09 Dec 2019  

KBH: Overskyet, regn, 5 °C

Fanerne luftes i march for Fair forhold i DSB

Mens de venter på overenskomst

Fanerne luftes i march for Fair forhold i DSB

Den 1. juni er sat som skæringsdato for forhandlingerne om nye lokalaftaler for de ansatte i DSB. Mens de venter, opfordrer de til at lufte de røde faner og vise støtte til egne forhandlere.

DSB-ansatte opfordrer til at deltage i fanemarch den 20. maj i København for 'Fair forhold i DSB'.
FOTO: Dansk Jernbaneforbund
1 af 1

Mandag den 20. maj inviterer de ansatte i DSB til fanemarch i København for 'Fair forhold i DSB'.

Vi bakker vores forhandlere 100 procent op, og vi står sammen på tværs af faggrupper om Fair forhold i DSB.
DSB-ansatte

Fanemarchen starter ved Fagbevægelsens Hovedorganisations hovedkontor på Islands Brygge 32 D. Klokken 7:15 bevæger optoget sig ad Islands Brygge over Langebro til H.C. Andersens Boulevard 18, hvor Dansk Industri har til huse.

"Med fanemarchen vil vi vise vores forhandlere, at vi bakker dem 100 procent op, og at vi står sammen på tværs af faggrupper om Fair forhold i DSB," skriver arrangørerne.

Stilhed – der forhandles

Der har ellers været total tavshed om forhandlingerne om lokalaftaler for de ansatte i DSB – som DSB i øvrigt selv opsagde tilbage i december 2017, siden den 5. april.

Da mødtes DSB, Dansk Industri (DI), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og blev enige om den videre proces for forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. Her aftalte parterne også, at "arbejdet holdes normaliseret i forhandlingsperioden, og at parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne."

Skæringsdatoen for at blive færdig med forhandlingerne er sat til den 1. juni. DSB og Dansk Jernbaneforbund skal da have de manglende lokalaftaler for lokomotivpersonale og togpersonale på plads. Derudover skal tilpasningsforhandlingerne for stationspersonalet gøres færdige, fremgår det af en fælles pressemeddelelse fra 5. april.

DSB angriber arbejdstid, løn og tillidsvalgte

Det langstrakte forhandlingsforløb har resulteret i flere arbejdsnedlæggelser blandt skiftende grupper af DSB-personalet, fordi DSB har benyttet overenskomstskiftet til at angribe de ansattes løn- og arbejdsforhold.

Det gælder eksempelvis arbejdstiden og de ansattes indflydelse på tilrettelæggelsen heraf. DSB skærer på tillæg, løn og pension, ændrer på lærlingeforhold og har også gjort voldsomt indhug i antallet af tillidsrepræsentanter. 

>>LÆS OGSÅ: DSB fratager tillidsrepræsentanter deres hverv

DA og FH følger forhandlingsprocessen tæt og deltager i drøftelser mellem parterne, ligesom der løbende holdes statusmøder mellem ledelserne i FH og i DA.

Det gør de DSB-ansatte også. "Hvis det endnu ikke er lykkedes parterne at forhandle en aftale på plads den 1. juni, som er skæringsdatoen, må vi konstatere, at vi står i samme situation, som vi stod i den 1. april," skriver de til Arbejderen.

Forventer en løsning

Den 1. april stod de DSB-ansatte som konsekvens af de endnu ikke afsluttede forhandlinger reelt uden tillidsrepræsentanter. Men med aftalen den 5. april om at gøre endnu et forsøg på at finde hinanden, accepterede DSB, at tillidsfolkene genindtog deres hverv.

>>LÆS OGSÅ: DSB-ansatte står uden tillidsfolk

For de DSB-ansatte vil det være "helt uacceptabelt", hvis de den 1. juni igen står i en situation som den 1. april. 

"Det er der ingen, der kan være tjent med," lyder det fra dem med opfordring til forhandlerne om at være konstruktive, så der den 1. juni ligger en løsning på arbejdsvilkårene i DSB.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. maj. 2019 - 10:38   14. maj. 2019 - 16:01

DSB

noc@arbejderen.dk