22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Fire fagforbund i alliance for værdig tilbagetrækning

Pres på folketingspolitikerne

Fire fagforbund i alliance for værdig tilbagetrækning

Fødevareforbundet NNF, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Dansk El-Forbund, der tilsammen repræsenterer cirka 65.000 medlemmer, håber at kunne påvirke politikernes beslutning om en model for ret til tidlig pension.

– I Fødevareforbundet NNF har vi længe kæmpet for en mere værdig tilbagetrækning, hvor vores nedslidte medlemmer kan få lov at forlade arbejdsmarkedet uden at ryge direkte i sygesengen, siger Ole Wehlast, formand for Fødevareforbundet NNF og initiativtager til Alliancen mellem de fire fagforbund.
FOTO: David@perrin.dk
1 af 1

Fødevareforbundet NNF, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Dansk El-Forbund repræsenterer cirka 65.000 medlemmer, der hver dag mærker sliddet fra hårdt fysisk arbejde på kroppen. 

Vi mener ikke i Dansk El-Forbund, at man kan blive ved med at sætte pensionsalderen op. 
Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand

Den kendsgerning har fået fagforbundene til at danne 'Alliancen for en værdig tilbagetrækning'. Sammen opfordrer de folketingspolitikerne til at finde en løsning, så også lønmodtagere med hårdt fysisk og nedslidende arbejde kan nå at få nogle gode år i seniorlivet.

Initiativtager til alliancen er Ole Wehlast, forbundsformand i Fødevareforbundet NNF, hvor slagteriarbejderne udgør den største medlemsgruppe:

– I Fødevareforbundet NNF har vi længe kæmpet for en mere værdig tilbagetrækning, hvor vores nedslidte medlemmer kan få lov at forlade arbejdsmarkedet uden at ryge direkte i sygesengen. Nu spidser det til på Christiansborg, og derfor har vi taget initiativ til denne alliance, der har et klart budskab til politikerne: Husk de mennesker, det her drejer sig om, og drop jeres interne skærmydsler.

Løftet fra S

Løftet om en ny ret til tidlig pension til gavn for nedslidte lønmodtagere var med til at sikre Socialdemokratiet en sejr og Mette Frederiksen statsministerposten ved folketingsvalget i maj måned 2019.

Lige inden udgangen af 2019 – den 20. december – vedtog regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om ny seniorpension. Den er en hjælp til de, der er mest syge og kun kan arbejde under 15 timer om ugen, men regeringen lovede, at der også ville komme en model for tidlig tilbagetrækning for de nedslidte og de, der har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Modellen skulle have været fremlagt inden udgangen af den nu overståede folketingssamling, men en coronakrise kom i vejen.

Det her handler om mennesker, der knokler for Danmark ved at sikre mad på bordet, lys i loftet, maling på væggene og varmt vand i håndvasken.
Linda Johansen

Nu lyder planen, at Folketinget i løbet af de næste måneder skal tage stilling til et forslag om ret til tidligere pension. Det er den proces, de fire fagforbund håber på at kunne påvirke, men de frygter, at politisk taktik og magtkampe kan stille hindringer i vejen for de kommende forhandlinger og resultatet heraf.

Derfor er det vigtigt at slå fast, at politikernes beslutning har konsekvenser for hårdtarbejdende mennesker, lyder det fra Henrik W. Petersen, der er forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet:

– Det her handler om mennesker, der knokler for Danmark ved at sikre mad på bordet, lys i loftet, maling på væggene og varmt vand i håndvasken. De yder deres allerbedste, og det sætter sig på ryg, skuldre og knæ. Nu er det på tide, at Danmark har deres ryg og sikrer dem en værdig alderdom.

At arbejdet slider på kroppen kender formand for Malerforbundet Martin B. Hansen rigtig mange eksempler på. Han møder tit medlemmer, der må tage smertestillende piller for at klare sig igennem en arbejdsdag. De frygter for den stigende pensionsalder.

– Det slider på kroppen, når man hele sit liv har haft hårdt fysisk arbejde. Der er behov for politisk handling nu, så det bliver muligt at trække sig fra arbejdsmarkedet, inden man er fuldstændigt slidt ned, siger Malerforbundets formand.

Jørgen Juul Rasmussen er formand for Dansk El-Forbund. Han mener, at lønmodtagere med hårdt fysisk arbejde skal have ret til en god alderdom ligesom alle andre. 

– Der er behov for politisk handling nu, så det bliver muligt at trække sig fra arbejdsmarkedet, inden man er fuldstændigt slidt ned, siger Martin B. Hansen.
Malerforbundet

– Det skal være en menneskeret, at man kan gå på pension og stadig have et godt helbred. Det fortjener elektrikerne efter et langt liv med at trække kabler, montere stikkontakter i gulvhøjde og lampeudtag i loftet med arbejdsstillinger, der slider på bevægeapparatet.

Med 'Alliancen for en værdig tilbagetrækning' håber de fire forbundsformænd, at de kan få hverdagen og vilkårene for "dem med de hårdeste arbejdsliv" til at fylde noget i debatten.

– Vi kræver, at politikerne tager ansvar nu og finder en løsning. Derfor vil vi i medierne blande os i debatten og skabe en masse larm. For en værdig tilbagetrækning vedkommer ikke kun vores medlemmer. En ny Gallup-måling viser, at 64 procent af danskerne mener, at politikerne skal indføre en ret til tidlig pension. Denne sag er altså vigtig for rigtig mange, og dét vil vi blive ved med at minde politikerne om, siger Martin B. Hansen til Arbejderen.

Henrik W. Petersen tilføjer, at initiativet har en række forskellige aktiviteter i støbeskeen, som det er for tidligt at løfte sløret for.

Spørgsmålet om en værdig tilbagetrækning er ikke det eneste, som Folketinget skal forholde sig til i de kommende måneder. Det er også i år, at politikerne skal beslutte, om pensionsalderen skal hæves til 69 år fra 2035, som er en konsekvens af velfærdsaftalen fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011.

Både Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og De Radikale har sagt, at de stemmer for en yderligere stigning i pensionsalderen. Fortsætter den nuværende udvikling, vil en 24-årig, der i dag starter i lære som enten murer eller tømrer, kunne gå på pension i en alder af 74 et halvt år.

Fokus på tilbagetrækning

Alliancen forholder sig ikke til, at Folketinget hver femte år skal stemme om en yderligere stigning af pensionsalderen.

Samarbejdet mellem de fire fagforbund har i første omgang fokus på værdig tilbagetrækning, forklarer Jørgen Juul Rasmussen til Arbejderen, men han tilføjer:

– Vi mener ikke i Dansk El-Forbund, at man kan blive ved med at sætte pensionsalderen op. Det kræver en politisk og saglig diskussion, hvor høj pensionsalderen kan være. Det er naivt at tro, at vi kan finansiere fremtidens velfærd med stigende pensionsalder.

Heller ikke Malerforbundet bryder sig om planerne om en stigende pensionsalder.

– Da politikerne i 2006 vedtog det såkaldte velfærdsforlig og dermed accepterede en stigende pensionsalder, var det under forsætning af, at der samtidig skulle ske et løft af arbejdsmiljøet, og der skulle indføres bedre uddannelsesmuligheder. Vi har dog hverken fået bedre arbejdsmiljø eller uddannelsesmuligheder, og tilmed har man de facto afskaffet efterlønnen. Derfor mener vi i Malerforbundet, at man bør genoverveje velfærdsforliget, lyder det fra Martin B. Hansen.

Blik- og Rørarbejderforbundets formand peger på, at velfærdsforliget fra 2006 indeholdt nogle gode elementer, som skulle styrke indsatsen mod nedslidning, såsom at sikre bedre uddannelse og arbejdsmiljø. Også han indrømmer, at elementerne "desværre ikke er blevet indfriet":

– Derfor har vi i Alliancen fokus på, at der bliver indført en rettigheds- og anciennitetsbaseret værdig tilbagetrækning, så de, der har haft et langt og hårdt arbejdsliv, kan trække sig tilbage, før deres krop står af, udtaler Henrik W. Petersen.

Forpligtet af kongresser

Flere andre fagforbund har blandet dig i debatten om nedslidte lønmodtageres mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden pensionsalderen. Det gælder eksempelvis 3F og FOA, der tilsammen repræsenterer cirka 440.000 ufaglærte og faglærte medlemmer i både den private og offentlige sektor.

Formand for 3F Per Christensen og FOA-formand Mona Striib skriver i et fælles debatindlæg den 22. juli, at det er "uværdigt for et rigt velfærdssamfund som det danske", når nedslidte lønmodtagere ikke har økonomisk mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage.

3F er forpligtet af en beslutning på kongressen i 2019. Efter en langvarig debat pålagde de delegerede forbundet at arbejde for at forhindre Folketinget i at hæve pensionsalderen ud over de 68 år, som de allerede har vedtaget, at den skal stige til i 2030.

>>LÆS OGSÅ: Enigt 3F vil sætte en stopper for stigning i pensionsalderen

De delegerede på FOAs kongres i oktober 2019 besluttede at arbejde både på at slippe af med velfærdsforliget og få en differentieret pensionsalder.

Flere initiativer er sat i gang i protest mod udsigten til stigende pensionsalder. Den 3. september er der indkaldt til stormøde i Odense, og den 11. september bliver der demonstration i København.

>>LÆS OGSÅ: Demo mod højere pensionsalder den 11. september

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. jul. 2020 - 05:57   29. jul. 2020 - 09:56

Værdig tilbagetrækning

noc@arbejderen.dk
Tilbagetrækningsreformen
  • Den såkaldte tilbagetrækningsreform blev aftalt i foråret 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale. Men aftalen hæves folkepensionsalderen med et halvt år om året fra 2019 til 2022, så folkepensionsalderen vil være 67 år i 2022. 
  • Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år gradvist fra 2018-2023 ved at hæve efterlønsalderen.

  • Nedslidte kan få seniorførtidspension, når de har mindre end fem år til folkepensionen. Der stilles samme krav til tabt arbejdsevne som for ansøgere til førtidspension.

  • Ifølge velfærdsreformen fra 2006, indgået mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale, skal pensionsalderen hæves fra 67 til 68 år i 2030. Og pensionsalderen skal fortsat stige, indtil en folkepensionist i gennemsnit kun har 14,5 år tilbage at leve i.

Du kan læse mere om tilbagetrækningsreformen her