17 Sep 2019  

KBH: Overskyet, kraftige regnbyger, 9 °C

Fanemarch bakker DSB-ansatte op i fair forhold

Signal til forhandlerne

Fanemarch bakker DSB-ansatte op i fair forhold

Dagens fanemarch for 'fair forhold' i DSB havde opbakning fra de DSB-ansatte selv, men også pædagoger, SOSU'er, bygningsarbejdere og politikere deltog i optoget gennem København til Industriens Hus.

Masser af røde faner blev luftet i Københavns gader i morgentimerne.
FOTO: Søren D. Andersen
1 af 1

I morges deltog et par hundrede i optog gennem Københavns gader for at vise opbakning til de DSB-ansattes krav om 'fair forhold'.

Med i optoget, der gik fra Fagbevægelsens Hovedorganisation til Industriens Hus, deltog blandt andre også pædagoger, SOSU'er, bygningsarbejdere og enkelte politikere.

 

DSB-personale fra flere byer på Fyn og Jylland havde fundet vej til hovedstaden. Formålet med fanemarchen var at vise forhandlerne i Dansk Jernbaneforbund, at medlemmerne står bag dem. 

Medlemmerne af Dansk Jernbaneforbund holder sammen med mange andre lønmodtagere et vågent øje med de igangværende forhandlinger om nye lokalaftaler til DSB's ansatte.

Der har været total tavshed om forhandlingerne om lokalaftalerne – som DSB i øvrigt selv opsagde tilbage i december 2017 – siden den 5. april.

Da mødtes DSB, Dansk Industri (DI), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og blev enige om den videre proces for forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. Her aftalte parterne også, at "arbejdet holdes normaliseret i forhandlingsperioden, og at parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne."

Skæringsdatoen for at blive færdig med forhandlingerne er sat til den 1. juni. DSB og Dansk Jernbaneforbund skal da have de manglende lokalaftaler for lokomotivpersonale og togpersonale på plads. Derudover skal tilpasningsforhandlingerne for stationspersonalet gøres færdige, fremgår det af en fælles pressemeddelelse fra 5. april.

Søren D. Andersen

Det langstrakte forhandlingsforløb har resulteret i flere arbejdsnedlæggelser blandt skiftende grupper af DSB-personalet, fordi DSB har benyttet overenskomstskiftet til at angribe de ansattes løn- og arbejdsforhold.

Det gælder eksempelvis arbejdstiden og de ansattes indflydelse på tilrettelæggelsen heraf. DSB skærer på tillæg, løn og pension, ændrer på lærlingeforhold og har også gjort voldsomt indhug i antallet af tillidsrepræsentanter. 

Søren D. Andersen

Samtidig med at de røde faner blev luftet i København, delte DSB-ansatte løbesedler ud på Aarhus Banegård og stod med banner som støtte til fanemarchen i hovedstaden.

– Vi har forsøgt at bakke forhandlerne lidt op med det, vi har lavet her i dag, siger Niels F. Jacobsen, der er tillidsrepræsentant og lokomotivfører, til Arbejderen.

Han fortæller om en arbejdsplads, hvor glæden ved at arbejde er sat på en enorm hård prøve, og hvor kolleger stopper eller finder andet arbejde:

– Vi siger i spøg til hinanden, at arbejdsglæden kan de ikke tage fra os – det har de gjort for længe siden. Folk er rasende. Der er lokomotivførere, der har mistet samlet 3000 kroner om måneden, fordi DSB bare har sløjfet deres tillæg, der før var en del af hovedoverenskomsten.

Niels F. Jacobsen siger videre, at DSB sidder og plukker i alle de gamle lokalaftaler – som de selv har opsagt – og tager det, de kan bruge. Alle personalegrupper samler sammen på de brud, som de mener, at DSB begår: 

– Lige nu får vi nok tre-fire sager ind om dagen, og der ligger vel sammenlagt 150 måske flere sager, der venter på fagretlig behandling. 

Søren D. Andersen

Flere politikere tog en pause fra valgkampen og deltog i fanemarchen. Nedenfor ses fra venstre Enhedslistens trafikordfører Henning Hyllested og Finn Sørensen, medlem af Folketinget ligeledes for Enhedslisten, i selskab med John Ekebjærg-Jakobsen, stilladsarbejder og formand for Byggefagenes Samvirke i København.

Søren D. Andersen
Vel ankommet til Industriens Hus blev fanerne linet op langs H.C. Andersens Boulevard.

Søren D. Andersen
  

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. maj. 2019 - 15:09   21. maj. 2019 - 12:07

DSB

noc@arbejderen.dk