04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, dis, 16 °C

Forvaltning vil se nærmere på spareplan

Effektiviseringsplan til gennemtjek

Forvaltning vil se nærmere på spareplan

Teknik- og miljøforvaltningen i København vil se nærmere på effektiviseringsplan. Antallet af fyringer skal begrænses så meget som muligt, siger Enhedslistens teknik- og miljøborgmester.

– Det er altafgørende, at vi værner om et godt arbejdsmiljø. Derfor skal vi have undersøgt de bekymringer, som 3F har fremsat, siger Karina Vestergård Madsen (EL).
FOTO: Steen Brogaard
1 af 1

Teknik- og Miljøudvalget i København vil have konsekvenser af foreslåede effektiviseringer inden for renhold af byen og drift af de grønne områder undersøgt nærmere. 

Økonomien i Københavns Kommune er meget presset på grund af statens hårde styring med kommunernes økonomi.
Karina Vestergård Madsen, EL

Det besluttede udvalget i mandags, da det diskuterede et forslag, der samlet set vil betyde en besparelse på 36,5 millioner kroner, når forslagene er fuldt implementeret i 2024. Teknik- og Miljøforvaltningen skønner, at besparelserne til den tid vil skære i staben af ansatte med 60 personer fordelt på ledere, administration og driftsmedarbejdere.

– Økonomien i Københavns Kommune er meget presset på grund af statens hårde styring med kommunernes økonomi. Derfor er vi hele tiden nødt til at se på, om vi kan arbejde smartere og mere effektivt ved eksempelvis at bruge ny teknologi, udtaler stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Bekymrede 3F'ere

Effektiviseringsplanen er udarbejdet af konsulentfirmaet EY, det tidligere Ernst & Young. Indholdet i planen kan samles under overskrifterne: Bedre brug af arbejdstiden, mere effektiv tømning af byens affaldskurve og en justeret organisering.

Flere af forslagene vækker bekymring og er blevet kritiseret af 3F, hvor en stor del af det berørte personale er organiseret. Tillidsfolk har over for Arbejderen givet udtryk for deres bekymring og udtalt, at det er urealistisk at gennemføre så store besparelser, uden at det går ud over servicen til borgerne og de ansattes arbejdsmiljø. 

>>LÆS OGSÅ: Tillidsfolk advarer mod udlicitering af renholdning i København

"Med baggrund i netop den bekymring og kritik har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at nogle af forslagene skal ses nærmere efter i sømmene, mens andre af forslagene skal implementeres i tæt dialog med 3F, så det sikres, at arbejdsmiljøet ikke svækkes", hedder det i en pressemeddelelse udsendt efter mandagens møde.

Undersøger bekymringerne

Videre slås det fast, at "et flertal i udvalget i forbindelse med godkendelsen af forslaget har lagt vægt på, at det ikke fører til et lavere serviceniveau eller et ringere arbejdsmiljø."

– For mig er det altafgørende, at vi værner om et godt arbejdsmiljø. Derfor skal vi have undersøgt de bekymringer, som 3F har fremsat, siger Karina Vestergård Madsen.

Konsulentfirmaet EY har gennemgået hele Teknik- og Miljøforvaltningen og sammenlignet arbejdet med andre kommuner og private virksomheder. Det har resulteret i anbefalingerne, der blandt andet går på at sætte sensorer i flere skraldekurve, opsætte større skraldespande flere steder i byen og ændre på ruterne i forbindelse med tømninger.

Det, frygter 3F'erne, vil føre til mere ensformigt arbejde og flere tunge løft. 

Retur til forvaltningen

Et forslag om, at dem, der blandt andet tømmer skraldespande, skal spise deres frokost på arbejdsstedet uden mulighed for at vaske hænder, bliver nu sendt retur til forvaltningen med henblik på dialog med tillidsfolkene og de faglige organisationer. Det samme bliver forslag om en mere effektiv opgaveløsning af drift og renhold af de grønne arealer, der i EY-rapporten kan opnås gennem udliciteringer af forskellige områder.

– Når vi har det samlede overblik over antallet af stillinger, der skal nedlægges de kommende år, skal vi sikre, at der bliver tale om så få afskedigelser som overhovedet muligt, slutter Karina Vestergård Madsen.

Det kan blandt andet ske ved at benytte naturlig afgang og kompetenceudvikling af personalet, så de kan påtage sig andre stillinger i forvaltningen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. aug. 2019 - 09:21   21. aug. 2019 - 12:45

Kommunalt budget

noc@arbejderen.dk