09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Halvering af praktikpladsaftaler under coronakrisen

Nye praktiktal

Halvering af praktikpladsaftaler under coronakrisen

Fra coronakrisen ramte Danmark i midten af marts og til udgangen af april måned, er der indgået 2.149 lærepladsaftaler. Det er en halvering i forhold til samme periode i 2019, viser nye tal.

I hotel-, restaurant- og turismebranchen har der været et fald i nye uddannelsesaftaler på over 90 procent, oplyser brancheforeningen Horesta. Arkivfoto.
FOTO: PN
1 af 1

Fra den 12. marts, hvor store dele af Danmark blev lukket ned, og til udgangen af april er der indgået 2.149 lærepladsaftaler. Sammenlignet med samme periode i 2019, hvor tallet var 4.270, er det næsten en halvering. Det viser helt nye tal fra Styrelsen for It og Læring.

Situationen understreger, hvor vigtig den aftale, vi netop har lavet en aftale med arbejdsmarkedets parter, er.
Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Coronakrisen har dermed gjort det endnu sværere end normalt for elever på erhvervsskolerne at få en praktikplads i en virksomhed, så de kan komme videre med deres uddannelse.

– Vi må ikke tabe en ungdomsårgang på gulvet på grund af corona. Situationen understreger, hvor vigtig den aftale, vi netop har lavet med arbejdsmarkedets parter, er. Med den gør vi det økonomisk attraktivt at have elever i lære, selv for de virksomheder der er økonomisk pressede af coronakrisen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

>>LÆS OGSÅ: 5,4 milliarder kroner til virksomheder med lærlinge

Aftalen belønner virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler fra 1. maj og resten af 2020 ved at dække helt op til 90 procent af udgifterne. Virksomheder, der holder fast i deres lærlinge, får året ud dækket 75 procent af lærlingenes løn.

Særlig hårdt ramt

Erhvervsuddannelserne i hotel-, restaurant- og turismebranchen er særlig hårdt ramt. Her har været et fald i nye praktikaftaler på over 90 procent, oplyser brancheforeningen Horesta. 
Ifølge Hotel- og Restaurantskolen i København står 400 elever klar til at fortsætte deres uddannelse med praktik i branchen. For at hjælpe dem på vej har skolen lavet en hjemmeside, hvor man kan se alle de unge mennesker, der mangler en praktikplads.

Også social- og sundhedsområdet er ramt, viser opgørelsen fra Styrelsen for It og Læring.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. jun. 2020 - 09:32   03. jun. 2020 - 14:14

Praktikpladser

noc@arbejderen.dk
Trepartsaftale 2020

Hovedpunkter i 'Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder':

Løntilskudordning fra 1. maj til 31. december 2020:
Virksomheder, der har lærlinge, får resten af året dækket 75 procent af lærlingenes løn.
Virksomheder, der efter 1. maj opretter uddannelsesaftaler, får løntilskud på 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaftaler.  

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 procent i 2. halvår af 2020.

Initiativer i forhold til skolepraktik:
Eleverne skal have nemmere adgang til skolepraktik, og kvaliteten af skolepraktik skal højnes.
Elever, der mister deres læreplads på grund af krisen, skal kunne gøre deres uddannelse færdig.

De offentlige velfærdsuddannelser styrkes:
Social- og sundhedselever skal ansættes fra begyndelsen af grundforløbet.
Der sættes ind for at øge rekrutteringen af elever på det offentlige arbejdsmarked og på erhvervsuddannelserne inden for service- og velfærdsområdet generelt.

Justering af AUB-ordningen:
Fra 2021 indføres et fleksibelt AUB-bidrag, der skal sikre, at indtægter og udgifter balancerer over tid og kan rumme en øget aktivitet på erhvervsuddannelserne.
Der afsættes hvert år 500 millioner kroner i ordningen til langsigtede løsninger for udvikling af stærke erhvervsuddannelser.

Du kan læse hele aftalen her

Kilde: Beskæftigelsesministeriet