21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 26 °C

Hvert tredje LO-medlem frygter langt arbejdsliv

Utryghed med høj pensionsalder

Hvert tredje LO-medlem frygter langt arbejdsliv

Hvis, vi skal kunne arbejde helt frem til pensionsalderen, skal tempoet og arbejdstiden sættes ned, og arbejdet skal være mindre fysisk belastende, siger deltagere i ny undersøgelse.

Her er det 3F, der kæmper for bedre arbejdsforhold for rengøringsassistenter.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

36 procent af LO's medlemmer er bekymrede for, om de kan holde til at blive på arbejdsmarkedet, indtil de kan gå på efterløn eller pension, viser en ny undersøgelse fra Epinion.

Der er en enorm bekymring for, om helbredet kan holde hele arbejdslivet ud.
Dennis Kristensen, FOA

Frygten for, om helbredet holder helt til pensionsalderen, er størst blandt FOA's medlemmer, der blandt andet tæller SOSU'er, rengøringsfolk, køkkenassistenter og portører.

Hele 51 procent af FOA's medlemmer mener, at forhold i arbejdslivet gør det vanskeligt at blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. De peger på problemer med nedslidning, fysisk belastende arbejde og stort arbejdspres.

– Resultatet svarer til det billede, vi ser, når vi laver medlemsundersøgelser eller taler med tillidsfolk og medlemmer. Der er en enorm bekymring for, om helbredet kan holde hele arbejdslivet ud, siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Også stort problem i Metal og 3F

Problemet er næsten lige så udtalt i forhold til Metal og 3F. Her er det henholdsvis 48 procent og 42 procent, der mener, at forhold i arbejdslivet kan gøre det svært at arbejde frem til pensionsalderen. 

>> LÆS OGSÅ: Ønsker fortsat kamp for lavere pensionsalder

Blandt FTF's medlemmer, der typisk tæller folk med mellemlange uddannelser som sygeplejersker, lærere og politifolk, har 32 procent den samme bekymring. For akademikerne er antallet nede på 17 procent. 

Det får Dennis Kristensen til at slå på behovet for en differentieret pensionsalder, hvor ansatte i fysisk og psykisk belastende fag kan gå før på pension end andre.

>> LÆS OGSÅ: En fair pensionsalder

Tilbagetrækningsreformerne betyder, at efterlønsalderen i 2027 vil være 65 år, mens folkepensionsalderen vil være 68 år i 2030 og herefter vil stige i takt med øget levetid.

Brug for flere hænder

– Differentieret pensionsalder er svaret her og nu for dem, der er ramt af nedslidning. Men på den lange bane er der brug for at få sikret tilstrækkeligt med hænder, hvis vi skal stoppe udviklingen med fysisk og psykisk nedslidning, siger Dennis Kristensen.

– De sidste 10 år er det gået den modsatte vej. Der er skåret voldsomt ned. Vi øger belastningen, arbejdstempo og stressfaktorer enormt i de her år. Gøres der ikke noget ved det, vil vi se en eksplosion af arbejdsrelateret nedslidning de kommende år, tilføjer han.

Deltagerne i Epinion-undersøgelsen peger selv på, hvad der skal til for, at de kan fortsætte med at arbejde frem til pensionsalderen; mindre fysisk belastende arbejde, nedsat tid, bedre mulighed for tilpasning af arbejdsopgaver og nedsat tempo står øverst på listen.

Den udtalte bekymring blandt ufaglærte og faglærte arbejdere for om de kan arbejde frem til pensionsalderen, fremgår også af TrygFondens nyeste tryghedsmåling fra sidste år.

Her konstateres også, at den højere pensionsalder ikke har ført til flere og bedre seniorordninger. Tværtimod er der sket flere forringelser af seniorordninger end forbedringer.

12. jan. 2018 - 10:21   12. jan. 2018 - 10:34

Arbejdsliv

ur@arbejderen.dk