21 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, dis, 13 °C

Fredag afgør LO og FTF om fusionsplan skal fortsætte

Ny hovedorganisation?

Fredag afgør LO og FTF om fusionsplan skal fortsætte

Medlemmerne er uenige om, hvorvidt en sammenlægning af LO og FTF løser fagbevægelsens udfordringer. I morgen afgøres det, om fusionsplanerne kører videre eller sættes i stå.

FTF-formand Bente Sorgenfrey (tv) og LO-formand Lizette Risgaard ses her i aktion på Københavns Hovedbanegård i en fælles løntjek-kampagne. Nu afgøres det, om de skal fusionere i én fælles hovedorganisation.
FOTO: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix
1 af 1

I morgen tager forretningsudvalget i FTF og hovedbestyrelsen LO stilling til, om arbejdet for en fusion mellem deres tilsammen flere end 90 faglige organisationer skal fortsætte - en fusion, der har været på tegnebrættet siden 2012. 

Nu er jeg bange for, at vi i stedet for ægteskab ender som fjender.
Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet

Udfaldet af møderne fredag, som holdes hver for sig, er imidlertid ikke afgjort på forhånd. Blandt både LO's og FTF's medlemsorganisationer er der tilhængere og modstandere af fusionen. Groft sagt kan man sige, at fortalerne mener, at en ny hovedorganisation vil stille fagbevægelsen bedre fagligt og politisk - at den vil blive mere slagkraftig. Kritikerne derimod frygter for demokratiet, og at organisationen vil blive svag af at skulle gabe over for store forskelle mellem de mange brancher.

For og imod

Kigger man på LO, der tilsammen har lige under én million medlemmer, så er flertallet varme tilhængere af en fusion med FTF. HK har været med fra start, og også FOA og Dansk Metal er at finde på ja-siden. 

HK 's forbundsformand Kim Simonsen har endda truet med at forlade LO, hvis ikke den ønskede fusion bliver til noget.

>>LÆS OGSÅ: LO-ja til at arbejde frem mod fusion med FTF

Holdningen i det største LO-forbund 3F kan imidlertid blive afgørende for LO's endelige indstilling. Forbundet har knap 278.000 medlemmer, og i dag er 3F's hovedbestyrelse samlet for at beslutte, om forbundsformand Per Christensen skal sige ja eller nej ved dagens møde i LO. Hvor 3F's holdning lander ved vi senere i dag, men mandag udtalte Per Christensen til Fagbladet 3F:

– Jeg er bange for, at vi ikke i fremtiden vil kunne stå med så skarpe og præcise udmeldinger på centrale politiske spørgsmål, der berør vores medlemmer. Det, synes jeg, LO har været god til. Men med FTF vil vi blive mange organisationer med forskelligartede opfattelser af tingene. 

Fagbladet 3F konstaterer, at Per Christensen har flere betænkeligheder ved en fusion, og inden dagens møde i forbundets hovedbestyrelse hælder til et nej.

Svært af blive hørt

Det er dog især de små forbund i LO, der forholder sig kritisk til en sammenlægning med FTF. De frygter at blive trynet af de store forbund.

– Vi er bange for, at vi i en ny og endnu større hovedorganisation vil få det endnu sværere med at blive hørt, siger Max Meyer, formand for cirka 10.000 medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet, til Arbejderen.

Han mener ikke, at "LO's problemer med økonomi og/eller manglende medlemstilslutning" kan løses ved en sammenslutning med FTF. Forskellene mellem politibetjenten og bankfunktionæren i FTF og blikkenslageren i LO er for store til, at han køber argumentet om, at man nærmest per automatik bliver stærkere, fordi man bliver større.

– Jeg synes, der er meget fornuft i at tænke nyt, men havde gerne set det gro gennem samarbejde på stadig flere områder. Det, tror jeg, kunne være med til at overbevise os og andre tvivlere. Nu er jeg bange for, at vi i stedet for ægteskab ender som fjender, siger Max Meyer.

For LO-agtigt

Også i FTF er der delte meninger om fusionen, og også her er det især de store forbund - Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og BUPL - som er varme på projektet.

>>LÆS OGSÅ: FTF fortsætter fagligt fusionsprojekt

Finansforbundet med cirka 40.000 medlemmer kan dog ikke støtte den nye organisation.

Samme besked lyder fra mindre forbund som Farmakonomforeningen, PROSA - Forbundet af IT-professionelle, Forsikringsforbundet, SAFU samt Konstruktørforeningen. 

– Vi ønsker ikke en ny stor LO-agtig organisation. Vi ser meget hellere, at vi udvider det gode samarbejde mellem FTF og LO og indgår strategiske alliancer med andre hovedforbund som for eksempel Akademikernes Centralorganisation, udtaler Konstruktørforeningens formand Gert Johansen på foreningens hjemmeside.

De seks forbund og foreninger, der går imod fusionen, tegner tilsammen knap en tredjedel af FTF's 350.000 medlemmer.

Kongresser den 13. april

Hvis der er almindeligt flertal på fredagens møder for at fortsætte processen, så indkalder LO og FTF til ekstraordinær kongres den 13. april. Her skal de delegerede stemme om den historiske sammenlægning, men det kræver, at to-tredjedele siger ja til fusionen, som i så fald kan træde i kraft den 1. januar 2019.

05. feb. 2018 - 13:02   08. feb. 2018 - 11:04

Fusion

noc@arbejderen.dk
LO og FTF fusionsproces 2015-2019

I april 2015 anbefaler den politiske styregruppe, bestående af 12 repræsentanter fra FTF og 15 fra LO, sammenlægning af LO og FTF. 

I september fremlægger LO's hovedbestyrelse en plan frem mod en eventuel fusion, der følger to spor:
1. Øget samarbejde, blandt andet på det uddannelsespolitiske område.
2. Arbejdet med hvordan en ny hovedorganisation kan se ud med vedtægter, demokrati, beslutningsorganer og arbejdsområder mm. 

Oktober og november 2015: LO og FTF tilslutter sig på hver sin kongres den videre proces.

9. april 2018: LO’s hovedbestyrelse og FTF’s forretningsudvalg skal beslutte om fusion-processen skal fortsætte eller stoppe. Bliver det et ja, skal LO og FTF på hver sin kongres tage stilling til spørgsmålet. Stemmer de delegerede ja kan fusionen være en realitet  den 1. januar 2019.