03 Dec 2020  

KBH: Overskyet, 2 °C

FOA kritiserer, at forsikringsselskaber får dobbeltrolle i sager om arbejdsskader

Trussel mod retssikkerhed

FOA kritiserer, at forsikringsselskaber får dobbeltrolle i sager om arbejdsskader

FOA ser et nyt samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forsikringsselskaberne som en trussel mod medlemmernes retssikkerhed i behandlingen af arbejdsskadesager.

Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA.
FOTO: FOA
1 af 1

Mennesker, der har fået en skade på arbejdspladsen og skal have vurderet, om de kan få det anerkendt som en arbejdsskade, kan fremover ikke være sikre på, at deres sag bliver vurderet med den samme uvildighed som hidtil, mener fagforbundet FOA.

Konstruktionen er alt andet end tillidsvækkende. Forsikringsselskaberne har jo en klar egeninteresse i sådan et samarbejde, for det er dem, der skal betale en eventuel godtgørelse og erstatning.
Maria Melchiorsen, FOA

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der som uafhængig instans træffer afgørelser om arbejdsskader, meldte i starten af oktober ud, at de har indgået en aftale om et tæt samarbejde med forsikringsselskabernes organisation Forsikring & Pension. 

Det erklærede formål med aftalen er at nedbringe ventetiden på afgørelse i arbejdsskadesager.

Samarbejdet indebærer, at det fremover bliver forsikringsselskabet, som indhenter de sagsakter, der bliver lagt til grund for sagsbehandlingen, og derefter overdrager akterne til AES. 

Truer uvildigheden

– Konstruktionen er alt andet end tillidsvækkende. Den skadelidte selv er ikke repræsenteret i samarbejdet, og forsikringsselskaberne har jo en klar egeninteresse i sådan et samarbejde, for det er dem, der skal betale en eventuel godtgørelse og erstatning, siger forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen.

– Så kan man nok så fint have en ambition om at nedbringe sagsbehandlingstiden, men det har jo ingen reel værdi, når borgeren ikke længere kan være sikker på, at den afgørelse, der er truffet, er renset for andre interesser, siger hun.

FOA påpeger, at den nye fremgangsmåde giver forsikringsselskaberne mulighed for at sortere i det materiale, der sendes sammen med sagen til AES, og dermed fremme deres egne interesser i sagen.

Afviser kritik

Kundecenterdirektør i AES Lisbet Dyerberg afviser FOA's kritik. Hun ser ikke noget problem i det nye samarbejde.

– Det er fortsat AES, der afgør sagen og vurderer, hvilke oplysninger der skal lægges til grund for afgørelsen. Samarbejdet er en praktisk foranstaltning, der gerne skal bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiden, siger Lisbet Dyerberg.

– Loven pålægger forsikringsselskaberne at hente en række oplysninger, inden sagen sendes til AES. Når forsikringsselskaberne indhenter de oplysninger, kan de medtage andre relevante spørgsmål for AES. Derved kan det i højere grad undgås, at AES efterfølgende skal henvende sig til sagens parter igen. Desuden skal borgerne ikke sende de samme oplysninger flere steder hen, tilføjer hun.

Det er blandt andet lægeerklæring, som forsikringsselskaberne allerede i dag skal indhente og sende ind sammen med sagen til AES.

Frygter for datasikkerhed

Ud over en problematisk sammenblanding af roller frygter FOA også, at det nye samarbejde vil give problemer i forhold til overholdelse af reglerne omkring datasikkerhed.

Frem til nu har AES skullet anonymisere akter fra eksempelvis læger, så forsikringsselskaberne kun får det materiale, der er relevant for sagen. Men den nye opgavefordeling giver forsikringsselskaberne mulighed for at smide et kæmpestort trawl ud, påpeger Maria Melchiorsen.

– Vores kedelige erfaring er i forvejen, at forsikringsselskaberne indhenter langt flere akter end hensigtsmæssigt fra eksempelvis læger. Det betyder, at irrelevante gamle skader og skavanker nogle gange inddrages for at kunne afvise den nye arbejdsskade. Selvfølgelig skal forsikringsselskaberne have de oplysninger, de skal bruge. Men dette her nærmer sig, at de får en blankocheck, siger forbundssekretæren.

Også den bekymring afviser Lisbet Dyerberg.

– Hvis forsikringsselskaberne indhenter oplysninger, der ikke er relevante for sagen, indgår de ikke i sagens behandling. Det er AES, der som uafhængig myndighed afgør sagen og vurderer, hvilke oplysninger der er relevante, siger hun.

Udmeldingerne fra AES beroliger ikke Maria Melchiorsen.

– Det nye samarbejde er en trussel mod borgernes retssikkerhed. Jeg vil stærkt appellere til, at AES finder en anden vej til at nedbringe ventetiden, for denne model er helt uholdbar, erklærer hun.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. okt. 2020 - 07:39   23. okt. 2020 - 11:13

Arbejdsskader

ur@arbejderen.dk