26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Forenede Care fyrer kritisk tillidskvinde

Privat plejecenter i søgelyset

Forenede Care fyrer kritisk tillidskvinde

Det private plejefirma Forenede Care fyrer tillidsrepræsentant på Bøgeskovhus for at kritisere forholdene på plejecenteret. Hun er den fjerde, der er blevet fyret i samme afdeling, i løbet af godt en måned.

Siden Aarhus Kommune privatiserede driften af Bøgeskovhus i 2014 har centeret flere gange været i mediernes søgelys på grund af fejl og mangler, som går ud over beboerne og personalet.
FOTO: PN
1 af 1

Plejecenteret Bøgeskovhus i Aarhus Kommune er igen kommet i mediernes søgelys. For godt et år siden var det embedslægen, der havde "fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden" på stedet, der består af 122 pleje- og ældreboliger. 

Jeg er fyret, fordi jeg har kritiseret forholdene på afdelingen, eller begået tillidsbrud, som de kalder det.
Hanne Staal, SOSU-assistent

Denne gang drejer opmærksomheden sig om fyringen af tillidsrepræsentant og SOSU-assistent Hanne Staal - den fjerde fyring i samme afdeling i løbet af godt en måned.

– Jeg er fyret, fordi jeg har kritiseret forholdene på afdelingen, eller begået tillidsbrud, som de kalder det. Jeg har påtalt problemerne mange gange, men ledelsen gør intet ved det, siger Hanne Staal til Arbejderen.

Et af kritikpunkterne har gået på, at personalet har for lidt tid til deres opgaver. Og når der mangler tid, så opstår der for eksempel "rod med medicinen".

På trods af gentagne fejl med medicinering i samme afdeling, gør ledelsen ingenting ved det problem, mener Hanne Staal, og da ledelsen så fyrer en sygeplejerske får hun nok. Hun kontakter embedslægen for at klage over det, hun betegner som uacceptabel pleje på Bøgeskovhus.

– Når jeg nu havde klaget til ledelsen gentagne gange uden resultat - flere af kollegaerne har også klaget - så mente jeg, at det var min pligt som autoriseret social- og sundhedsassistent at gå til embedslægen, forklarer Hanne Staal.

Det er det private firma Forenede Care, der driver Bøgeskovhus og har gjort det siden 1. september 2014, efter Aarhus Kommune besluttede at udlicitere centeret.

Ledelsen udtaler sig ikke

Centerchef Maria Tønnersen afviser at udtale sig og svare på kritikken fra den fyrede tillidsrepræsentant. Hun når dog lige at sige til Arbejderen, at pressen har givet "en meget ensidig fremstiling af sagen", inden hun oplyser telefonnummer til den presseansvarlige i sagen.

Han havde ikke reageret på Arbejderens opringning inden deadline.

Forenede Care ejes af Forenede Koncernen og koncerndirektør Carsten Clement ønsker heller ikke at diskutere den aktuelle sag i pressen. Til Aarhus Stiftstidende har han imidlertid sendt dette svar:

"Forenede Care respekterer fuldt ud medarbejdernes ret og pligt til at ytre sig offentligt helt i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning, men den aktuelle sag med Hanne Staal indeholder mere end retten til at ytre sig. Den er ikke så firkantet og ligefrem, som FOA beskriver den. Men det tjener ikke nogens interesser at føre sagen i dagspressen. I stedet afventer vi det fagretslige systems behandling af sagen."

FOA Århus, hvor Hanne Staal er medlem, mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om privatansattes ytringsfrihed, når de udfører en opgave, som en offentlig myndighed har udliciteret.

Hvis Aarhus Kommune stadig drev Bøgeskovhus, så var sagen nemlig klar. Justitsministeriet har fastslået, at offentligt ansatte har ytringsfrihed omkring deres arbejde.

Ens rettigheder

– Og åbenheden er vigtig, fordi offentligt ansatte jo arbejder for alle borgeres skattepenge og ofte hjælper personer, der kan have svært ved at forsvare sig selv som for eksempel demente, udviklingshæmmede og børn, forklarer FOA Århus formand Inge Jensen Pedersen.

Men når en kommune udliciterer en opgave, så mister de ansatte pludselig de rettigheder, som Justitsministeriet giver i sin vejledning om offentlige ansattes ytringsfrihed.

– Det er helt urimeligt overfor både de ansatte, de berørte borgere og skatteyderne, mener Inge Jensen Pedersen.

Hun ønsker en lovgivning, der kræver, at det altid skal indgå i en offentlig myndigheds udbudsbetingelser, at et privat firmas ansatte skal have de samme rettigheder, som Justitsministeriets vejledning beskriver, når de privatansatte udfører opgaver for den offentlige myndighed.    

FOA og Forenede Care har holdt mæglingsmøde om fyringssagen. Det endte uden resultat, og parterne afventer nu den videre behandling i det fagretslige system.

07. nov. 2016 - 11:06   15. nov. 2016 - 10:11

Privatisering

noc@arbejderen.dk