22 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Kampen mod Ryanair har styrket fagbevægelsen

Status efter dom

Kampen mod Ryanair har styrket fagbevægelsen

Der er nu varslet konflikt mod Ryanair med ikrafttræden den 18. juli. Men uanset, hvad der videre sker, er fagbevægelsen blevet styrket af indsatsen indtil nu, vurderer centrale aktører.

Der blev jublet foran Arbejdsretten, da dommen blev offentliggjort i onsdags.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Serviceforbundet sendte i går et fornyet konfliktvarsel til Ryanair. Varslet omfatter både Kastrup og Billund og overholder de krav, der blev fastslået i Arbejdsrettens dom i onsdags. Samtidig sendte fagbevægelsen varsel om sympatikonflikt til en række arbejdsgiverorganisationer og virksomheder. Sympatikonflikten omfatter i første omgang kun Kastrup Lufthavn, hvor LO vurderer, at der er størst opbakning til en konflikt. 

Tegner Ryanair ikke overenskomst inden eller dropper sine baser i Danmark, starter konflikten den 18. juli ved arbejdsdagens begyndelse. 

Mange har kastet sig ind i den her kamp, selvom det ikke berører dem direkte.
Henrik Bay-Clausen, formand 3F Kastrup

Uanset det videre forløb i kampen mod Ryanair har det sidste halve års kamp mod det irske selskabs dumping af løn- og arbejdsforhold styrket den danske fagbevægelse, mener en række centrale aktører i kampen. 

- Det er et godt eksempel på, hvad fagbevægelsen kan. En stor gruppe medlemmer fra både Flyvebranchens Personale Union, der organiserer kabinepersonale og piloter, 3F Kastrup og HK Hovedstaden Service har taget et utroligt stort ansvar og brugt en stor del af deres fritid det sidste halve år på den her sag, siger Simon Møller Eliasson fra støtteinitiativet Luftens Helte.

Samarbejdets styrke

Netop det med samarbejdet på tværs af faggrupper og fagforbund er en af de store styrker ved den her kamp, som peger fremad og kan bruges i andre sammenhænge, mener også Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup. Han peger på, at også medlemmer fra mange andre forbund har deltaget i de mange demonstrationer foran Arbejdsretten.

- Det er bemærkelsesværdigt, at mange har kastet sig ind i den her kamp, selvom det ikke berører dem direkte. Det er lykkedes at skabe en stor bevidsthed om konsekvenserne af Ryanair-modellen og få folk til at se ud over egen næsetip. Det betyder, at vi står stærkere, siger han.

God forberedelse

Den intensive kamp mod Ryanair startede op til marts i år, hvor flyselskabet åbnede en base i Kastrup Lufthavn. Men 3F Kastrup har lige siden 2007, hvor man blev opmærksomme på Ryanair-modellen, forberedt sine medlemmer på den dag, selskabet ville komme til Danmark. Det har skabt en stor bevidsthed om problemet.

Et af de 3F-medlemmer, der har været meget aktiv, er Søren Hansen, der er bagageportør i Kastrup Lufthavn. Han har siden marts hver uge brugt omkring 15 timer af sin fritid på kampen mod Ryanair. Han har rejst landet rundt og holdt oplæg om konsekvenserne af Ryanairs sociale dumping.

- Jeg gik med i arbejdet, fordi jeg mener, at folk, der arbejder i Danmark, også skal have danske løn og arbejdsforhold. Det er en stor sejr, at Arbejdsretten nu har givet os lov til at lave konflikt. Jeg ser frem til, at sympatikonflikten kan træde i kraft, så Ryanair hverken kan få brændstof, mad, håndteret bagage eller noget som helst andet, siger Søren Hansen.

Endnu er det usikkert om konflikten bliver en realitet. Ryanair erklærede efter dommen i onsdags, at selskabet vil droppe sin base i København og nøjes med at flyve til København med fly, der har base i andre byer. 

Serviceforbundet og LO venter nu og ser, om Ryanair gør alvor af den trussel, og vil i så fald vurderer, hvad der videre skal ske. 

Stormøde i dag

- Der vil stadig være den mulighed at etablere hovedkonflikten i Billund, hvor Ryanair også har base, og gennemføre en sympatikonflikt i København. Der er mange uorganiserede i Billund, men der behøver ikke være tale om en meget aktiv hovedkonflikt i det her scenarie, understreger Henrik Bay-Clausen. 

Senere i dag er der indkaldt til stormøde i støtteinitiativet Luftens Helte. Her var det planen at få sat fuld fart over en aktiv sympatikonflikt, som efter det oprindelige konfliktvarsel skulle være igangsat i næste uge. Men på grund af formelle fejl i det første varsel er det nødvendigt med endnu et varsel. 

- Vi vil nu bruge mødet på at holde gejsten oppe, planlægge uddeling af flyers og høre, hvad der ellers er af ideer til aktiviteter, siger Simon Møller Eliasson.

Han oplyser, at der ligger en plan for en meget aktiv sympatikonflikt klar til at blive taget op af skuffen, når konflikten starter. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. jul. 2015 - 06:44   03. jul. 2015 - 09:42

Ryanair

ur@arbejderen.dk
Arbejdsrettens dom
  • Arbejdsrettens dom fra 1. juli slår fast, at Serviceforbundet kan iværksætte konflikt mod Ryanair for at få en overenskomst for kabinepersonale og piloter på Ryanairs baser i København og Billund. Det er ligeledes i orden, at fagbevægelsen iværksætter sympatikonflikter.
  • Arbejdsretten har undersøgt om en sådan konflikt vil være i strid med EU-retten og konkluderer, at det vil den ikke. 
  • Serviceforbundets tidligere fremsendte konfliktvarsel erklæres ugyldigt, fordi det ikke omfatter navne på de medlemmer, man vil sende i strejke. Konklikten kan derfor først iværksætters efter et nyt varsel.