14 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Lærere advarer mod private profitskoler

Bekymring over udvikling

Lærere advarer mod private profitskoler

Danmarks Lærerforening frygter, at private firmaer skal få mulighed for at trække profit ud af danske undervisningsinstitutioner.

Der er 266 delegerede på lærerkongressen.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Danmarks Lærerforening er gennem lærernes verdensorganisation Education International aktiv i en international kampagne mod, at undervisning bliver en handelsvare, hvor store multinationale selskaber høster profitter på at drive skoler rundt om i verden.

Er næste projekt Folkeskolen A/S, der med statsgaranterede ydelser kan generere privat profit.
Anders Bondo Christensen

– Denne tankegang truer med at lægge nationale skolesystemer i ruiner og erodere det kulturelle fundament, som skolen udgør i samfundet, sagde lærerformand Anders Bondo Christensen i sin beretning til lærerkongressen, der foregår i København i disse dage.

– Modellen består i at formulere en række standardiserede mål, gennemføre standardiserede undervisningsforløb og dokumentere kvaliteten gennem standardiserede test. Er der en genkendelsens klokke, der ringer, tilføjede Anders Bondo.

Han henviser her til, at mål, standardiserede undervisningsforløb og test er blevet kørt ud over folkeskolelærerne i kølvandet på folkeskolereformen fra 2013.

Privatisering i Sverige

Ledelsen i Lærerforeningen mener, at der er al mulig grund til at være på vagt i forhold til private firmaers indtog i undervisningsverdenen. Lærerformanden henviser til udviklingen i vores naboland – Sverige.

– Flertallet af gymnasier i Sverige bliver i dag drevet af private firmaer, og det samme gør en stigende andel af grundskolerne. Og der er penge i skidtet. En af pionererne på området solgte efter sigende sin andel i firmaet for 700 millioner kroner. Det svenske Skolverket mener i øvrigt, at denne udvikling har været en medvirkende årsag til de katastrofalt dårlige resultater for den svenske skole, sagde Anders Bondo Christensen.

Danmark rykker også

Også i Danmark bliver dele af undervisningen i dag lagt ud til private firmaer.

– Sprogundervisningen af flygtninge og indvandrere bliver i stigende omfang varetaget af private firmaer. Private firmaer byder også ind på AMU-kurser, og i sidste uge hørte jeg, at en af omegnskommunerne har valgt at lade et privat firma stå for valgfagsundervisningen. En beslutning der blev truffet hen over hovedet på lærerne og skolerne, sagde lærerformanden.

– I 2014 fik Goldman Sachs lov til at købe samfundets energiselskab DONG, uden at de løb nogen nævneværdig risiko på grund af statens garantier. Få år efter scorede de en milliardgevinst. Er næste projekt Folkeskolen A/S, der med statsgaranterede ydelser kan generere privat profit, lød det retoriske spørgsmål fra Anders Bondo Christensen.

>> LÆS OGSÅ: Velfærd er blevet en forretning

Han vurderer i øvrigt, at det er i strid med folkeskoleloven at lade private firmaer overtage valgfagsundervisningen. 

Den nuværende regering er kendt for at understøtte privatisering på alle områder. I regeringsgrundlaget står der dog intet om privatisering af folkeskoler. Her nøjes regeringspartierne med at love højere tilskud til friskolerne.

>> LÆS OGSÅ: Regeringens støtte til privatskoler får kritik

Til gengæld slås det fast, at: "Regeringen er åben over for private universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, herunder på læreruddannelsesområdet."

10. okt. 2017 - 15:18   11. okt. 2017 - 15:50

Lærerkongres

ur@arbejderen.dk
Lærerforeningen
  • Danmarks Lærerforening holder kongres fra 9. oktober til 11. oktober i Tivoli Kongrescenter i København. Der er 266 delegerede på kongressen.
  • Lærerforeningen har omkring 88.400 medlemmer: 54.200 lærere, 3200 børnehaveklasseledere, 3900 skoleledere, 5700 lærerstuderende, 20.700 pensionister, 700 andre.
  • Foreningen er delt op i 79 lokale kredse, der hver dækker en eller flere kommuner.