19 Sep 2018  

KBH: Let skyet, 22 °C

Forhandlingsfællesskabet har sendt konfliktvarsel

Offentligt ansatte hvæsser strejkevåbnet

Forhandlingsfællesskabet har sendt konfliktvarsel

Med krav om at offentligt ansatte får del i det økonomiske opsving og sikres realllønsfremgang ved OK18 har Forhandlingsfællesskabet sendt første varsel om konflikt.

Forhandlingsfællesskabet har sendt første strejkevarsel.
FOTO: Jens Astrup/Scanpix
1 af 1

Repræsentantskabet i de offentliges overenkomstsamarbejde Forhandlingsfællesskabet har i dag besluttet at varsle konflikt på vegne af medlemmerne ansat i kommuner og regioner. Konflikten varsles til at træde i kraft den 4. april, skriver Forhandlingsfællesskabets formand Anders Bondo Christensen i en pressemeddelelse.

Vores konfliktgrundlag er, at der skal være fremskridt og ikke forringelser for alle ansatte i kommuner og regioner.
Anders Bondo Christensen, Forhandlingsfællesskabet.

Han forklarer, at grundlaget for at iværksætte konflikt ikke mindst handler om at sikre en parallel lønudvikling mellem privat og offentligt ansatte i Danmark.

– Hvad enten vi er privatansatte eller offentligt ansatte skaber vi værdi til hele det danske samfund... De offentligt ansatte har derfor også været dybt samfundsansvarlige og tilbageholdende ved kriseforligene om overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 – netop fordi Danmark havde problemer efter finanskrisen.

Reallønsfremgang

– Og derfor vil vi insistere på, at den parallelle lønudvikling ikke sættes til side. Det går godt i Danmark. Bruttonationalproduktet sætter rekord i 2018. Krisen er ovre. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener, tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere.

– Derfor er alle faglige organisationer for Danmarks offentligt ansatte parate til at gå i konflikt for at sikre det meget afgørende kernepunkt i overenskomsterne: En fremgang i reallønnen som er parallel til lønudviklingen i den private sektor.

Overfor Forhandlingsfællesskabets krav står kravene fra de kommunale og regionale arbejdsgivere om forringelse af seniorordninger, samt manglende vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne. Arbejdsgiverne har ligeledes skabt røre om den mangeårige ret til betalte frokostpauser, som de offentligt ansatte ønsker sikkerhed for, at de stadig har på den anden side af OK18.

Sammenhængskraften er på spil

– De offentlige arbejdsgivere i staten, kommunerne og regionerne er i færd med at sætte afgørende dele af den unikke danske sammenhængskraft ud af spil. Derfor er vores konfliktgrundlag, at der skal være fremskridt og ikke forringelser for alle ansatte i kommuner og regioner, slutter Anders Bondo Christensen.

Forhandlingerne om OK18 er flyttet til Forligsinstitutionen, hvor både statens, regionernes og kommunernes overenskomstforhandlere torsdag var indkaldt til de første møder. Det er nu op til parterne med Forligsmand Mette Christensen som mellemmand at forsøge at finde løsninger på de sammenbrudte overenskomstforhandlinger. 

Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage. 

02. mar. 2018 - 15:49   05. mar. 2018 - 09:21

OK 2018

noc@arbejderen.dk