Gordon går væk fra en central arbejdstidsaftale. På for eksempel Lolland Falster er vilkårene meget dårlige for lærerne. Dem kommer vi til at svigte uden en central aftale, sagde han.

– Jeg vil aldrig opgive ambitionen om en central aftale. Men vi er også nødt til at gøre os nogle tanker om, hvad er en central aftale for en størrelse, svarede Gordon Ørskov Madsen.

Aftale løser ikke alt

Flere pegede også på, at en arbejdstidsaftale ikke er løsningen på alle problemer. For eksempel vil det ikke ændre på det store problem med, at folkeskolen er underfinansieret og konstant er udsat for nye nedskæringer.

Fra kongressen lød en opfordring til alle kredse om at sætte gang i det såkaldte Ny Start-samarbejde med skoleledere og kommunerne, som også blev besluttet i forbindelse med OK18.

Det blev understreget, at Ny Start handler om meget andet end arbejdstid. For eksempel blev problemerne omkring inklusion af elever med diagnoser nævnt som et oplagt emne at tage en snak omkring.

Kongressen besluttede at sende et åbent brev til alle landets byråd med en opfordring til at få sat gang i Ny Start-samarbejdet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. okt. 2018 - 16:10   01. nov. 2018 - 10:26

Lærerkongres

ur@arbejderen.dk