25 May 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

Frygter at hundredvis af udenlandske arbejdere har indåndet giftige dampe

Bekymrede håndværkere i opråb

Frygter at hundredvis af udenlandske arbejdere har indåndet giftige dampe

Hundredvis af håndværkere kan i månedsvis have været udsat for giftige dampe på BIO4. HOFOR opfordrer alle, der er blevet syge, til at henvende sig. Men hvordan får de udenlandske arbejdere den besked, spørger bekymrede danske kolleger.

Karsten Clausen (til venstre) og Jakob Neumann er nervøse for, om de risikerer på sigt at få skader af de giftdampe, de har indåndet i kedelhallen. Og hvad med alle de udenlandske kolleger, der slet ingen værnemidler havde, spørger de to.
FOTO: Privat
1 af 1

Kort før den officielle indvielse af BIO4 – den nye kraftvarmeblok på Amagerværket – er det kommet frem, at HOFOR har overtrådt arbejdsmiljøloven gentagne gange. Arbejdsmiljøchef ved Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Karsten Bach Christensen indrømmer overfor A4 Arbejdsmiljø, at sikkerhedsproceduren omkring udslip af giftige dampe har været for dårlig.

Vi har også oplevet at arbejde med friskluftsmasker og sikkerhedsbriller ved siden af udenlandske sjak uden nogen som helst personlige værnemidler.
Jakob Neumann, VVS'er

Overtrædelserne skete i forbindelse med, at kedler og rør på værket blev afprøvet ved at sende flere hundrede grader varmt damp gennem systemet. Den proces medførte en kraftig afgasning fra det anvendte isoleringsmateriale, og isocyanater og andre giftdampe som epoxy og metanol bredte sig i det store kedelrum og mellem etagerne, der er adskilt af elefantriste. 

Jakob Neumann er rørlægger og har arbejdet på BIO4 siden november 2018 og dermed også, mens kedlerne og rørsystemet blev testet. Han mener, at hundredvis danske og udenlandske håndværkere gentagne gange er blevet udsat for giftige dampe.

– Vi havde svært ved at få at vide, hvad der foregik, så vi kunne tage vores forholdsregler, men hvad med de udenlandske håndværkere? Hvor meget fik de at vide, og ved de overhovedet, at de kan have været udsat for giftige dampe? siger Jakob Neumann til Arbejderen og tilføjer:

– De her stoffer er farlige selv i meget små doser, og indånding kan give alvorlige allergier, kræft og luftvejssygdomme som astma.

500 håndværkere på BIO4

HOFOR oplyser til Arbejderen, at den største del af anlægget, hvilket vil sige selve kedlen, blev opvarmet i april-maj 2019. På det tidspunkt arbejdede der rundt regnet 500 håndværkere på BIO4. 200-300 af dem var udlændinge.

– Her var der i en cirka 14-dages-periode i forbindelse med opvarmning af kedelanlægget ingen andre arbejder tilladt i de berørte områder. Herefter var der ikke længere afdampning fra denne del af anlægget, siger HOFOR's arbejdsmiljøchef Karsten Bach Christensen til Arbejderen.

Kedelanlægget var "sommerstoppet" fra midten af juni til den 23. september, hvorefter der frem til sidst i november "blev sat flere mindre isolerede rørsystemer i drift."

Hen over sommeren ryger antallet af arbejdere ned på cirka 300, heraf halvdelen udlændinge. Fra september og resten af 2019 reduceres håndværkerstaben yderligere til omkring 250, hvoraf 100-150 er udlændinge.

I dag er der 15 udenlandske håndværkere på BIO4, lyder det fra HOFOR, der præciserer, at der i tallene ikke er medregnet dem, der udelukkende arbejder i lager/havn-området og øvrige udendørs områder.

Råbte op i månedsvis

Jakob Neumann og makkeren Karsten Clausen forsøgte i månedsvis at råbe HOFOR op om alvoren af giftdampene og at få forsyningsselskabet til at informere de ansatte, når der blev gennemført test af kedelsystemet. Alligevel kunne de opleve at møde ind om mandagen og arbejde i flere timer, inden HOFOR tog målinger, der viste alt for høje koncentrationer af giftdampe efter afprøvning hen over weekenden.

– Vi har også oplevet at arbejde med friskluftsmasker og sikkerhedsbriller ved siden af udenlandske sjak uden nogen som helst personlige værnemidler. Så hvad har de her kolleger været udsat for, og er de blevet syge af det, spørger Jakob Neumann.

HOFOR var klar over, at opvarmningen af kedelsystemet ville betyde afgiftning af det isoleringsmateriale, som var brugt. HOFOR stod selv for målingerne, men måleudstyret var begrænset ved kun at kunne måle, om der var gasudslip, men ikke hvilken slags gas det var. 

– Da arbejdet med kedlerne startede op i april/maj '19, spurgte vi HOFOR, om ikke Arbejdstilsynet skulle ind over for at måle omfanget af for eksempel isocyanater, men vi fik bare det svar, at HOFOR selv var kvalificeret til at foretage målingerne, lyder det fra Neumann.

Han kritiserer, at HOFOR fastsatte sine egne grænseværdier, der lå højere end dem, Arbejdstilsynet anbefaler. Hvad angår isocyanater, så var HOFOR's grænseværdier således fire gange højere.

– Efter et halvt års tid, hvor HOFOR intet foretager sig, kontakter vi Arbejdstilsynet, som foretager tre besøg – den 25. og 29. oktober og 25. november. Først da tilsynet giver HOFOR et strakspåbud den 5. december, altså syv måneder senere, ændrer HOFOR sikkerhedsprocedure og indfører nultolerance.

Karsten Bach Christensen har udtalt til A4 Arbejdsmiljø, at det var en fejl ikke at følge Arbejdstilsynets grænseværdier, og at de gør det i dag.

Ingen er blevet syge – endnu

HOFOR oplyser til Arbejderen, at de ikke p.t. er bekendt med, at nogen er blevet syge af arbejdet på BIO4. 

– Men vi er naturligvis yderst opmærksomme på problematikken og opfordrer alle, der er blevet syge, til at henvende sig, siger Karsten Bach Christensen.

Det glæder Jakob Neumann, at ingen tilsyneladende har fået akutte skader. Alligevel er han bekymret for, om der senere kommer symptomer på forgiftninger. Bekymringen bliver ikke mindre af, at de giftige dampe ikke var de eneste arbejdsmiljømæssige udfordringer på Amagerværket. I løbet af maj 2019 og hen over sommeren og efteråret føg det i luften med svampesporer og flyvesand, som også er sundhedsskadelige:

– Det er rigtigt, at der ikke er registreret akutte syge med opkast og blod i afføringen, men flere er nu ved at blive undersøgt for eksem, allergiske reaktioner og andet hos egen læge på foranledning af Arbejdsmedicinsk Klinik.

– Vi opfordrer alle til at lade sig undersøge på Arbejdsmedicinsk Klinik og lade sig registrere, så der er en sag på dem, hvis de senere skulle få symptomer. For hvad sker der senere? Er der nogen, der får symptomer om et år, to år eller fem år?

Hvad med de udenlandske kolleger?

Den københavnske VVS'er vil gerne vide, om HOFOR gør noget for at finde og informere de hundredvis af udenlandske håndværkere, som var beskæftiget på BIO4 i testperioden.

Arbejderen sendte onsdag den 29. april spørgsmålet videre til HOFOR's arbejdsmiljøchef. Tirsdag den 5. maj lyder svaret fra Karsten Bach Christensen:

– Da vi ikke finder anledning til at tro, at der er medarbejdere, der vil blive syge, ser vi ingen grund til at tage kontakt til de udenlandske medarbejdere. Vi har tillid til, at vi vil få besked, hvis der opstår noget. 

Han forklarer, at de mange leverandører og eksterne arbejdsgivere, der har arbejdet på den nye kraftvarmeblok, har haft alle nødvendige informationer til rådighed, således de "hver især kunne træffe de nødvendige beslutninger med hensyn til, hvor og hvornår deres medarbejdere har kunnet arbejde."

Hvis HOFOR får henvendelse fra danske såvel som udenlandske håndværkere, der er blevet syge som følge af giftpåvirkninger, vil forsyningsselskabet i første omgang opfordre dem til at henvende sig til deres arbejdsgiver.

– Det er dem, der er ansvarlige for, at medarbejderne følger de instruktioner, de har fået. Hvis de så føler, at de ikke kan komme igennem til deres arbejdsgiver, kan de henvende sig til os. Så skaber vi en kontakt. Og hvis det er HOFOR-medarbejdere, der er bekymrede for, om de er blevet syge, skal de naturligvis henvende sig til os, siger Karsten Bach Christensen.

Politianmelder HOFOR

I sidste uge besluttede Rør & Blikkenslagernes fagforening i København at melde HOFOR til politiet for arbejdsforholdene på BIO4.

>>LÆS OGSÅ: Rør & Blikkenslagernes fagforening melder HOFOR til politiet

– HOFOR har ikke overholdt Arbejdsmiljølovens § 37, stk. 1, hvor bygherren skal planlægge og tilrettelægge arbejdet, så de ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, forklarede faglig sekretær Christian Ingebrekt Jensen til Arbejderen.

Spørgsmål til Hummelgaard

Sagen får også et politisk efterspil. Christian Juhl, der er arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, har bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) svare på en stribe spørgsmål.

– Jeg vil blandt andet gerne høre, hvad han mener om, at 728 ud af 1.135 målinger er overskredet, nogle gange helt op til 100 gange? Og også hvad han siger til, at håndværkerne ikke systematisk har fået besked om, at grænseværdierne for giftdampe er blevet overskredet, siger Christian Juhl til Arbejderen.

Ordføreren forventer svar fra ministeren i denne uge og tilføjer, at han også har bedt om et digitalt samråd med Hummelgaard.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. apr. 2020 - 07:28   06. maj. 2020 - 11:53

Arbejdsmiljø

noc@arbejderen.dk