16 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, -1 °C

FOA kræver velfærdsforliget afskaffet

Debat om pensionsalder

FOA kræver velfærdsforliget afskaffet

Diskussionerne om mulighed for værdig tilbagetrækning fyldte godt på FOA's kongres. Forbundet arbejder både på at slippe af med velfærdsforliget og få en differentieret pensionsalder.

Fra en af gruppedebatterne på kongressen.
FOTO: Malte Kristiansen, Fagbladet FOA
1 af 1

FOA's kongres vedtog fredag en udtalelse, der opfordrer de politiske partier til at afskaffe velfærdsforliget fra 2006.

Nogle siger, at vi ikke har råd til at opsige velfærdsforliget, men selvfølgelig har vi det. 
Mari-Ann Petersen, FOA SOSU

"Forliget har udviklet sig til en spændetrøje for udvikling af velfærden i Danmark og for ny fremgang for almindelige lønmodtagere i Danmark", står der i udtalelse, der blev fremsat af hovedbestyrelsen.

"Tiden er inde til at sige farvel og tak og i stedet byde velkommen til en ny rettighed om tidligere tilbagetrækning for lønmodtagere", hedder det videre i udtalelsen.

Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006 af den daværende VK-regering sammen med Socialdemokratiet, Radikale og Dansk Folkeparti. 

Forliget hæver pensions- og efterlønsalder og betyder samtidig, at efterløns- og pensionsalderen skal stige i takt med befolkningens levealder. Gennem de seneste måneder har der udviklet sig en stigende modstand i faglige kredse mod velfærdsforliget.

>> LÆS OGSÅ: Fagforeningsformænd kræver velfærdsforlig opsagt

Næste år skal Folketinget som led i velfærdsforliget beslutte, om man vil hæve pensionsalderen til 69 år med virkning fra 2035. 

En undersøgelse fra tidligere i år viser, at 51 procent af FOA's medlemmer ikke forventer, at de kan arbejde, til de når pensionsalderen.

Løfter om bedre arbejdsmiljø

For at gøre det muligt at arbejde længere lagde velfærdsforliget op til forbedringer af arbejdsmiljøet.

"Desuden styrkes indsatsen for at forebygge nedslidning og styrke arbejdsmiljøet", står der i forliget, som også lancerede oprettelsen af en forebyggelsesfond på tre milliarder kroner. "Målet med fonden er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning", slås fast.

I 2017 blev fonden nedlagt af Løkke-regeringen, og der er hen over årene løbende blevet sparet på Arbejdstilsynet.

Debatten om velfærdsforliget og værdig tilbagetrækning fyldte meget på FOA's kongres.

Forbundsformand Mona Striib understregede onsdag i sin mundtlige beretning, at FOA kræver velfærdsforliget opsagt. 

– Det bliver vi ved med at italesætte. Og hovedbestyrelsen fremlægger forslag til en udtalelse senere på kongressen, sagde Mona Striib.

Hun beklagede samtidig, at FOA står næsten alene med det krav, og pegede derfor på nødvendigheden af også at arbejde for at få en differentieret pensionsalder.

– Jeg er glad for, at vi politisk presser på for at få det såkaldte velfærdsforlig fra 2006 opsagt. Det betyder, at unge i dag kan se frem til at skulle arbejde, til de er 74 år, sagde Mari-Ann Petersen, formand for FOA SOSU i beretningsdebatten.

– Siden 2006 er arbejdsmiljøet bestemt ikke blevet bedre, efterlønnen er forringet, seniorførtidspensionen kom ikke til at virke, og sygedagpenge- og dagpengesystem er blevet forringet. Et stadigt hårdere arbejdsmarked har slidt alt for mange ned, men efter at være skubbet ud af arbejdsmarkedet får de ikke engang en værdig tilbagetrækning, tilføjede hun og pegede på nødvendigheden af, at ikke kun nedslidte, men alle skal have ret til en værdig tilbagetrækning.

– Nogle siger, at vi ikke har råd til at opsige velfærdsforliget, men selvfølgelig har vi det. Der kan findes mange milliarder ved at rulle de skattelettelser, der er givet under den borgerlige regering, tilbage. Det drejer sig om, hvad man vil prioritere, sluttede SOSU-formanden sit indlæg.

Kritik af udspil

Op til kongressen lancerede FOA et konkret udspil om differentieret pensionsalder. Det lægger op til, at de ti brancher, der er de mest belastende at arbejde i ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs indeks, skal have mulighed for tidligere tilbagetrækning. Efter udspillet vil brancher som bygningsarbejdere, frisører og rengøringsfolk have ret til tidligere pension.

Det forslag blev kritiseret af flere medlemmer, da der torsdag var temadebat på kongressen om utryghed og nedslidning.

– Vi har en skæv kurs, når vi begynder at vælge ud i vores faggrupper i forslaget til differentieret pensionsalder. Hvor søren er det blevet diskuteret, spurgte Jytte Kristiansen, der er formand for pædagogisk sektor i FOA Silkeborg Skanderborg.

Hun undrede sig over, at hverken pædagoger eller dagplejere er på listen over fag, der skal have ret til tidlig pension.

Jan Hoby, næstformand i fagforeningen LFS, erklærede sig enig i den kritik. 

– Vi kommer til at have verdens højeste pensionsalder, hvis det fortsætter som nu. Derfor skal velfærdsforligets automatiske stigning i pensionsalderen stoppes. Jer der vil gøre noget for få udvalgte grupper, I skyder jer selv i knæet. Det forslag er galimatias og skaber splid internt i fagbevægelsen. I stedet skal vi skabe et pres mod velfærdsforliget sammen med 3F, HK Privat og andre, sagde han.

>> LÆS OGSÅ: Processen bag 3F's opgør med højere pensionsalder

Her henviser han til, at 3F på deres kongres i september besluttede at arbejde for at  "ændre i velfærdsforliget således, at den planlagte stigning af pensionsalderen i 2035 suspenderes, så der er tid til at arbejde med eftersyn og justering af forliget". Og at problemet med stigende pensionsalder også var til debat på HK Privats kongres i starten af september.

Svar på kritikken

Kritikken fik Mona Striib på talerstolen.

– Vi står fast på kravet om at opsige velfærdsforliget. Men vi er også det eneste forbund, som gør det lige nu. 3F's kongres besluttede, at der skal arbejdes med en ændring af velfærdsforliget, mens HK Privats kongres har sagt, at det ikke skal være alder, men år på arbejdsmarkedet, der skal definere folkepensionsalderen, sagde forbundsformanden.

– Vi vælger ikke faggrupper ud fra, hvem vi har sympati for. Men indtil man er kommet til fornuft og har opsagt velfærdsforliget, skal der være en mulighed for værdig tilbagetrækning for alle grupper på tværs af arbejdsmarkedet, tilføjede hun.

Mona Striib lægger vægt på, at FOA udover kravet om opsigelse af velfærdsforliget her og nu arbejder på tre fronter: For lettere adgang til førtidspension for syge og nedslidte, seniorpension til slidte og indførelse af en differentieret pensionsalder.

– Vi skal holde alle de tre elementer i gang, hvis vi skal have værdig pension for alle, erklærede hun.

FOA's kongres vedtog også en udtalelse om forbundets indsats i klimakampen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. okt. 2019 - 15:17   14. okt. 2019 - 12:41

FOA-kongres

ur@arbejderen.dk
FOA 2019
  • Fagforbundet FOA har 176.448 medlemmer, hvoraf godt 149.000 er erhvervsaktive. Det sidste år er antallet af medlemmer faldet med to procent.

  • FOA er opdelt i fire sektorer. De største er Social-Sundhed med 89.931 medlemmer og Pædagogisk med 41.639 medlemmer, mens Kost-Service og Teknik-Service har henholdsvis 9470 og 7589 medlemmer. Dertil kommer 493 udenfor sektorerne.

  • FOA organiserer 53 forskellige faggrupper.

  • Forbundet har 38 afdelinger fordelt ud over landet.

  • FOA holdt kongres 9.-11. oktober i Odense Congress Center. Der var knap 600 delegerede.