01 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

FOA-formand advarer: Fundamentet vakler under vores velfærdsmodel

Klart signal i beretning

FOA-formand advarer: Fundamentet vakler under vores velfærdsmodel

Sættes der ikke for alvor turbo på en anden politisk udvikling, er det selve vores velfærdsmodel, der står på spil, understregede FOA's formand Mona Striib i sin beretning på forbundets kongres.

FOTO: Malte Kristiansen, Fagbladet FOA
FOTO: Malte Kristiansen, Fagbladet FOA
FOTO: Malte Kristiansen, Fagbladet FOA

Fundamentet vakler under den danske velfærdsmodel. Der er brug for markant handling nu, konstaterede Mona Striib, formand for FOA, da forbundet i formiddags åbnede sin kongres.

Vi har som fagbevægelse et helt grundlæggende ansvar for at kæmpe for et anstændigt velfærdssamfund.
Mona Striib

– Det ender galt. Det helt særlige ved den danske velfærdsmodel er ved at skride i sømmene, erklærede Mona Striib.

– Den sociale sammenhængskraft er i fare for at ryge helt ud på et sidespor, hvor det bliver svært at samle op igen. Vi har som samfund nærmest mishandlet det socialpolitiske område år for år. Når der skal spares gang, på gang, på gang, er det desværre de svagest stillede, der holder for, sagde FOA-formanden.

Mona Striib kritiserede skarpt en udvikling, hvor uligheden stiger, og dem, der har mest, får mest, mens de fattigste hele tiden bliver trykket lidt mere. Og hvor det sociale sikkerhedsnet efterhånden er totalt gennemhullet.

Fagbevægelsens ansvar

Hun pegede i sin beretning på nødvendigheden af at gøre noget ved den stigende børnefattigdom og de beskæftigelsesreformer, der får tusindvis af syge til at falde ud over kanten og ende på kontanthjælp eller helt uden indtægt.

– Vi har som fagbevægelse et helt grundlæggende ansvar for at kæmpe for et anstændigt velfærdssamfund, slog Mona Striib fast.

Hun understregede, at det godt kan lade sig gøre at skaffe pengene til et markant løft af den sociale sikkerhed og velfærden i øvrigt. 

– Lad mig minde om, at der siden 2002 er delt 52 milliarder kroner ud i indkomstskattelettelser. Vel at mærke skattelettelser der primært er gået til de rigeste og har øget uligheden i Danmark. Pengene er der altså, hvis man har viljen til at finde dem, sagde Mona Striib.

Hun henviste til de mange undersøgelser, der viser, at danskerne er parat til at vinke farvel til skattelettelser, hvis pengene bruges på bedre velfærd.

Glæde over ny regering

FOA glæder sig over, at der er kommet en ny regering. Kongressen startede da også med, at statsminister Mette Frederiksen talte til de delegerede. Hun blev modtaget med massive klapsalver og lagde i sin tale stor vægt på, at regeringen vil sikre bedre velfærd – men at det hele ikke kan komme med det samme.

Mona Striib kvitterede i sin beretning for, at regeringen med de økonomiske aftaler for kommuner og regioner har sikret, at pengene nu følger med stigningen i antallet af børn og ældre, men hun er skuffet over finansloven. 

– Vi havde forventet mere af finansloven. Det er vigtigt for os, at der tages bid på minimumsnormeringer, så det kan mærkes, at der afsættes midler til løft af psykiatrien, og at der tages fat på udgiftseksplosionen på psykiatri og handicap. Der skal findes mere end de 2,1 milliarder kroner, der lige nu er i spil til en række store dagsordener, erklærede FOA-formanden.

Svært udgangspunkt

Hun kom i beretningen ind på den meget alvorlige situation, der er på de forskellige velfærdsområder. Rundt omkring i kommunerne er der forslag om for eksempel rengøring hver femte uge til svage ældre, afskaffelse af alle aktivitetstilbud i ældreplejen, og mange steder er der kun en enkelt nattevagt tilbage på plejehjemmene.

Nedskæringsdagsordenen har sat arbejdsmiljøet under voldsomt pres mange steder i den offentlige sektor. 

– Vi ved, at det hele ikke kommer på en gang. Men kurven skal knækkes nu. Vi skal se en retning, hvor det første år med en ny regering er en start med stop for udhuling af økonomi til offentlig velfærd, og hvor de næste år skal vise en egentlig genopretning, sagde Mona Striib. 

Ændring af budgetlov

Hun pegede også på nødvendigheden af at få løsnet det stramme greb, som budgetloven lægger omkring økonomien i kommuner og regioner. 

– Der skal gøres noget ved budgetloven, ved udgiftsloftet og ved servicerammerne, erklærede forbundsformanden.

Helst ville FOA helt af med budgetloven, men forbundet erkender, at det er der ikke politisk flertal for, og arbejder i stedet for en ændring af loven, når den snart skal til eftersyn.

Der er debat om beretningen i eftermiddag. FOA's kongres foregår i Odense Congress Center og varer til og med fredag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. okt. 2019 - 19:31   09. okt. 2019 - 14:57

FOA-kongres

ur@arbejderen.dk
FOA 2019
  • Fagforbundet FOA har 176.448 medlemmer, hvoraf godt 149.000 er erhvervsaktive. Det sidste år er antallet af medlemmer faldet med to procent.

  • FOA er opdelt i fire sektorer. De største er Social-Sundhed med 89.931 medlemmer og Pædagogisk med 41.639 medlemmer, mens Kost-Service og Teknik-Service har henholdsvis 9470 og 7589 medlemmer. Dertil kommer 493 udenfor sektorerne.

  • FOA organiserer 53 forskellige faggrupper.

  • Forbundet har 38 afdelinger fordelt ud over landet.

  • FOA holdt kongres 9.-11. oktober i Odense Congress Center. Der var knap 600 delegerede.