07 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Kæmpe medlemsopbakning til OK-optakt på industriområdet

CO-industri forbereder OK20

Kæmpe medlemsopbakning til OK-optakt på industriområdet

Over 1000 tillidsvalgte fra arbejdspladser og fagforeninger har indtil nu deltaget i CO-industris optaktsmøder til OK20. De forventer at topforhandlerne er lydhøre og husker OK17.

Claus Jensen (på billedet) og Mads Andersen, henholdsvis formand og næstformand for CO-industri, har foreløbig mødt over 1000 tillidsvalgte på syv møder rundt om i landet.
FOTO: Dansk Metal
1 af 1

Claus Jensen og Mads Andersen - henholdsvis formand og næstformand i CO-industri - er ved at være ved vejs ende med de otte møder, de siden 28. oktober har deltaget i over hele landet som optakt til OK20.

Ved at fremhæve kravet om kædeansvar på industriens område, så kan vi vise vores opbakning til andre brancher.
Otte Bjerre, 3F tillidsrepræsentant

Møderne har generelt været med væsentlig flere deltagere end en tilsvarende turné forud for OK17. CO-industris presseafdeling oplyser til Arbejderen, at flere end 1000 tillidsvalgte og afdelingsrepræsentanter med industriens overenskomst som ansvarsområde allerede nu har deltaget i møderne. Og det er endda inden, overenskomstfællesskabets to topforhandlere runder møderækken af i København i næste uge den 5. december.

Glad topforhandler

Mandag den 18. november var turneen kommet til Aalborg. En begejstret Claus Jensen, der også er Dansk Metals forbundsformand, skrev efterfølgende på facebook:

"Vores optaktstur for de kommende overenskomstforhandlinger bragte os her til aften til Aalborg. Wauw, kan jeg bare sige. Der var 174 tilmeldte tillidsvalgte. Vi snakker altså om en stigning på 60 % i forhold til sidste gang."

Otto Bjerre er tillidsrepræsentant for 3F'erne på virksomheden Stena Recycling, og han deltog i mødet i Aalborg med de industriansattes forhandlere. Også han glæder sig over den store tilslutning til mødet, hvilket han ser som udtryk for, at folk er væsentlig mere på dupperne denne gang end i 2017. 

Otto Bjerre, tillidsrepræsentant fra 3F Aalborgs industrigruppe, mener, det er vigtigt, at industrien rejser krav om højere mindsteløn og også sender et signal om at støtte kravet om kædeansvar.

– Det var et godt møde, fortæller Otto Bjerre til Arbejderen og fortsætter: 

– Flere, herunder mig selv, tog ordet for at slå et slag for højere minimumsløn. Jeg ved, at der på en af Grundfoss afdelinger går en mindre gruppe 3F'ere til 122 kroner i timen. Lønnen skal da som minimum op på et niveau, så man kan få den høje understøttelse, hvis man bliver fyret.

Minimumslønnen i industriens overenskomst ligger i dag på godt 119 kroner i timen.

Kædeansvar - omstridt men nødvendigt

Otte Bjerre og et par andre benyttede mødet til også at pege på kravet om kædeansvar, som har været og stadig er et omstridt emne på industriområdet. Der er blandt både de to topforhandlere, afdelingsrepræsentanter og mange tillidsrepræsentanter en udbredt opfattelse af, at social dumping ikke er noget problem i industrien. 

Det er Otto Bjerre til dels enig i, men han tror, at det også vil brede sig på industriarbejdspladserne, og så er det bedre at være forberedt end at skulle til på bagkant at tage nogle forholdsregler, lyder hans logik:

– Vi har set alt for mange grimme eksempler på, hvad det fører med sig, når der ikke er styr på underentreprenører. Tag bare metrobyggeriet i København. Jeg er sikker på, at havde man haft kædeansvar fra start, så havde mange sager med snyd og underbetaling været undgået.

Sammen om OK20

Både kravet om højere minimumsløn og om kædeansvar indgår i et større katalog, som tillidsrepræsentanter fra industrigrupperne i henholdsvis 3F Aalborg og 3F Aarhus Rymarken har udarbejdet gennem flere års samarbejde.

– Vi har den grundtanke, at denne gang skal vi stå bedre sammen, og ved at fremhæve kravet om kædeansvar på industriens område, så sender vi et signal om, at vi er opmærksomme på, at der er andre brancher som byggeriet og transportsektoren, der har problemer. Vi kan vise vores opbakning, og det så vi jo værdien af under OK18. For mig er det vigtigt at stå sammen om OK20, siger den nordjyske tillidsrepræsentant.

Vikar - en utryg ansættelse

Tilslutningen til optaktsmødet i Aahus var også større end op til OK17, fortæller Henrik Fausing, der er formand for Metal Horsens. 

– Vi snakkede en del om vikarer. De store firmaer tager mange vikarer ind, og når produktionen falder, så ryger der bare 40-50 vikarer ud.

Selvom der efterhånden er ved at være styr på løn og andre forhold for vikarer, så skaber det usikkerhed, når man på den måde bliver trukket ind og ud af arbejdemarkedet. Derfor ser Henrik Fausing gerne, at der bliver kigget nærmere på, hvad der skal til for at sikre medlemmerne et ordentligt og fast job på lige fod med andre.

Svigter uddannelse af lærlinge

Et andet emne i Aarhus var uddannelse og lærlinge.

– Det er stort set de samme virksomheder, der tager ansvar for at uddanne lærlinge. Når så lærlingen står med svendebrevet i hånden, så hugger dem, der kører på frihjul til, og overbyder det firma, som har stået for uddannelsen. Det er ikke i orden, siger Henrik Fausing.

Metal Horsens

Metalformanden er heller ikke imponeret over de store virksomheder i området. Danish Crown i Horsens har 80 metalfolk ansat og en anden virksomhed har 50, men de har kun to lærlinge.

– Det er jo ikke mange. Arbejdsgiverne råber og skriger om, at de mangler faglærte, men de gider ikke ansætte folk over 60 eller under 25 år, lyder det fra Henrik Fausig, der af samme grund afviser, at der skulle være behov for at hive mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Håber de har lyttet

Både Otto Bjerre og Henrik Fausing håber og har indtryk af, at Claus Jensen og Mads Andersen har lyttet til, hvad de tillidsvalgte har sagt på møderne og tager det med til forhandlingerne, der starter op i januar 2020.

Ansatte i industrien følger naturligvis med i, hvad der sker, men også andre faggrupper på det private arbejdsmarked følger spændt med i, hvad der sker på industriens område. Industrien har tradition for at være de første, der indgår forlig og indholdet i deres overenskomst lægger rammerne for alle andre overenskomstområder.

>>LÆS OGSÅ: Tillidsfolk fortsætter opbygningen af OK-aktiviteter

Forhandler for alle 230.000 i det private

Den rolle er Claus Jensen også helt bevidst om. Efter mødet i Aalborg skriver han videre på Facebook:

"Nok er det Mads Andersen fra 3F og mig, der igennem CO-Industri, ender med at forhandle med Dansk Industri, men den endelige overenskomst gælder jo for alle jer 230.000 personer, der hver dag arbejder i industrien og i det private. Derfor går vi også rigtig meget op i medlemsdemokratiet. Alle der påvirkes af overenskomstforhandlinger, skal have mulighed for at blive hørt. Sådan er det, og sådan skal det være..... Jeg kan ikke love og garantere, at alle krav og input bliver gennemført. Det er urealistisk. Men jeg lover at gøre det absolut bedste for, at alle medlemmer får så godt et resultat som muligt."

CO-industris optaktsmøder har været for tillidsrepræsentanter fra virksomheder med industriens overenskomster og afdelingsrepræsentanter, der har industriens overenskomster som ansvarsområde.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. nov. 2019 - 08:14   04. dec. 2019 - 09:32

OK 2020

noc@arbejderen.dk
CO-industri optaktsmøder OK20

Som optakt til OK20 har CO-industris formand Claus Jensen og CO-industris næstformand Mads Andersen holdt møder rundt om i landet:

  • 28. oktober: Slagelse om omegn

  • 31. oktober: Odense og omegn

  • 5. november: Aarhus om omegn

  • 6. november: Agerskov og omegn

  • 11. november: Bornholm

  • 18. november: Aalborg om omegn

  • 19. november: Holstebro og omegn

  • 5. december: København og omegn

Møderne er forbeholdt tillidsrepræsentanter fra virksomheder med industriens overenskomster og afdelingsrepræsentanter, der har industriens overenskomster som ansvarsområde.

 

CO-industri

Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri) er et kartel bestående af ni fagforbund.

Organisationen blev dannet af tre faglærte forbund i 1912 under navnet CO-Metal. Det blev i forbindelse med en omstrukturering i 1992 til det nuværende CO-industri.

Samlet repræsenterer CO-industri 229.328 medlemmer, der pr. 1. januar 2019 ser ud som følger:

3F Industri: 98.500 medlemmer, Dansk Metal: 85.050, HK/Privat: 30.250, Teknisk Landsforbund: 7.310, Dansk El-Forbund: 6.853, Blik- og Rørarbejderforbundet: 600, Dansk Jernbaneforbund: 420, Serviceforbundet: 225 og Malerforbundet: 120.

CO-industri dækker langt hovedparten af lønmodtagerne inden for industriområdet i Danmark – både timelønnede og tekniske og administrative funktionærer.

Formand for CO-industri er Claus Jensen, der også er forbundsformand i Dansk Metal. Gruppeformand Mads Andersen fra 3F's Industrigruppe er kartellets næstformand.

Kilde: CO-industri