22 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Godt tiltag mod dumping

Byggefag roser Københavns kommune

Godt tiltag mod dumping

Landets største kommune får fra årsskiftet et internt team, hvis opgave bliver at styrke og drive indsatsen mod social dumping. Det er godt, mener Byggefagenes Samvirke, der håber, teamet er stort nok

I byggefagforeningerne hilser vi det nye team velkommen, siger John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Byggefagenes Samvirke i København.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Fra nytår trækker et nyt team i arbejdstøjet i Københavns Kommune. Teamet får til opgave at "udvikle og drive kommunens indsats mod social dumping" - en opgave, som landets hovedstad siden efteråret 2014 har købt sig til hos firmaet Bureau Veritas.

Det er godt, at temaet også tager det aspekt med, som handler om lærlinge.
John Ekebjærg-Jakobsen, Byggefagenes Samvirke

– Vi synes, det er et rigtig godt tiltag, og det er godt, at temaet også tager det aspekt med, som handler om lærlinge, siger John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Byggefagenes Samvirke i København, til Arbejderen.

Han håber, at de tre-fire personer, som skal stå for opgaven, er nok til at dække så stor en kommune som København.

David Salomonsen, der bliver chef for det nye hold, fortæller, at teamet som udgangspunkt skal kontrollere og gennemgå alle kontrakter, som kommunen indgår, minus vareindkøb.

Flere lærlinge

– Teamet skal tjekke løn- og arbejdsforhold, og om firmaerne lever op til kontrakterne, når det handler om at ansætte elever og lærlinge, siger han til Arbejderen og fortsætter:

– Spørgsmålet om lærlinge er et område, vi gerne vil have mere opmærksomhed på. Vi kommer til at følge op overfor leverandørerne for at se, om de nu har de lærlinge, de skal have ifølge aftalerne.

Indsatsen for at få ansat flere elever og lærlinge på kommunens kontrakter skal ske i samarbejde med erhvervsskoler, samarbejdspartnere og leverandører.

Beslutningen om en fortsat indsats mod social dumping er taget i Borgerrepræsentationen på anbefaling af forskerne Kelvin Baadsgaard og Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet. De to arbejdsmarkedsforskere har siden foråret 2016 undersøgt Københavns Kommunes arbejde med at "finde, fange og forhindre social dumping." Resultatet kunne man læse i en rapport, som blev færdig i maj i år.

"Vores samlede vurdering på basis af datamaterialet og aktørvurderinger har således været, at der er en høj grad af målopfyldelse i forhold til København Kommunes indsats mod social dumping", lyder én af konklusionerne.

Plads til forbedringer

De to Aalborg-forksere mener samtidig, at der er plads til forbedringer blandt andet i form af egenkontrol, som nu bliver efterfulgt med det hold, der er ved at blive sat sammen.

– Forskerne foreslår også et mere risikobaseret tilsyn og kontrol ude på arbejdspladserne. Vi vil derfor koncentrere os om arbejdspladser med mange ufaglærte og arbejdspladser, hvor vi vurderere, at risikoen for social dumping er størst. Det vil eksempelvis være brancher som byggeri, service, rengøring og transport, forklarer David Salomonsen.

At der er brug for redskaber, der kan sikre, at udenlandske lønmodtagere har samme løn og arbejdsvilkår, som deres danske kollegaer, vidner tal fra rapporten om social dumping i Københavns Kommune om.

Flere udenlandske firmaer og arbejdere

Siden 2011 er såvel antallet af udenlandske virksomheder som antallet af beskæftigede udenlandske statsborgere steget både på landsplan og i Københavns Kommune. I 2015 var der registreret 4.109 udenlandske virksomheder i det såkaldte RUT-register på landsplan, heraf 1.155 virksomheder alene i København. Det svarer til en stigning på 45 procent på landsplan og en stigning på 79 procent i Københavns Kommune siden 2011.

I 2015 var antallet af beskæftigede udenlandske statsborgere oppe på 310.346 personer på landsplan og 82.253 personer i Københavns Kommune, hvilket er en stigning på henholdsvis 30 og 37 procent siden 2011.

22. aug. 2017 - 18:09   22. aug. 2017 - 18:10

Social dumping

noc@arbejderen.dk