21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

Kommunale besparelser går ud over servicen til borgerne

Kritiske sygeplejersker

Kommunale besparelser går ud over servicen til borgerne

Med de planlagte besparelser på ældreområdet i Holstebro Kommune er det urealistisk at opretholde en fagligt forsvarlig sygepleje over for borgerne, kritiserer Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland.

Bliver de foreslåede besparelser i Holstebro Kommune vedtaget, kommer det til at gå ud over servicen til borgerne, advarer Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland.
FOTO: Martin Mounzer
1 af 1

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland deltog i går i en demonstration i Holstebro mod kommunale nedskæringer. 

Holstebro Kommune foreslår at skære mere end seks stillinger væk i den kommunale hjemmesygepleje allerede i 2016. Det svarer til en reduktion på 7,6 procent i den nuværende normering på 85,5 fuldtidsstillinger.

Hjemmesygeplejerskerne er i forvejen pressede af mange og komplicerede opgaver. De oplever dagligt, at den faglige kvalitet er under pres.
Bente Alkærsig Rasmussen, kredsnæstformand 

Ifølge kommunens budget planlægges lige så store besparelser på ældreområdet i de kommende år. Dermed er det urealistisk at opretholde en fagligt forsvarlig sygepleje over for borgerne, lyder kritikken fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland.

– Kommunens hjemmesygeplejersker er i forvejen pressede af mange og komplicerede opgaver. De oplever dagligt, at den faglige kvalitet er under pres, siger kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen.

Som eksempler nævner hun, at medicin ofte ikke bliver givet til tiden, og at akutte borgere må vente. Borgere og pårørende får heller ikke altid den information, de bør, og ofte er det svært at finde tiden til at involvere borgeren i egen behandling og pleje.

– Den situation vil desværre kun blive værre og værre fremover - set i lyset af de massive besparelser, som kommunen allerede nu planlægger også for 2017 og de efterfølgende år, siger Bente Alkærsig Rasmussen.

Sygeplejerskerne i det midtjyske mener, at kommunens sygeplejersker kan spille en nøglerolle i løsningen af de udfordringer, som kommunen selv anerkender trænger sig på.

Nye opgaver

Eksempelvis forventes det, at et stigende antal borgere hurtigere udskrives fra sygehusene og derfor vil få brug for hjælp og pleje i eget hjem. Dertil kommer, at flere borgere med både somatiske og psykiatriske diagnoser - ofte kombineret med misbrug - også får brug for sygepleje.

Dansk Sygeplejeråd peger derfor på nødvendigheden af at gå andre veje end sparevejen.

– Det ville i stedet være oplagt at opruste på området. Kommunens sygeplejersker kan netop spille en nøglerolle i løsningen af udfordringerne i det nære sundhedsvæsen. Sygeplejerskerne kan skabe gode og effektive overgange imellem region og kommune - og de kan tænke nyt og skabe innovative løsninger, understreger Bente Alkærsig Andersen.

Kommunen foreslår at samle 15-18 procent af hjemmesygeplejerskernes opgaver i klinikker, men selvom det kan betyde mindre tid på vejene for hjemmesygeplejerskerne, vurderer den midtjyske sygeplejekreds, at målsætningerne er urealistiske.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at cirka 25 procent af opgaverne i hjemmesygeplejen er akutte opgaver. Dernæst er en stor del af opgaverne opfølgning på akutte indlæggelser og koordinering i forhold til videre pleje og behandling. Endelig er mange af de borgere, som har besøg af hjemmesygeplejersker, akut syge og ude af stand til at transportere sig hen til en klinik.

Høringssvar

Kreds Midtjylland gør i et høringssvar til lokalpolitkernes spareplaner opmærksom på konsekvenserne af de langsigtede nedskæringer, der ligger i budgetforlagene.

”Med den eksisterende budgetmodel og de planlagte budgetreduktioner peger kommunen selv på, at udgifterne pr. borger på politikområdet ”Ældreomsorg” vil blive reduceret med ca. en fjerdedel over de næste ti år,” lyder det i høringsvaret.

Og videre:

”En sådan reduktion vil uden tvivl betyde kommende yderligere store personalereduktioner og et presset arbejdsmiljø for de ansatte medarbejdere - og som følge heraf også store reduktioner i den borgernære service. Det er for os at se aldeles uholdbart.”

04. mar. 2016 - 07:51   04. mar. 2016 - 08:00

Nedskæringer

noc@arbejderen.dk