07 Mar 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Kollektiv velfærd overlever ikke uden faglig kamp

Sikkerhedsnet smuldrer

Kollektiv velfærd overlever ikke uden faglig kamp

Det sociale sikkerhedsnet er under afmontering og velfærden smuldrer. En samlet fagbevægelses aktive kamp er nødvendig for at vende udviklingen.

FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Fagbevægelsen var en afgørende kraft i opbygningen af den danske universelle og kollektive velfærdsmodel.

Fagbevægelsen er gået lidt død. Vi mangler noget aktivisme.
Bjarne Lykke, 3F'er og tillidsmand 

– Den danske velfærdsmodel blev i sin tid båret frem af en fagbevægelse med en på globalt plan høj organisationsprocent, siger historiker og forfatter Sørensen Kolstrup, der har skrevet flere bøger om den danske velfærdsmodel.

– Det er ikke sådan, at fagbevægelsen har udformet velfærdsstaten, men den har presset en velfærdspolitisk dagsorden igennem, tilføjer han.

Det særlige ved den danske model er, at vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked uden ansættelsessikkerhed. Arbejdsgiverne har stor frihed til at hyre og fyre. Til gengæld fik de danske arbejdere et socialt sikkerhedsnet.

Under afmontering

– Krumtappen her var et ordentligt dagpengesystem. I kølvandet på det opstod krav om løn under sygdom, ferie, barsel og så videre. En stærk fagbevægelse var afgørende for at sikre de ting, forklarer Søren Kolstrup. 

I dag er sikkerhedsnettet under afmontering og kampen står om at redde et velfærdssystem, der er ved at blive brudt ned.

Søren Kolstrup peger på reformerne af dagpenge og førtidspension som to meget alvorlige forringelser. Resultatet er, at over 83.000 er faldet ud af dagpengesystemet, og det er blevet umuligt for mange syge at få førtidspension.

Skal velfærdssamfundet reddes fra den igangværende nedbrydning, er fagbevægelsens aktive kamp helt afgørende, mener Mari-Ann Petersen, formand for den store velfærdsfagforening FOA SUSU.

FOA er aktiv

Hun glæder sig over, at FOA som forbund er meget aktiv i velfærdskampen og for eksempel har kørt en kampagne mod ulighed, hvor medlemmerne har været på gaden mange gange. 

– Vi oplever jo, hvordan uligheden øges på alle parametre. Det er noget, som virkelig bekymrer vores medlemmer, siger Mari-Ann Petersen.

Hun mener også, at FOA gør det godt i forhold til kampen mod nedskæringer af velfærden i kommuner og regioner. 

– Men fagbevægelsen kunne være bedre til at stå sammen i kampen for velfærden og påtage sig rollen som den samlende kraft, der viser, at det nytter noget at kæmpe. Viser, at når vi står sammen, er vi stærke nok til at rykke noget, tilføjer Mari-Ann Petersen.

Hun ser for sig, hvor stærkt det havde virket, hvis ikke alene FOA men en lang række forbund samtidig havde været ude i en stor kampagne mod ulighed. Eller hvis ikke kun 3F havde stået bag den flotte indsamling af over 217.000 underskrifter mod højere pensionsalder, men det havde været et initiativ fra en samlet fagbevægelse.

Samtidig er SOSU-forkvinden godt tilfreds med, at både FOA og 3F på deres kongresser sidste år lagde vægt på at opprioritere det socialpolitiske engagement. Samme melding lød fra LO Danmarks socialpolitiske statusmøde tidligere på året og fra de velfærdsinitiativer, LO og FTF har taget rundt omkring i de største byer.

Brug for handling

Det er også signaler, der glæder Bjarne Lykke, der er 3F'er og tillidsmand på H & P Frugtimport i Vejle. Han ser det som helt afgørende, at fagbevægelsen har fokus på velfærdsdagsordenen og råber rigtig højt.

– Fagbevægelsen har en stor og vigtig rolle at spille. Men desværre falder medlemstallet. Jeg tror, det hænger sammen med, at vi ikke har arbejderkampe længere, hvor vi sammen går på gaderne for vores krav og lægger pres på magthaverne. Fagbevægelsen er gået lidt død. Vi mangler noget aktivisme, siger Bjarne Lykke. 

Det synspunkt tog han konsekvensen af, da han i februar arrangerede en demonstration i Vejle mod regeringens planer om at hæve pensionsalderen. Der mødte 500 op. 

Bjarne Lykke håber, at andre tillidsfolk og lokale fagforeninger tager ideen op og arrangerer lignende demonstrationer.

– Som medlemmer i fagbevægelsen er vi nødt til at gøre noget. Oprøret kommer ikke fra toppen. Vores demonstration viser, at man godt kan samle folk om en sag. Jeg oplever, at der en grøde blandt folk, fordi vi bliver behandlet, som vi gør. Der er utilfredshed og en gryende aktivisme, mener Bjarne Lykke.

Både han og Mari-Ann Petersen peger på Velfærdsalliancen som et rigtig godt initiativ, der samler både fagforeninger og brugerorganisationer i kampen mod nedskæringer i kommuner og regioner. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. maj. 2017 - 07:34   22. jun. 2017 - 13:35

Velfærd

ur@arbejderen.dk
Velfærd i skred
  • Skiftende regeringer erklærer deres støtte til velfærden, samtidig med at de forringer den.
  • Det sociale sikkerhedsnet gennemhulles, uligheden øges, og der bliver flere fattige.
  • Der skæres konstant ned på handicappede, ældrepleje, børnepasning, uddannelse og sygehuse. Velfærden er på vej mod det laveste niveau i 50 år.
  • I en artikelserie tager Arbejderen pulsen på den aktuelle situation for det kollektive, universelle, danske velfærdssystem, kaster et blik tilbage på udviklingen gennem de sidste årtier og rejser debatten om, hvad der skal til for at styrke velfærdskampen.