14 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Gratisarbejde svarer til 293 fuldtidsstillinger

Pressede sygeplejersker

Gratisarbejde svarer til 293 fuldtidsstillinger

Mange sygeplejersker arbejder over uden at få ekstra i løn eller tilbud om afspadsering. Gratisarbejdet svarer næsten 300 fuldtidsstillinger på et år. Tendensen er udbredt i hele den offentlige sektor.

Arkivfoto
FOTO: PN
1 af 1

293 personer kunne få et job på fuld tid, hvis sygeplejerskerne kunne gå hjem, når de havde fri. 

Tre ud af 10 sygeplejersker har nemlig arbejdet over uden altid at blive betalt for det eller få tilbud om afspadsering, viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. Ni ud af 10 har arbejdet mere end deres aftalte arbejdstid inden for det sidste år. Det gratis overarbejdet er i gennemsnit på 43 minutter om ugen, hvilket svarer til 293 fuldtidsstillinger, skriver dsr.dk.

Kan det ikke lade sig gøre at fuldende sine opgaver tilfredsstillende inden for den afsatte tid, tynger det i længden.
Grete Christensen, DSR

– Det her er tydelige resultater, der bekræfter meldingerne, vi får fra vores medlemmer. Det stigende arbejdspres betyder, at arbejdsvilkårene er sådan, at der ikke er afsat den nødvendige tid til den enkelte opgaver, og så er fagligheden under pres. Det er ikke i orden, at man skal arbejde ekstra uden løn for at kunne udføre sine opgaver og kunne gå hjem med god samvittighed, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd til nyhedsbrevet.

I undersøgelsen fra Dansk Sygeplejeråd svarer mere end hver anden sygeplejerske, at de vælger at blive længere på arbejde uden at blive kompenseret, fordi de gerne vil levere en fagligt forsvarlig sygepleje. En udbredt holdning lyder: "Det tager kun 10-15 minutter". Andre begrunder det med kulturen, at "det gør vi bare" og "ledelsen har meldt ud, at vi ikke må notere over-/merarbejde".

Rammer både personale og patienter

Grete Christensen advarer om, at arbejdspresset risikerer at skade både patienterne og sygeplejerskerne selv:

– Hvis man går på arbejde og oplever, at det ikke kan lade sig gøre at fuldende sine opgaver tilfredsstillende inden for den afsatte tid, tynger det i længden. Vi risikerer, at endnu flere føler sig stressede og melder sig syge, hvis arbejdsvilkårene ikke forbedres.

Overarbejde uden at få løn eller erstatningsfri er et udbredt fænomen i hele den offentlige sektor, fremgår det af en undersøgelse igangsat af i alt 36 fagforbund i Forhandlingsfællesskabet. 13 procent svarer, at det sker dagligt, mens 39 procent af de offentligt ansatte ugentligt arbejder gratis. 2.851 personer med vidt forskellige fagområder i den offentlige sektor har deltaget i undersøgelsen.

 

25. sep. 2017 - 12:28   27. sep. 2017 - 22:03

Arbejdsmarked

noc@arbejderen.dk