30 Oct 2020  

KBH: Overskyet, let regn, 10 °C

FOA slås for syge medlemmer

Jobcenter raskmelder syge

FOA slås for syge medlemmer

FOA kæmper for at sikre retssikkerheden for sine syge medlemmer. Forbundet ser mange eksempler på syge, der raskmeldes af jobcentret, selvom de stadig er syge,

Malene Haarder oplever mange FOA-medlemmer, der kommer i klemme i reglerne for sygedagpenge.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

FOA oplever store problemer med syge, der bliver raskmeldt af jobcentret, selvom de reelt ikke er i stand til at arbejde. En del ender helt uden forsørgelse.

Nogle kommuner ser det at raskmelde syge som en mulighed for at spare penge.

Det problem satte Malene Haarder, socialpolitisk konsulent i FOA, fokus på, da LO i sidste uge holdt socialpolitisk statusmøde.

– Et af vores medlemmer er Pia på 54 år. Hun har, siden hun var 16 år, arbejdet med ufaglært rengøringsarbejde. Hun har haft det svært i skolen, har lav uddannelsesevne og ingen it-kompetencer, fortalte Malene Haarder.

I 2009 blev Pia arbejdsløs. Året efter blev hun sygemeldt med dårligt knæ. I 2012 mente jobcentret, at Pia godt kunne arbejde, hvis der blev taget skånehensyn til knæet. Derfor kom hun på dagpenge og nåede at opbruge sin dagpengeret på to år. Hun kom på den lave arbejdsmarkedsydelse i 2014, men kunne stadig ikke finde et arbejde. 

Uden nogen indtægt

I marts 2015 fik Pia slidgigt i begge tommelfingre og kom på sygedagpenge, men det forhindrede ikke jobcentret i at raskmelde hende i september 2015. De mente, at Pia godt kunne klare et arbejde, hvis bare der blev taget hensyn til hendes knæ og tommelfingre. 

Problemet er bare, at sådan et arbejde ikke findes til et menneske som Pia, der ikke har uddannelse eller it-færdigheder, konstaterer Malene Haarder. For Pia var konsekvensen, at hun endte helt under indtægt, og lige siden har været forsørget af sin mand.

– Jobcentret burde have overvejet mulighederne for revalidering eller opkvalificering. Pia vil gerne arbejde, men de job, som jobcentret henviser til, findes reelt ikke eller er uopnåelige for Pia, sagde Malene Haarder.

FOA oplever gang på gang, at jobcentrene raskmelder ufaglærte og kortuddannede syge med henvisning til, at de kan arbejde som for eksempel bogopsætter på et bibliotek, i et call-center eller i en reception.

– Men bogopsætter er slet ikke et job som findes, det er folk i aktivering, der laver det arbejde. Arbejde i et call-center kræver kompetencer. Og i forhold til arbejde som receptionist havde vi 800 ansøgere, sidste gang vi slog sådan et job op i FOA, forklarede Malene Haarder.

Hendes pointe er, at kommunerne peger på job, der reelt ikke findes for denne gruppe af arbejdsløse.

Social nedtur

Malene Haarder er ikke i tvivl om, at nogle kommuner ser det at raskmelde syge som en mulighed for at spare penge. Mange bliver raskmeldt på et tvivlsomt grundlag.

FOA oplever også mange problemer med den forkortelse af perioden på sygedagpenge til kun 22 uger, der blev indført med sygedagpengereformen i 2014. Dem, der ikke kan opfylde en af betingelserne for forlængelse, ender derefter på en kontanthjælpslignende ydelse. 

– Er man enlig uden børn mister man over 7000 kroner om måneden. Vi har mange syge medlemmer, der må flytte, fordi de ikke har råd til huslejen, forklarede Malene Haarder.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. feb. 2017 - 08:03   01. feb. 2017 - 15:26

Socialpolitik

ur@arbejderen.dk
Socialpolitisk statusmøde
  • LO afholdt socialpolitisk statusmøde tirsdag den 24. januar i LO's lokaler på Islands Brygge i København.
  • Mødet belyste konsekvenserne af de sidste års mange sociale reformer. Der var oplæg af blandt andet Finn Kenneth Hansen, CASA; Malene Harder, FOA; Birgitte Eiriksson, Justitia; Knud Aarup, Socialpolitisk Forening og Helle Dalgaard Lauridsen, Mødrehjælpen.
  • LO vil gøre de sociale statusmøder til en årligt tilbagevendende begivenhed.