26 May 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 12 °C

Asbestfirma udsat for én kontrol på fire år

Trods fare for asbest

Asbestfirma udsat for én kontrol på fire år

På fire år har asbestsaneringsfirma blot haft besøg af Arbejdstilsynet én gang. Det på trods af at håndværkere oplever en stribe brud på reglerne.

Når VVS'erne skifter gamle rør i varmecentralerne i København, finder de tit asbest.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Et enkelt kontrolbesøg på fire år.

Det er, hvad det er blevet til fra Arbejdstilsynets side med firmaet Karl Popp A/S i perioden januar 2015 til den 4. februar 2019, viser en aktindsigt, som Arbejderen har søgt.

Arbejdstilsynet kigger os efter i kortene og har ikke kritiseret proceduren eller Karl Popps arbejde.
Astrid Skotte, HOFOR

Firmaet udfører asbestsanering for HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, der tilbage i 2009 påbegyndte en gennemgribende omlægning af fjernvarmen i København. Arbejdet forventes afsluttet i 2021 og indebærer renovering af omkring 1000 varmecentraler.

Ifølge Rør & Blikkenslagernes Fagforening har langt over 100 VVS'ere været udsat for asbest i forbindelse med arbejdet.

>>LÆS OGSÅ: 100 VVS'ere udsat for asbest i København

Asbest blev frem til 1973 anvendt i stort omfang i masser af byggematerialer, herunder i isoleringsmateriale omkring rør og varmtvandsbeholdere, som dem i de københavnske varmecentraler. 

Asbest slår ihjel

Asbesten er harmløs, så længe den er indkapslet, men går der først hul på isoleringen, og kommer asbestfibrene ud i det fri, så udgør de en sundhedsrisiko og kan medføre alvorlige lungelidelser. Ifølge arbejdsmedicinere, som Arbejderen har snakket med, dør der hvert år henved 130 personer af lungehindekræft, der kun kan opstå fra udsættelse for asbest. 

Ingen er i tvivl om, at asbest er farligt. Alligevel oplever håndværkerne i København gang på gang, selv efter at Karl Popps folk har saneret og gjort rent, og HOFOR har givet grønt lys, at der er asbest.

– Der bliver desværre sløset med rengøringen, og det er Karl Popps og HOFORs ansvar, siger Lars Andersen, faglig sekretær i Rør & Blikkenslagernes Fagforening.

>>LÆS OGSÅ: Asbestfrygt forpester arbejdsglæden

På Karl Popps hjemmeside kan man læse, at firmaet alene til asbest har 22-25 ansatte og "udfører alt arbejde i henhold til gældende regler."

En af de regler, der fremgår af Arbejdstilsynets vejledning vedrørende asbest, går på, at en virksomhed, der skal udføre nedrivning eller fjernelse af asbest, over for Arbejdstilsynet skal kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig arbejdet.

Chefkonsulent og ansvarlig for presse og kommunikation i HOFOR, Astrid Skotte, har til Arbejderen forklaret, at en rammeaftale med firmaet, der udelukkende bruger uddannede asbestsanitører til arbejdet, giver HOFOR en sikkerhed for, at arbejdet altid bliver udført korrekt.

>>LÆS OGSÅ: "Vi har klare procedurer for asbesttjek"

Karl Popp kan vælge at benytte "en underleverandør, forudsat at denne kan dokumentere den aftalte certificering, uddannelse mv.", skriver Astrid Skotte den 4.2. i en mail til Arbejderen. 

Heri forklarer hun, at HOFOR for at sikre, at asbestsaneringen udføres korrekt, selv tager renhedsprøver og udfører kontrol efter en eventuel asbestrengøring.

Og videre: "Arbejdstilsynet kigger os efter i kortene og har ikke kritiseret proceduren eller Karl Popps arbejde." 

– Men hvis Arbejdstilsynet blot har gennemført én stikprøvekontrol på fire år af asbestsaneringsfirmaet, så er det en billig udtalelse, lyder det fra en noget overrasket Lars Andersen fra Rør & Blik.

Svar i næste uge

Hvorfor har Arbejdstilsynet kun gennemført et enkelt kontrolbesøg i de seneste fire år? Kunne man ikke have forventet en mere koncentreret indsats fra tilsynets side i lyset af, at renoveringen foregår over så mange år?

Det er blot nogle af de spørgsmål, Arbejderen gerne ville have haft svar på, men det kan først lade sig gøre i næste uge på grund af ferie, oplyser presseafdelingen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. feb. 2019 - 10:30   05. mar. 2019 - 15:20

Asbest

noc@arbejderen.dk