04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, 17 °C

Gadefejere i aktion mod fyringer

76 job i fare

Gadefejere i aktion mod fyringer

Københavnske gadefejere konfronterer politikerne med konsekvenserne af planerne om at fyre hver tredje gadefejer.

FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

Københavnske gadefejere mødte torsdag eftermiddag op foran Københavns Rådhus for at protestere over planen om at fyre 76 kommunalt ansatte gadefejere.

Det er en tredjedel af de københavnske gadefejere, der risikerer at blive fyret.
Rasmus Bredde, tillidsmand

76 par sikkerhedssko blev stillet op som symbol på de mange job, der står til at blive nedlagt.

–   Det er en tredjedel af de københavnske gadefejere, der risikerer at blive fyret, siger Rasmus Bredde, formand for Gaderenholdernes Brancheklub. 

Aktionen blev gennemført samtidig med, at Københavns Borgerrepræsentation startede møde, hvor fyringerne skal endeligt besluttes.

Mere beskidt by

Nedlæggelsen af de mange arbejdspladser hænger sammen med planen om at nedlægge den såkaldte fortovsordning, hvor kommunen står for renholdning af fortove på grundejernes regning. 

Indre By, Vesterbro, Christianshavn og de store strøggader er omfattet af ordningen, hvor fortove, cykelstier og veje i områder med meget affald bliver rengjort ofte og samtidigt.

Engang var det kommunekassen, der betalte for at renholde fortovene. Men i 1970'erne besluttede Københavns Kommune at pålægge grundejerne ansvaret og udgifterne til den opgave. Siden har kommunen påtaget sig opgaven i områder med meget affald, men på grundejernes regning.

– Bliver fortovsordningen nedlagt vil det betyde en mere beskidt by. Samtidig vil vi få problemer med at bemande døgnberedskabet til snerydning om vinteren, hvis så mange folk forsvinder, siger Rasmus Bredde. 

Hans kollegaer er dybt bekymrede for deres fremtid. 

– Det er folk, der gør et kæmpe godt stykke arbejde, men de har måske ikke topkarakterer eller er ikke blevet færdige med folkeskolen. Mange vil få svært ved at få et andet arbejde. Ufaglærte job hænger jo ikke på træerne, forklarer Rasmus Bredde.

Ære i ren by

Johnny Jensen og Jan Bjerking er et par af de gadefejere, der er mødt frem på Rådhuspladsen. De har været ansat i gaderenholdningen i henholdsvis to og ti år og sætter en ære i hver dag at sikre en ren by til københavnerne.

– Vi er i gang klokken 5.30 om morgenen med at gøre rent i Middelalderbyen. Vi har det rigtige værktøj til opgaven og kender hele byen. Det, at vi gør fortove, cykelstier og veje rene på samme tid, giver et bedre resultat, og vi er tidligt færdige, siger Jan Bjerking.

– Vi spuler også vægge, facader og porte efter et stort arrangement, hvor der er er problemer med at folk har tisset alle vegne. Og bliver der spildt maling eller olie, eller kommer der glasskår i løbet af dagen, er vi hurtigt på pletten og fjerner det, tilføjer han.

– Det kommer til at se ud af pommern til, hvis viceværterne i de enkelte ejendomme skal tage sig af fortovene. Målinger fra dengang, hvor grundejerne stod for fortovene, viste, at der ikke var særlig rent. Mange butiksejere er også kede af, at vi skal stoppe med opgaven. De er glade for, at vi gør det, forklarer Johnny Jensen.

De to fortæller, at de også fjerner stort affald som hårde hvidevarer og andet, der står på fortovene og at de også er ansvarlige for at rense springvand og har mange andre opgaver. Der er folk fra gaderenholdningen på gaderne fra klokken fire om morgenen til klokken 23 om aftenen.

– Hvis de nedlægger fortovsordningen vil København ikke længere være en af de reneste byer i Europa, sådan som politikerne ønsker det, siger Allal Elkhattoti, en af deres kollegaer, der er stødt til.

Vejloven

Med ændring af vejloven i 2015 blev kommunerne pålagt at indhente tre tilbud fra private firmaer, når de renholder fortove på grundejernes regning, for at tjekke om den kommunale pris er højere end de private.

Et sådant tjek har Københavns Kommune netop gennemført i forbindelse med, at flere gader skulle ind under fortovsordningen. Tjekket viser, at kommunens pris er højere end de private. Det er på den baggrund, at Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at fortovsordningen helt afskaffes fra årsskiftet.

Prisforskellen kan hænge sammen med at store private leverandører underbyder for at komme ind på markedet, og at nogle private dumper løn- og arbejdsforhold, mener Rasmus Bredde. 

Hans holdning er, at vedligeholdelsen af fortovene burde være en skattefinansieret kommunal opgave.

– At du kan gå en tur, uden at  dit barn skærer sig på et glasskår, er også velfærd, understreger Rasmus Bredde.

Aktivisterne rundt omkring på pladser bærer t-shirts med teksten: Rene gader er også velfærd.

Nedlæggelse af fortovsordningen vil også koste 12 ansatte i administrationen deres job. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. jun. 2018 - 12:01   24. aug. 2018 - 09:38

Happening

ur@arbejderen.dk