20 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 8 °C

Jobdeling skal forhindre fyringer på coronaramte virksomheder

Ny trepartsaftale

Jobdeling skal forhindre fyringer på coronaramte virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked. Ordningen forventes at forhindre fyringer på coronaramte virksomheder.

Trepartsaftale om arbejdsfordeling skal forhindre fyringer i virksomheder, der er coronaramte.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

Regeringen er natten til mandag blevet enig med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked. Aftalen erstatter lønkompensationsordningen, der udløb i lørdags, den 29. august.

Vi synes, det er vigtigt, at lønmodtagere oplever, at de bliver kompenseret og har en større tryghed.
Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister

Formålet er at undgå afskedigelser på det private arbejdsmarked, der stadig er præget af coronakrisen, oplyser parterne i en fælles pressemeddelelse

– Det glæder mig, at vi med denne aftale om arbejdsfordeling kan skabe større tryghed for tusindvis af privatansatte i en utryg tid, siger FH's formand Lizette Risgaard.

Aftalen gør det muligt for virksomhederne at fastholde de ansatte, selvom de ikke har arbejde til dem på fuld tid. På de virksomheder, der vælger at gøre brug af den nye ordning, vil ansatte arbejde mellem 50 og 80 procent af tiden på fuld løn. I de perioder man er hjemme, modtager man en forhøjet dagpengesats på 23.000 kroner per måned før skat. 

Dagpengesatsen hæves til 23.000 kroner

– Vi synes, det er vigtigt, at de lønmodtagere, som deler det arbejde, der er på virksomheden, med andre, frem for at der bliver stukket fyresedler ud, oplever, at de bliver kompenseret og har en større tryghed, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

De 23.000 kroner ligger godt 20 procent over den normale maksimale dagpengesats, og udregnet på timeløn svarer det til cirka 143,50 kroner for en fuldtidsansat. Ordningen vil ikke forbruge af lønmodtagernes dagpengeperiode, og arbejdsgiverne finansierer dele af ordningen.

Hos DA er der tilfredshed med, at virksomhederne nu i en fortsat usikker tid får hjælp til at fastholde de ansatte.

– DA er meget tilfredse med, at det er lykkedes at skabe en ordning, som alle virksomheder kan gøre brug af. Mange virksomheder er stadig hårdt ramt af coronakrisen, og derfor kan de ikke beskæftige medarbejderne i fuldt omfang. For dem kan arbejdsfordeling være en god løsning, udtaler administrerende direktør Jacob Holbraad.

Indføres ved lov

På grund af den helt ekstraordinære situation med covid-19 har parterne aftalt, at arbejdsfordelingsordningen indføres ved lov. På den måde vil ordningen gælde hele det private arbejdsmarked – det vil sige både timelønnede og funktionærer – uanset hvad overenskomster eller lovgivning i forvejen sætter af begrænsninger.

– Normalt er vi jo ikke tilhængere af lovgivning inden for vores område, hvor vi plejer at aftale os til rette mellem parterne. Men i denne helt særlige situation er jeg tilfreds med, at det er lykkedes os at lave en model, der omfatter alle private arbejdspladser, der måtte få behov for hjælp, siger Lizette Risgaard.

Ifølge Peter Hummelgaard skønnes det, at 30.000 arbejdspladser vil gøre brug af arbejdsfordelingsordningen.

Ordningen træder i kraft hurtigst muligt og gælder indtil videre til årets udgang med mulighed for forlængelse i op til fire måneder for "etablerede" deleordninger. Parterne mødes igen i november 2020 for at evaluere ordningen og tage stilling til, om den skal fortsætte ind i 2021.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. aug. 2020 - 10:47   31. aug. 2020 - 13:53

Trepartsaftale

noc@arbejderen.dk