23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Kommunale nedskæringer i Aalborg mødes med protest

Sparekrav på 85 millioner

Kommunale nedskæringer i Aalborg mødes med protest

Inden årets udgang skal der skæres 85 millioner kroner af serviceudgifterne i Aalborg Kommune. Fagforeninger mødes i dag for at planlægge protester.

Ved en tidligere protest mod kommunale nedskæringer i Aalborg Kommune blev der hængt undertøj til tørre som symbol på reduktionen af ansatte i den offentlige sektor.
FOTO: Kîsta Bianco Kjær
1 af 1

I løbet af de næste godt tre måneder skal Aalborg Kommune spare 85 millioner kroner på børn, ældre, handicappede, socialt udsatte og andre områder.

Jeg mener, det er politikernes ansvar at pege på, hvor pengene kan hentes.
Liselotte Thomsen, BUPL

Alle forvaltninger er blevet pålagt ekstraordinære sparekrav resten af året. Det er sket med henvisning til, at kommunen har problemer med at holde budgettet for 2019, og at kommunerne på landsplan har problemer med at overholde den stramme økonomiaftale med regeringen.

De ekstraordinære nedskæringer vækker stor bekymring blandt tillidsrepræsentanter og lokale fagforeninger. De frygter, at nye sparekrav vil gå ud over velfærden. Fagforeninger på tværs af alle fag mødes derfor i dag tirsdag klokken 16 for at tage stilling til, hvordan de reagerer på de varslede nedskæringer.

Fælles protest

– Alle fagforeninger med offentligt ansatte har meddelt, at de er med på en form for fælles protest, uanset om de har mulighed for at deltage i mødet, som er blevet indkaldt med kort varsel, siger Liselotte Thomsen, formand for BUPL Nordjylland, til Arbejderen.

Hun er stærkt utilfreds med, at nedskæringerne gennemføres rent administrativt, hvor alle syv forvaltninger pålægges hver deres del af sparekravet uden, at der har været en politisk prioritering i byrådet af, hvor det kan lade sig gøre at spare.

– Man sætter sig ikke ned i byrådet og kigger på hinanden og siger: Vi har en udfordring, der hedder 85 millioner kroner. Hvad gør vi ved det? Jeg mener, det er politikernes ansvar at pege på, hvor pengene kan hentes, siger Liselotte Thomsen.

– Når man sender regninger ud i forvaltningerne, så ved vi jo godt, hvem der bliver ramt. Udvalgene kan ikke tage beslutning om at droppe 30 millioner kroner til asfaltalliancen eller det dyre kunstværk på Spritten, tilføjer hun.

De 30 millioner kroner er det beløb, som Aalborg Kommune hvert år sætter til side til anlægning af en motorvej hen over øen Egholm.

Kan I forhindre besparelserne?

– Det ved jeg ikke, men hvis ikke vi gør noget, så sker der ingenting. 

Ramt af budgetloven

Ældre- og Handicapforvaltningen skal spare 26,8 millioner kroner inden årets udgang. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skal finde 24 millioner kroner, mens sparekravet på skoleområdet lyder på 19,3 millioner kroner.

Udvalgene på de enkelte områder er lige nu ved at finde ud af, hvor pengene skal findes.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) forsøger at afdramatisere den ekstraordinære sparerunde. Der er blot tale om at "sætte foden en lille smule på bremsen", har han udtalt til blandt andet TV2 Nord.

Landets kommuner har fået en henvendelse fra Kommunernes Landsforening om, at der er ved at være problemer på landsplan med at overholde det loft for serviceudgifterne, der er fastlagt af regeringen. 

Overtrædes rammen, er der hårde økonomiske sanktioner, ikke kun til de kommuner der har overtrådt rammen, men til alle kommuner. Det er en konsekvens af budgetloven.

Forslag fra Enhedslisten

Enhedslisten retter en skrap kritik af de planlagte nedskæringer.

– Det vil få alvorlige konsekvenser for børn, ældre og mennesker med handicap samt de ansatte i Aalborg Kommune, siger Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.

Han peger på, at nedskæringerne godt kan undgås ved blandt andet at suspendere hensættelserne til en motorvej hen over Egholm i 2019 og 2020.

– Herudover kan Aalborg Kommune tjene op imod 50 millioner kroner på at sælge parkeringshusene på Th. Sauersplads og ved Aalborg Kongres- og Kulturcenter, siger Per Clausen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. sep. 2019 - 10:17   17. sep. 2019 - 14:55

Budget 2019

noc@arbejderen.dk / ur@arbejderen.dk
Aarborg Kommunes sparekrav

Aalborg Kommune skal samlet set spare 85 millioner kroner på tværs af forvaltningerne inden udgangen af 2019. Her er sparekravene til de enkelte forvaltninger:

 • Borgmesterens Forvaltning: 4,4 millioner kroner. 
 • By- og Landskabsforvaltningen: 3,3 millioner kroner. 
 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: 24,0 millioner kroner. 
 • Ældre- og Handicapforvaltningen: 26,8 millioner kroner.
 • Skoleforvaltningen: 19,3 millioner kroner.
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen: 6,5 millioner kroner. 
 • Miljø- og Energiforvaltningen: 0,6 millioner kroner. 
Budgetloven
 • Folketinget vedtog i 2012 budgetloven, som betyder, at det strukturelle offentlige underskud årligt højst må udgøre 0,5 procent af BNP, og at der fire år frem skal fastlægges et loft over serviceudgifterne i kommuner og regioner.

 • For budgetloven stemte Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre og Konservative. Imod stemte Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

 • Budgetloven blev vedtaget, efter at Thorning-regeringen tidligere i 2012 besluttede, at Danmark skulle tilslutte sig EU's finanspagt. Budgetloven implementerer finanspagtens krav om balance på de offentlige finanser.

 • EU anbefaler, at de lande som er med i finanspagten, skal indføre en budgetlov med automatiske sanktioner overfor kommuner og regioner, som ikke overholder de aftalte økonomiske rammer. 

 • Den danske budgetlov betyder, at hvis kommunerne eller regionerne samlet set overskrider deres udgiftslofter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 procent af nedsættelsen fordeles på alle kommuner/regioner, mens 60 procent fordeles mellem de kommuner/regioner, der har overskredet den økonomiske ramme.