04 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 16 °C

KL kræver lønnedgang for pædagogiske assistenter

Arbejdsgivere i offensiven

KL kræver lønnedgang for pædagogiske assistenter

Kommunernes Landsforening kræver forringelser for en række af FOA's faggrupper ved de kommende overenskomstforhandlinger. Pædagogiske assistenter, dagplejere og brandmænd står for skud.

Arkivfoto.
FOTO: Ali Nabulsi
1 af 1

Kommunernes Landsforening (KL) kræver direkte lønnedgang for de pædagogiske assistenter ved de kommende overenskomstforhandlinger.

KL argumenterer med, at de pædagogiske assistenter, der har en erhvervsuddannelse på knap to et halvt år, mange steder laver samme arbejde som de ufaglærte pædagogmedhjælpere. 

FOA vil ikke acceptere, at vores medlemmer sættes ned i løn på grund af dårlig ledelse.
Mogens Bech Madsen, FOA

Mens en nyansat pædagmedhjælpers grundløn i dag er på løntrin 13, starter en pædagogisk assistent på løntrin 19.

De kommunale arbejdsgivere har pakket kravet om lønnedgang pænt ind: "Omkostningerne forbundet med pædagogiske assistenter reduceres med henblik på at finde en bedre balance mellem opgaver og løn", står der i de skriftlige krav, KL har stillet overfor FOA, der organiserer de pædagogiske assistenter.

– Vi ved godt, at der er daginstitutioner, hvor ledelsen ikke udnytter de pædagogiske assistenters kvalifikationer. Undersøgelser viser, at det er et problem i omkring en fjerdedel af daginstitutionerne, siger Mogens Bech Madsen, der er formand for den pædagogiske sektor i FOA.

Han ser det som et udtryk for dårlig ledelse.

– FOA vil ikke acceptere, at vores medlemmer skal sættes ned i løn på grund af dårlig ledelse. Kommunerne skal i stedet sikre, at deres ledere sætter alle kompetencer i spil i landets daginstitutioner, understreger sektorformanden.

Fra ufaglært til faglært

Han vurderer, at der ligger fagpolitiske årsager bag, at nogle ledere har modstand mod de pædagogiske assistenter – at der er en bekymring over, at assistenterne vil fortrænge nogle af pædagogerne, der har en tre et halvt-årig uddannelse.

– Men FOA's intention er stille og roligt at udskifte ikke uddannede medhjælpere med pædagogiske assistenter uden at ramme nogle af de medhjælpere, der er ansat nu, siger Mogens Bech Madsen.

Han mener, at den proces er i gang. Siden 2008 er der blevet ansat omkring 2000 flere pædagogiske assistenter på daginstitutionsområdet. Samtidig har der været et fald i antallet af pædagogmedhjælpere på omkring 4000, og der er blevet godt 2000 færre pædagoger.

I samme periode er børnetallet faldet. Det er baggrunden for faldet i antallet af ansatte, forklarer Mogens Bech Madsen.

– Men samtidig er tallene udtryk for, at udvekslingen af pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter er godt i gang, siger han.

Mogens Bech Madsen understreger, at mange ledere og pædagoger har et rigtig godt samarbejde med de pædagogiske assistenter og bruger deres kvalifikationer. 

Forringelser for dagplejere

Også på flere andre af FOA's overenskomster kræver KL direkte forringelser.

I forhold til dagplejerne vil de kommunale arbejdsgivere have en helt ny overenskomst, hvor man blandt andet vil gøre det muligt at ændre børnetallet per dagplejer fra fire til tre, ændre betalingen for aftenarrangementer og forringe reglerne i forhold til gæstebørn.

– Men hvis en dagplejer kun har tre børn, bliver lønnen også reduceret til et niveau, så man ikke kan oppebære fulde dagpenge, hvis man bliver arbejdsløs, siger Mogens Bech Madsen.

– Og dagplejerne har jo stadig en 48 timers arbejdsuge, selvom de kun har tre børn. Det kan ikke være meningen, at man skal have en deltidsløn for 48 timers arbejde, tilføjer han.

KL mener, at halveringen af dagplejere i løbet af de sidste 8-10 år skyldes en firkantet overenskomst. Modsat mener FOA, at faldet dels skyldes, at mange kommuner efter kommunalreformen byggede vuggestuer i landområderne, at der har været et fald i børnetallet, og at mange tidligere dagplejere har valgt at blive private børnepassere i stedet.

– Siden kommunalreformen trådte i kraft er antallet af børn i privat børnepasning steget fra 600 til 2000, siger Mogens Bech Madsen.

Han understreger, at FOA er parat til at gennemgå overenskomsten og fremtidssikre dagplejen. Men at det også indebærer sikring af en gradvis uddannelsesdækning af området.

Flere døgnvagter

Også beredskabsoverenskomsten ønsker KL at forringe. Her er der forslag om at hæve det årlige antal døgnvagter. Det krav har arbejdsgiverne stilet flere gange før, uden at komme igennem med det.

Det er uvist, hvornår overenskomstforhandlingerne går i gang. Lige nu er de sat på standby af fagbevægelsen, indtil der er udsigt til en arbejdstidsaftale for lærere og undervisere.

>> LÆS OGSÅ: Alle fagforbund stopper OK-forhandlinger

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. jan. 2018 - 08:58   05. jan. 2018 - 14:49

OK 2018

ur@arbejderen.dk
Pædagogiske assistenter
  • Uddannelsen som pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, der tager to år og seks uger og har en stort set ligelig fordeling mellem skole- og praktikforløb. Deltagerne får elevløn under uddannelsen.
  • De fleste skal inden selve uddannelsen igennem et grundforløb på mellem et halvt og et helt år. Man kan starte på grundforløbet direkte fra 9. klasse, hvis man har fået karakteren 2 i dansk og matematik og er erklæret uddannelsesparat. 
  • Pædagogiske assistenter arbejder i både daginstitutioner, dagplejen, fritidsklubber, skoler og på institutioner for handicappede.
  • Pædagoguddannelsen er en professionsbachelor, der varer tre et halvt år. Her kræves studentereksamen eller hf for at blive optaget. Der er SU under skoleforløb og løn under praktikker.