21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Kulturpris til arbejderhistorie

Elektrikere til kongres

Kulturpris til arbejderhistorie

Dansk El-Forbund havde fokus på arbejderhistorien allerede ved åbningen af kongressen. Senere blev forbundets kulturpris givet til Selskabet for Arbejderhistorie.

Dansk El-Forbunds formand, Jørgen Juul Rasmussen, overrækker 50.000 kroner til SFAH, som blev modtaget af selskabets formand, Mads Bruun Pedersen.
FOTO: Henrik Bjerregrav
1 af 1

Dansk El-Forbunds formand, Jørgen Juul Rasmussen, havde fokus på arbejderhistorien allerede ved åbningen af forbundets kongres i Aarhus tirsdag.

Det er vigtigt, at der er nogen, som fastholder, at der stadig er klassekamp i Danmark.
Jørgen Juul Rasmussen 

– Skal vi så ikke, i en tid hvor arbejderhistorien fjernes fra Nationalmuseet, bære de røde faner ind, lød det fra forbundsformanden, da han sluttede sin åbningstale.

Og ind kom fanerne, mens hele salen sang "Når jeg ser et rødt flag smælde".

Pris til SFAH

Arbejderhistorien kom også i fokus, da forbundet uddelte sin kulturpris. I år havde forbundet valgt at dele prisen i to, og den ene gik til Selskabet for Arbejderhistorie, SFAH, som fik 50.000 kroner.

Det skete igen med henvisning til regeringens nedskæringer på kultur og museer, som betyder, at Nationalmuseet lukker Industrimuseet i Brede og ikke længere vil have fokus på arbejderhistorie.

Prisen blev modtaget af Mads Bruun Pedersen, formand for SFAH, som takkede og slog fast, at arbejderhistorie er en del af kulturkampen. Samtidig opfordrede han de delegerede til at tage hånd om deres egen historie.

– En helt afgørende forudsætning for, at vi kan fortælle historien, er, at vi har kilder. Bevar kilderne, lav retningslinjer for, hvordan I vil gøre det, lød det fra Mads Bruun Pedersen.

Pris til Lars Olsen

Den anden pris på 25.000 kroner gik til forfatteren Lars Olsen. I begrundelsen for prisen fremhævede Jørgen Juul Rasmussen hans sidste bog, "Det forsvundne folk", som netop handler om den del af arbejderklassen, som stadig har manuelt arbejde. 

– Folk som Lars Olsen giver os en stemme. Det er vigtigt at vi har den stemme. Det er vigtigt, at der er nogen, som fastholder, at der stadig er klassekamp i Danmark. 

Lars Olsen takkede varmt:

– Det betyder mere end I aner. At skrive bøger om klasseskel i Danmark giver nomalt ikke kulturpriser, lød det fra forfatteren.

Ungeindsatsen

Udover de to kulturpriser blev der også overrakt 10.000 kroner til Ungeindsatsen i Aarhus.

– Den by, hvor kongressen afholdes, giver normalt en gave til de delegerede. Vi overvejede, om det skulle være en billet til en kamp med AGF eller et gavekort til et "Aarhus-sæt". Men vi valgte i stedet at pulje pengene og give 10.000 kroner til Ungeindsatsen, som er et midlertidigt forsorgstilbud til unge, som er hjemløse eller i fare for at blive det, forklarede Jesper Jensen, formand for Dansk El-Forbund i Østjylland.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. okt. 2018 - 13:23   31. okt. 2018 - 12:17

El-kongres

bi@arbejderen.dk
Dansk El-Forbund
  • Dansk El-Forbund samler elektrikere og andre inden for det el-tekniske område.

  • Forbundet har i alt 27.700 medlemmer. Knap 23.000 er arbejdende medlemmer - og heraf er mere end 4.000 lærlinge.

  • Cirka 2/3 af medlemmerne arbejder inden for installationsbranchen og byggeri, mens ca. 1/3 arbejder indenfor industrien. Forbundet har overenskomster med blandt andre Dansk Industri og installationsbranchen i TEKNIQ.