01 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Kommuner har fyret 8100 SOSU'er på fire år

Fyreseddel til syge

Kommuner har fyret 8100 SOSU'er på fire år

Der er udsigt til stor mangel på social- og sundhedsarbejdere de kommende år. Alligevel har kommunerne i de sidste fire år fyret over 8100 SOSU'er – langt de fleste på grund af sygdom.

Arkivfoto.
FOTO: Jette
1 af 1

De sidste fire år har landets kommuner fyret 8116 SOSU-ansatte. Langt de fleste af dem har arbejdet på plejecentre eller i hjemmeplejen.

Det ligner næsten, at der hersker sådan en ”brug-og-smid-væk-kultur”, hvor man bare slider den enkelte ansatte helt i bund for så at skille sig af med dem. 
Mona Striib, FOA

62 procent af fyringerne skyldes sygdom.

– Det ligner næsten, at der hersker sådan en ”brug-og-smid-væk-kultur”, hvor man bare slider den enkelte ansatte helt i bund for så at skille sig af med dem. Det gør mig virkelig gal, siger Mona Striib, formand for FOA.

Tallene stammer fra en opgørelse, FOA har lavet over afskedigelsessager blandt medlemmer, der arbejder i social- og sundhedssektoren.

Udsigt til mangel på uddannede

Mona Striib peger på, at de mange fyringer ikke hænger sammen med kommunernes problemer med af skaffe nok uddannede til at tage sig af det stigende antal plejekrævende ældre.

– Jeg er rent ud sagt chokeret over, at dette her finder sted i den målestok, som det gør. Det strider mod al sund fornuft, når der er så stor og stadig stigende mangel på social- og sundhedspersonale, i takt med at vi bliver flere ældre borgere i samfundet, konstaterer FOA-formanden.

Beregninger viser, at kommunerne de næste 10 år har behov for at tiltrække 40.000 uddannede social- og sundhedsarbejdere.

27 procent fyret i Syddjurs

De 8116 fyringer svarer til godt 16 procent af FOA's medlemmer på området. Fyringerne fordeler sig meget forskelligt fra kommune til kommune. Syddjurs og Dragør kommuner topper med at have fyret 27 procent af FOA's medlemmer på social- og sundhedsområdet de sidste fire år. 

I den modsatte ende af spektret ligger Stevns og Køge kommuner, hvor der er fyret henholdsvis to og tre procent.

I Syddjurs Kommune er det 114 social- og sundhedsarbejdere, der er blevet fyret på fire år. Det svarer til 27 procent af FOA's medlemmer på området. 

– De mange fyringer skyldes dels, at der har været mange sparerunder de sidste år, hvor der er blevet omstruktureret og skåret ned på ældreområdet, forklarer Inge Rasmussen, der er formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Randers, som også omfatter Syddjurs Kommune.

– Dertil kommer et stigende antal opsigelser på grund af sygdom og dårlig trivsel. Personalet er presset, nu hvor de skal undvære mange kollegaer, de løber hurtigere, og det slider på dem. Kommunens indsats for at lave individuelle aftaler med den enkelte medarbejder for at fastholde dem i job kan helt klart forbedres, tilføjer hun.

Inge Rasmussen konstaterer, at de mange fyringer hænger dårligt sammen med, at kommunen gør en stor indsats for at tiltrække nye til social- og sundhedsuddannelserne, fordi man ved, at der kommer til at mangle uddannede på området.

Ansatte presset i bund

Lige ved siden af Syddjurs ligger Aarhus Kommune, der med 385 fyringer svarende til 16 procent af FOA's medlemmer på området er en gennemsnitskommune i undersøgelsen. Selvom det er værre i mange andre kommuner, er Jette Ohlsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Aarhus, bestemt ikke tilfreds.

– Kommunen snakker og snakker om betydningen af rekruttering og fastholdelse, men de kunne jo passende begynde at behandle deres ansatte ordentligt. De er så pressede derude i ældreplejen, at hvis du ikke er tip top frisk, er der ikke plads til dig. Der er ikke den rummelighed, der var for år tilbage. Det er noget svineri, siger Jette Ohlsen.

– Det kan for eksempel være en, der er blevet opereret i skulderen. Det tager tid at komme sig over. Det venter kommunen ikke på, de giver en fyreseddel og siger typisk til den fyrede, at hvis hun bliver rask i løbet af opsigelsesperioden, vil de overveje at ansætte hende igen, tilføjer sektorformanden.

Ud over de 62 procent af fyringerne der skyldes sygdom, er der andre seks procent, der er begrundet i nedskæringer, og seks procent der skyldes ændringer på arbejdspladsen. 

Tilbage er 26 procent af fyringerne, hvoraf 15 procent begrundes med bortvisning, manglende kvalifikationer, adfærd eller lignende. For de sidste 11 procent er årsagen enten tavshedsbelagt eller uoplyst.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. feb. 2021 - 12:01   19. feb. 2021 - 10:25

Fyringer

ur@arbejderen.dk