16 Feb 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Historisk kampvalg om formandsposten på maler-kongres

Kongres i Malerforbundet

Historisk kampvalg om formandsposten på maler-kongres

For første gang i Malerforbundets historie bliver der kampvalg om formandsposten. 98 delegerede på den igangværende kongres afgør valget og lægger linjen for de næste fire år.

På den igangværende kongres i Malerforbundet skal de delegerede beslutte linjen for forbundets arbejde de næste fire år. Og for første gang i forbundets historie bliver der kampvalg om formandsposten.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

I dag torsdag starter Malerforbundet sin 34. ordinærer kongres, og for første gang i forbundets historie bliver der kamp om, hvem der de næste fire år skal stå i spidsen for godt 10.000 malere, autolakerere og skilteteknikere.

Overordnet set har den her kongresperiode nok været den mest turbulente i hele forbundets historie.
Kresten Vendelboe, forbundsformand

Nuværende forbundsformand Kresten Vendelbo genopstiller til posten, men bliver udfordret af Anne Mette Markussen, der siden 2015 har været formand for Malernes Fagforening Fyn-JyllandSyd.

Arbejderen har talt med dem begge forud for kongressen, der holdes i Kolding.

– Vi skal blive meget bedre til at inddrage medlemmerne og de tillidsvalgte, mener Anne Mette Markussen.

Ønske: Et mere aktivt forbund

Hun stiller op, først og fremmest fordi hun ønsker et langt mere aktivt fagforbund, som gør meget mere ud af at inddrage og informere medlemmerne og de tillidsvalgte, end det sker i dag. Hun mener, at medlemmerne fortjener noget bedre:

– Tag konkret de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret. Medlemmerne kritiserede, at de ikke fik at vide, hvad der var i spil. De var heller ikke helt involveret i optakten til OK18 og i formuleringen af overenskomstkravene.

Med under 100 offentligt ansatte er det forbundets mindste overenskomstområde, men Anne Mette Markussen har den holdning, at alle medlemsgrupper - uanset størrelse - har krav på at blive hørt og på at blive informeret.

Kresten Vendelbo har intet at udsætte på forløbet af OK18:

– OK18 har gledet, så man næsten bliver helt rørt over det. Til gengæld var forløbet omkring de private overenskomster i 2017 temmelig turbulent.

Han hentyder til, at godt 60 procent af de medlemmer, der tog stilling til overenskomstresultatet i '17, stemte stik mod anbefalingerne fra 11 ud af 13 personer i forbundets forhandlingsudvalg og 12 ud af 16 hovedbestyrelsesmedlemmer.

En turbulent periode

– Helt overordnet set har den her kongresperiode nok været den mest turbulente i hele forbundets historie - på godt og ondt. Vi har ikke et eneste øjeblik kunnet trække vejret, siger Kresten Vendelbo til Arbejderen og laver blot nogle enkelte nedslag.

En af de første opgaver efter kongressen i 2014 var at "tilpasse organisationen til en dårlig økonomi". Det skete gennem en omfattende fyringsrunde, som ramte i både forbundshuset og ude i afdelingerne. I perioden er Malerforbundet også er flyttet under samme tag som El-forbundet og Blik & Rør. Endelig har der været arbejdet med at vende en negativ medlemsudvikling.

– De sidste to år har vi fået flere nye medlemmer, end vi har mistet. Det kan man da kun glæde sig over, mener Kresten Vendelboe.

Malerforbundet har i dag en positiv udvikling på plus 105. Til sammenligning havde forbundet i september 2016 en negativ medlemsudvikling på minus 203 sammenlignet med året før. 

Anne Mette Markussen og Kresten Vendelbo peger begge på en stribe områder, som de mener, at Malerforbundet skal have fokus på: Medlemmernes arbejdsmiljø; erhvervsuddannelserne; social dumping og højere pensionsalder.

Demokratiet i forbundet

Begge fremhæver også demokratiet i forbundet. 

Et udbygget demokrati forudsætter efter Anne Mette Markussens mening en hyppigere og mere direkte kontakt til medlemmerne og tillidsrepræsentanterne.

– Malerforbundet er medlemmernes stemme, og den skal vi lytte til. Vi skal nå ud til alle medlemmer og også huske de mange små firmaer, der hverken har tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter. Her har vi en særlig udfordring, mener den jysk-fynske afdelingsformand, der har sloganet: En styrket kollega er en aktiv kollega, og en aktiv kollega er et aktivt Malerforbund.

Flere på kongres og i HB?

Kresten Vendelbo håber, de 98 delegerede på kongressen tager godt imod de forslag, der er fremlagt om at udbygge det repræsentative demokrati i forbundet. 

 – Vi har i umindelige tider lavet fusion på fusion uden at justere mandattallet til kongresser og hovedbestyrelsen. Det giver begrænsninger på de ideer og diskussioner, vi får, og det gør os sårbare, mener forbundsformanden.

De delegerede skal tage stilling til, om antallet af delegerede fremover skal hæves til 144 og hovedbestyrelsen udvides med yderligere 12 personer til 26.

Og ja, så bliver det også de delegerede, der afgør, hvem der skal repræsentere Malerforbundet i en ny kongresperiode.

Kongressen slutter lørdag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. okt. 2018 - 12:06   11. okt. 2018 - 12:10

Kongres

noc@arbejderen.dk
Malerforbundet - kongres 2018
  • Malerforbundet holder i disse dage sin 34. ordinære kongres i Kolding. På kongressen deltager 98 delegerede.

  • Malerforbundet i Danmark blev grundlagt i 1890, og er et af Danmarks ældste fagforbund.

  • Malerforbundet organiserer godt 10.000 medlemmer, heraf flere end 3.500 kvinder. 

  • Hovedparten af medlemmerne arbejder som faglærte malere, vognmalere og skilteteknikere, men forbundet har også medlemmer, der er ansat på specialområder såsom bygningsrestaurering, dekorationsmaling, lakteknik med mere.

  • Forbundet har 17 lokalkontorer fordelt på seks afdelinger i hele landet.

  • Malerforbundet er medlem af LO.