16 Jul 2020  

KBH: Overskyet, 17 °C

"Jeg kan ikke holde mund, når jeg oplever noget uretfærdigt"

Portræt af ny blogger

"Jeg kan ikke holde mund, når jeg oplever noget uretfærdigt"

Det lå ikke i kortene, at Katharina Antonsen skulle blive tillidsrepræsentant og formand for en fagforening. Omvendt er hun opdraget til at sige sin mening – også selvom det giver slag over næsen. Hun brænder for de ufaglærtes vilkår og arbejdsmiljø.

– Man taler meget om, at der skal sikres en ordning for dem, der bliver fysisk nedslidt. Men vi har altså nogle medlemmer, som bliver slidt psykisk på grund af et større og større arbejdspres. Dem skal der også tages hånd om.
FOTO: Privat
1 af 1

Den 8. marts 2016 husker Katharina Hauge Antonsen som noget helt særligt.

På årsdagen for Kvindernes Internationale Kampdag bliver hun på en generalforsamling i HK Kommunal Nordjylland valgt til formand.

Når ASE laver en ordning, som kun tilgodeser de bedst stillede, så er der behov for at kigge på dagpengesystemet.

– Det er jo en dejlig dag at blive valgt som formand for en typisk kvindefagforening, siger hun som indledning på en snak om, hvad der har banet vejen for hendes tillidshverv som formand for en fagforening, og hvad der driver hende i det faglige arbejde. I dag skriver hun sin første faglige kommentar i Arbejderen.

Det lå på ingen måde i kortene, at hun skulle blive først tillidsrepræsentant og nu formand for en fagforening, der dækker hele Region Nordjylland med undtagelse af Morsø Kommune.

– Vi diskuterede aldrig politik derhjemme, og vi er ikke blevet hevet med til 1. maj og politiske møder. Men min søster og jeg er blevet opdraget til altid at sige vores mening, også selvom det kan give nogle slag over næsen.

– Vores forældre må have givet os nænnet til at tage ordet, for min søster har været meget politisk engageret i Skørping Kommune, og sad i byrådet, og jeg har kastet mig over det faglige. Det har nu aldrig ligget i blodet, at jeg skulle være talerør for kollegerne, men det ligger i blodet, at når nogen bliver uretfærdigt behandlet, så bliver jeg vred. Ja, jeg bliver som en løvinde.

Aldrig igen

Tilløbet til den første tillidspost var lang. Da en kollega i 2004 foreslog Katharina Antonsen at stille op som tillidsrepræsentant på rådhuset i Skørping, afviste hun det kategorisk. Og der skulle gå seks år, før der skete noget, som fik hende til at ændre holdning

– I 2010 i Rebild Kommune var vi igennem en fyringsrunde på grund af besparelser. Vi sad i en afdeling uden tillidsrepræsentant til at tale vores sag, og vi følte os virkelig uretfærdigt behandlet. Jeg sagde, at det her kommer aldrig til at ske igen. Så blev der kigget rundt – og kigget på mig.

Nogen skulle gøre noget, konkluderer Katharina Antonsen, der stiller op og bliver valgt til tillidsrepræsentant. To år senere bliver hun fællestillidsrepræsentant i Rebild Kommune, og i 2014 fortsætter den faglige karriere med en plads i sektorbestyrelsen i HK Kommunal Nordjylland.

De ufaglærte – en udsat gruppe

Opgaver er der rigeligt af, og den snart 52-årige fagforeningskvinde ser en kæmpe opgave i at sikre medlemmerne de mest optimale løn og arbejdsvilkår.

– Det kommer sikkert bag på mange, men der er faktisk mange ufaglærte i HK, uden at jeg kan komme med et præcist tal. Ufaglærte er dem, der udfører deres job uden, at de er uddannet til det. Som gruppe halter de bagud både på uddannelse og løn.

Mange af de ufaglærte ligger og roder nede omkring løntrin 12, som giver knap 21.000 kroner om måneden før skat. 

– De får måske lidt tillæg for deres erfaringer, og er så heldige at komme op på løntrin 16 eller 17. Det er stadig en relativ lav løn, og for mig handler det om, at de får dokumentation på det, de kan, og at de bliver løftet lønmæssigt.

Uddannelse, uddannelse og uddannelse

Katharina Antonsen ser de ufaglærte som en særlig sårbar medlemsgruppe. Fordi de ikke har papir på deres kompetencer, bliver de ofte fyret som de første, når der bliver gennemført besparelser på de kommunale budgetter.

Som eksempel på en ufaglært HK'er nævner Katharina Antonsen en ansat i et ældrecenter, som ikke længere kan holde til at blive ved med at løfte de ældre. Vedkommende får nogle timer på kontoret, og så en dag er det et fuldtidsjob. 

HK Kommunal Nordjylland gør en målrettet indsats for at få flere af de ufaglærte til at sætte sig på skolebænken igen for at gennemføre en uddannelse. Fagforeningen har oprettet kurser, der eksempelvis kan hjælpe medlemmerne med at håndtere eksamensangst. Men det kan være svært at overbevise de ufaglærte – oftest kvinder der er fyldt 40 år – om, at det er en god idé at tage en uddannelse, viser erfaringerne.

– Når jeg foreslår de her piger at tage noget uddannelse, så svarer de tit, at de i hvert fald ikke skal i skole igen. Det ærgrer mig. For jeg er overbevist om, at uddannelse og videreuddannelse gør det nemmere for den enkelte at omstille sig og leve op til de kompetencer, som arbejdet kræver.

Arbejdsmiljøet halter

Et andet spørgsmål, der ligger Katharina Antonsen meget på sinde, er kampen for et bedre arbejdsmiljø.

– 35.000 danskere er syge hver dag, mange af dem fordi der er et dårligt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Vi snakker rigtig meget om arbejdsmiljø, men det kniber med handling.

Spørger HK Kommunal medlemmerne, så peger de ofte på dårlig ledelse som forklaring på dårligt arbejdsmiljø. Det viser sig eksempelvis ved en fyringsrunde.

– Tidligere havde jeg også selv en opfattelse af, at den værste periode var tiden op til, at der var sat navn på, hvem der skulle fyres. Men det viser sig jo, at det også er hårdt for dem, der bliver tilbage. Ikke nok med at stolen ved siden af er tom. De opgaver, de fyrede lavede, skal de tilbageværende nu klare. Det kræver god ledelse og godt samarbejde med de tillidsvalgte og de ansatte at komme igennem sådan en oplevelse på en arbejdsplads. 

Fagligt sammenhold

Flere faglige begivenheder har gjort stort indtryk på Katharina Antonsen. Hun fremhæver solidariteten og det tværfaglige sammenhold under overenskomstforhandlingerne i 2018. Samarbejdet mellem fagforeninger i det nordjyske eksisterer fortsat, og det blev testet i starten af 2019, da Mariagerfjord Kommune varslede fyring af 42 ansatte i forbindelse med nedskæringer på 123 millioner kroner. Blandt de fyrede var seks tillidsrepræsentanter fra HK, 3F, Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening. 

Sagen fik fagforeningerne til at stable en demonstration på benene i protest mod byrådets beslutning.

– Den sag gik under huden på mig. Det var mine medlemmer, mine tillidsrepræsentanter, det gik ud over. Det påvirkede mig rigtig rigtig meget, understreger Katharina Antonsen.

Sagen landede efter hendes opfattelse med en god aftale med kommunen, og hun glæder sig over, at samarbejdet med de kommunale arbejdsgivere er ved at blive genetableret.

– Det er i den grad de tillidsvalgtes fortjeneste. De har gjort en kæmpe indsats, men det var slemt, da det stod på.

Dagpenge og tilbagetrækning

På landsplan ser Katharina Antonsen flere faglige og politiske udfordringer. 

– Her tænker jeg blandt andet på tilbagetrækningsalderen. Man taler meget om, at der skal sikres en ordning for dem, der bliver fysisk nedslidt. Men vi har altså nogle medlemmer, som bliver slidt psykisk på grund af et større og større arbejdspres. Dem skal der også tages hånd om.

– Ja, så er der hele spørgsmålet om vores dagpengesystem og dagpengesatsen, som er blevet så ringe, at det skaber utryghed. Det har ført til de mange private løsninger, og jeg bryder mig bestemt ikke om alle, konstaterer den nordjyske fagforeningskvinde.

Konkret finder hun det seneste initiativ fra ASE alarmerende. ASE, der er en tværfaglig a-kasse med gul fagforening, tilbyder en lønforsikring henvendt til de velstillede, der kan købe sig til tryghed og højere dagpengedækning ved fyring. Lønforsikringen ligger helt udenfor dagpengesystemet og ASE lokker med, at man for at få udbetalt forsikringssummen slipper for de krav og regler, der gælder andre arbejdsløse. 

– Når ASE laver en ordning, som kun tilgodeser de bedst stillede, så er der behov for at kigge på dagpengesystemet.

Kommunal udligning

Det sidste  spørgsmål, Katharina Antonsen gerne vil knytte et par bemærkninger til, gælder det kommunale udligningssystem. Hun bor selv i Rebild Kommune, hvor der er en relativ god balance mellem indtægter og udgifter, i modsætning til Jammerbugt Kommune, hvor udgifterne er væsentlig højere end indtægterne.

– Som faglig organisation har vi en interesse i, at der er et retfærdigt udligningssystem. Det er ikke bare en borgmesteropgave. Jeg ved, det er kompliceret, men det må kunne løses, at man får samme mulighed for hjælp, uanset hvilken kommune man bor i.

Dækker hele Nordjylland

HK Kommunal Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i kommuner, kommunale institutioner og Region Nordjylland. Hovedkontoret ligger i Aalborg, mens der er lokalkontorer i Frederikshavn, Hjørring, Thisted og Hobro.

Katharina Antonsen har flest arbejdsdage på kontoret i Aalborg, men hun sørger for at komme ud på de fire kontorer i nogle dage ad gangen.

Katharina Antonsen blev genvalgt i 2018 og hun håber på, at medlemmerne giver hende endnu en periode i formandsstolen, når fagforeningen holder generalforsamling i marts måned.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. jan. 2020 - 08:57   21. jan. 2020 - 09:16

Portræt

noc@arbejderen.dk
Rød bog: Katharina Hauge Antonsen

Katharina Hauge Antonsen er født i 1968.

Hun er udlært ved Aarhus Toldvæsen i 1988.

Kort tid efter at have afsluttet sin HK-uddannelse søger hun ind til Søværnet og er udsendt som FN-soldat på Cypern.

I 1992 vender hun tilbage til kontorbranchen i et job på Kolding Musikskole.

I 2003 får hun job på rådhuset i Skørping Kommune (i dag Rebild Kommune).

I 2010 bliver hun valgt som tillidsrepræsentant for kollegerne på rådhuset i Støvring (Rebild Kommune).

I 2012 bliver hun fællestillidsrepræsentant i Rebild Kommune og to år senere valgt til sektorbestyrelsen i HK Kommunal Nordjylland.

Den 8. marts 2016 bliver hun valgt til formand for HK Kommunal Nordjylland. 

Bor i Rebild. Hun og samlever har fire voksne børn – to af hvert køn.